Povedená akce – zahájení cyklistické sezony aneb Hurá na kolo

V pondělí 15.4.2019 od 14:30 hodin se na dopravním hřišti v Českém Těšíně konal nultý ročník zahájení cyklistické sezóny „Hurá na kolo“. Tato akce dlouho zrála v našich hlavách a až letos byla uskutečněna. Příroda se začala probouzet a všichni jsme začali ze sklepů vytahovat a oprašovat jízdní kola. Než však děti vyjedou do ulic, mají možnost se setkat s pravidly silničního provozu na tréninkovém území dopravního hřiště. Děti měly za úkol zastavit se u šesti stanovišť, na kterých hlídali jejich spolužáci, aby jely podle pravidel. Na akci se přihlásily děti ze třetí, čtvrté a páté třídy. Nejmladším účastníkem byla holčička navštěvující nynější první třídu. A protože s maminkou doprovázela svého brášku, vzala si s sebou kolo také. A musíme dodat, že byla výborná.

Poděkování patří také jednomu tatínkovi, který také usměrňoval děti, aby jezdily podle pravidel. Podle pokřiku dětí na konci víme, že se tato akce všem líbila a mnozí si ji užili. Chyb bylo mnoho, ale všichni se stále učíme. Takže hurá příští rok.

Mgr. Lenka Činčalová, Mgr. Iveta Klimšová


Seznam přijatých dětí na ZŠ Slezská a ZŠ Ostravská - 1. ročník pro školní rok 2019/2020

 

ZŠ Slezská ZŠ Ostravská
Z2019/08 Z2019/02
Z2019/24 Z2019/17
Z2019/32 Z2019/83
Z2019/82 Z2019/34
Z2019/13 Z2019/12
Z2019/46 Z2019/53
Z2019/44 Z2019/10
Z2019/49 Z2019/21
Z2019/30 Z2019/84
Z2019/86 Z2019/58
Z2019/22 Z2019/77
Z2019/51 Z2019/81
Z2019/89 Z2019/57
Z2019/05 Z2019/37
Z2019/01 Z2019/52
Z2019/04 Z2019/07
Z2019/15 Z2019/23
Z2019/36 Z2019/18
Z2019/16 Z2019/20
Z2019/39 Z2019/80
Z2019/75 Z2019/41
Z2019/14
Z2019/59
Z2019/28
Z2019/90
Z2019/33
Z2019/25
Z2019/56
Z2019/43
Z2019/87
Z2019/45
Z2019/03
Z2019/85
Z2019/79
Z2019/91
Z2019/11
Z2019/78
Z2019/26
Z2019/55
Z2019/42
Z2019/54

 


Hasík – beseda pro druháky

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje od roku 2005 systematicky realizuje na území Moravskoslezského kraje preventivně výchovný program „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
V pátek 12.4. se žáci druhých ročníků této besedy zúčastnili. Dozvěděli se, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédli si zásahový oblek, vybavení a výstroj hasiče. Zopakovali si důležitá telefonní čísla, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Děti se také aktivně zapojily do modelových situací. Nejvíce se žákům líbilo vyzkoušet si přilbu a hasičské oblečení.
Mgr. Gabriela Koždoňová, vedoucí pedagog


ÚSPĚCH PRVŇAČKY V PĚVECKÉ SOUTĚŽI ZPĚVÁČEK 2019

Tato tradiční pěvecká soutěž se koná každoročně. Děti se prezentují lidovými písněmi z regionu Těšínského Slezska.
Žákyně 1. A třídy Lucie Kulová se zúčastnila v letošním školním roce městského kola této přehlídky lidových zpěváčků a jako nejlepší účastnice ve své kategorii postoupila do regionálního kola ZPĚVÁČEK ZE SLEZSKA. Zde byla opět nejlepší!
Blahopřejeme MALÉ žákyni k VELKÉMU úspěchu!

Třídní učitelka Martina Palíková a spolužáci z třídy 1. A


OKnA – O Knihovnických Aktivitách 2019

Městská knihovna v Českém Těšíně pořádá pro zájemce velké množství akcí. Zejména děti si mohou vybrat z mnoha aktivit na podporu čtenářství.
V minulých dnech se stali žáci 6. a 8. ročníku přímými účastníky VIII. ročníku celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů pro školy OKnA 2019. Knihovníci z různých koutů České republiky přijali pozvání naší knihovny do inspirujících prostor Čítárny a kavárny Avion. Naši žáci s nimi absolvovali besedy na téma „Báje a pověsti“. Nešlo jen o vyprávění nebo čtení, žáci řešili zadané úkoly ve skupinách, prakticky tvořili, diskutovali… Např. žáci VIII.B na začátku besedy ani netušili, kterými tématy proplují, když se odrazí od jedné ze známých židovských legend. V pracovní atmosféře „čtenáři“ ani nevnímali, že je bedlivě sleduje porota. Ta následně ocenila ty autory besed, kteří žáky nejvíce zaujali a jejichž pojetí bylo originální a zajímavé.

Mgr. K. Sekulová


Žáci zdobí školu

Také jste měli doma zakázané malovat na zdi pokojů? Prožít pocit, jaké to je malovat beztrestně na zdi ve škole, zažili žáci 5.A při hodině výtvarné výchovy. Dostali do rukou štětce a pět barevných odstínů. Vzniklo netradiční umělecké dílko, které během následujících vyučovacích hodin kreslení dokončí další skupinky žáků, aby se poté mohli všichni společně radovat z dobře vykonané práce a do školních lavic se jim sedalo veseleji.

Třída 5.A


Výzdoba I. stupně aneb:

 Dostali jsme příležitost, barvy, důvěru …

…a tak jsme se na „to" vrhli s chutí. Žáci naší školy se pustili do malování chodeb I. stupně. Vytvořili si návrhy, šablony a s nadšením, že mohou malovat na zeď, to vše začalo … pozadu nezůstali ani leckteří dospělí.
Kolektiv nadšených umělců


Úspěšný řešitel okresního kola Matematického KLOKANA 2019

Žák Michal Olszar z V.A třídy se stal úspěšným řešitelem okresního kola soutěže Matematický KLOKAN. Se 106 body (max.120) se umístil na krásném 6. – 7. místě.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.

Mgr.R.Klimszová, MO matematiky