Velký úspěch v pěvecké soutěži "Jaro přišlo k nám"

Městské kolo pěvecké soutěže Jaro přišlo k nám

V letošním městském kole soutěže slezských lidových písní, jež se konalo 25. února 2010 v Městském kulturním a společenském středisku Střelnice, reprezentovaly úspěšně naši školu jen dívky – zpěvačky.       

Výsledky:
Kategorie sólový zpěv:

1. místo: Veronika Kotasová, VIII. tř. (postup do regionálního kola v Karviné)                                            
2. místo: Markéta Borská, VIII. tř.                                                                                                                                         
4. místo (Čestné uznání): Anna Slobodová, V. B tř.

Kategorie duo, trio:

2. místo: Markéta Borská, Veronika Kotasová, VIII. tř.

O pěkné umístění soutěžících se také přičinila doprovázející klavíristka Markéta Petrová, žákyně VIII. třídy. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Úspěšným soutěžícím blahopřejeme a Veronice přejeme štěstí v regionálním kole soutěže!

Mgr. Vlasta Potyszová

Jaké to bylo na soutěži

…..Je to tady. Pro mnoho lidí je dnešní den jako každý jiný čtvrtek, ale pro nás je to den, který se od ostatních čtvrtků liší. Každý rok se v této době zúčastňujeme soutěže „Jaro přišlo k nám“. Vždy začínáme nacvičovat asi dva týdny před soutěží. Vybíráme písničky a procvičujeme zpívání. Letos jako každý rok se zúčastnily soutěže Veronika Kotasová a Markéta Borská nejen v sólovém zpěvu, ale také ve dvojhlasech. Připojila se k nám Anička Slobodová z páté třídy, také soutěžila jako sólistka. Ale přece bylo ještě něco nového. Minulé roky nás doprovázela hrou na klavír Monika Zabystrzanová,  letos se nabídla naše spolužačka Markéta Petrová.   

Ráno jsme se sešly v hudebně, abychom se mohly rozezpívat a aby si Markéta mohla zahrát na klavír a připravit se. Když jsme docvičily, vzaly jsme kufr s kroji a vydaly jsme se na Střelnici, kde celá soutěž probíhala. Byly jsme tam první, tak jsme se mohly v klidu převléknout do krojů a zapsat se. No a začalo to. Nervozita stoupala, mezi námi bylo takové napětí, že by se dalo krájet. Naklonila jsem se k Verči a zeptala se jí: „Máš trému?“ Verča odpověděla: „Hroznou.“  

 A pak se holky zvedly a šly. Markéta si sedla ke klavíru a Verča se postavila na pódium. Začala zpívat. No, byla úžasná. Měla hlas jako skřivan a hrozně moc se jí to povedlo. Také doprovod byl perfektní. Potom paní pořadatelka vyzvala mě: „Markéta Borská.“ Teď byla nervozita ještě větší. Postavila jsem se na pódium a podívala se na porotu. 

     Když všichni dozpívali, odebrali se porotci do jiné místnosti, aby se poradili. Vrátili se asi po patnácti minutách a začala soutěžit šestá kategorie, která se skládala z duet. Když vyvolali mé a Verčino jméno, šly jsme na pódium. Již jsme nebyly tak nervózní, neboť jsme na pódiu nestály každá  sama, ale obě dohromady.                                                                                                                 

 Poté se porotci opět odebrali do zákulisí. Její členové se poradili a přišli s diplomy a cenami. Verča Kotasová vyhrála první místo s postupem do regionálního kola v Karviné a já jsem se umístila jako druhá. Poděkování patří Markétě Petrové za skvělý klavírní doprovod. Byly jsme jediné, které doprovázela spolužačka, ostatní soutěžící doprovázeli jejich kantoři. V duetech jsme vyhrály druhé místo. Anička Slobodová získala Čestné uznání.                                                                                              

 Dostaly jsme ceny a také pochvalu do žákovské knížky. Nejlepší však bylo, že jsme se ten den nemusely učit, to nám dodávalo odvahu. Samozřejmě jsme se musely jít okamžitě pochlubit panu řediteli, paní zástupkyni a naší milované paní učitelce.

Markéta Borská, VIII. tř.