Vedení školy

 

Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel
richard.zajac@zshrabina.cz

  Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele
 
 


vedoucí pedagog

 Mgr. Ester Haroková

Mgr. Ester Vyvlečková
výchovná poradkyně a kariérní poradce
vyvleckova@zshrabina.cz

 

Mgr. Zuzana Mangirasová
metodik prevence

 mangirasova@zshrabina.cz
 


metodik pro inkluzi