Další úspěch Zuzky Krucinové

Další vynikající úspěch naší Zuzky Krucinové

Ve středu 1. března 2017 se konal již 20. ročník jazykové soutěže Enjoy your English, kterou každoročně pro žáky 8. a 9. tříd pořádá základní škola s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně. K účasti jsou pozváni žáci všech polských základních škol v okolí a českých základních škol v Českém Těšíně. Samotná soutěž se skládá ze dvou písemných částí (testů) – první z nich je gramatický a lexikální, druhý dějepisný (britská a americká historie, W. Shakespeare). Úroveň soutěže je velmi dobrá a testy náročné, mnohé otázky jsou na úrovni středoškolského učiva.

Letos nás reprezentovaly dvě žákyně osmého ročníku z pracoviště ZŠ Ostravská - Zuzana Krucinová a Lucie Siudová. Ta se o své účasti dozvěděla 20 minut před samotným začátkem soutěže, druhý přihlášený soutěžící se totiž pro nemoc nemohl dostavit, a proto se na test z historie dopředu nemohla připravit. Obě děvčata však „zabojovala ze všech sil“. Lucka obsadila krásné 13. místo, Zuzka v soutěži zvítězila! A to s velkým bodovým předstihem. Již v minulých letech se někteří naši žáci umístili na předních příčkách, ale obsadit 1. místo se podařilo až Zuzce, což je opravdu obrovský úspěch. Navíc letos je to její již druhé vítězství v jazykové soutěži. Oběma dívkám děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a moc gratulujeme!

O soutěži psaly i polské noviny Glos ludu! Informaci naleznete zde

 


Zpěváček - městská soutěž ve zpěvu

Městské kolo soutěže Zpěváček v Avionu

V pondělí 27.2. se uskutečnilo městské kolo soutěže v dětském zpěvu lidových písní Zpěváček 2017.
Základní školu Hrabina reprezentovalo 7 účastníků, kteří do soutěže postoupili ze školního kola.

Mezi mladšími byla děvčata, pro které účast v této soutěži byla premiérou:

Eliška Krzysová
(I.A-ZŠ Ostravská), Terezka Rákočí (I.B – ZŠ Slezská), Tereza Slobodová (I.A – ZŠ Ostravská) a
Markétka Tomíčková (II.B – ZŠ Slezská), která nás na této soutěži reprezentovala již podruhé.

Starší kategorii reprezentovali žáci ZŠ Slezská:

Eliška Žákovčíková (IV.B), Maruška Huczalová (III.C) a Matěj Šimík (III.B), kteří už také naši školu reprezentovali i v minulých ročnících.

Soutěž byla velmi náročná, účastníků bylo několik desítek, hojné bylo i zastoupení publika. Naši žáci podali velmi hezké a zdařilé výkony.
Zpívali odvážně a s chutí. Děkujeme jim za reprezentaci naší školy a přejeme jim, ať jim chuť ke zpívání vydrží i nadále!

Martina Slobodová (asistent pedagoga)
 


Vítězství v přespolním běhu

Byli jsme úspěšní v přespolním běhu
 

V pondělí 26. září 2016 se konalo na hřišti na Frýdecké ulici městské kolo soutěže v přespolním běhu. Byli jsme rozděleni na hochy a dívky a do kategorií podle věku. Po různém povrchu - tartanu, asfaltu, štěrku, trávě i polní cestě - běžely dívky tisíc osm set metrů a hoši dva tisíce metrů. Chlapci měli stejnou trať jako my, ale jedno kolečko navíc. Když organizátoři vyhlašovali výsledky od pátého místa, byli jsme jako na trní. Bylo pro nás obrovským překvapením, že jsme celkově vyhráli 1. místo! Největší radost měly paní učitelky, které nás za odměnu vzaly na zákusek do cukrárny. Druhý den 27. září jsme jeli do Havířova na okresní kolo této soutěže. Zúčastnilo se ho velké množství škol. Nejprve běžely mladší dívky tisíc metrů, pak mladší kluci tisíc tři sta metrů, my starší dívky stejnou vzdálenost. Po nás ještě závodili starší chlapci. Samozřejmě, že jsme všichni fandili! Při vyhodnocení jsme se dozvěděli, že mladší dívky ve složení: V. Petrášová, N. Janíčková, A. Měrková, M. Křístková, J. Kolondrová a H. Jelínková vybojovaly 2. místo, mladší hoši: T. Burkot, J. Kohut, P. Szmek, F. Vrubel, A. Hensler a T. Raszka podali krásný výkon a obsadili 4. místo. Starší dívky: D. Pěgřímová, K. Bystroňová, M. Kurková, N. Konopková, M. Juroszová a I. Lacková obsadily rovněž krásné 5. místo. Vraceli jsme se domů unavení, ale s dobrými pocity ze soutěžení.
Klára Bystroňová, VIII. A; Adéla Měrková, VII. A

Fotila Mgr. A. Chowancová
 


Pěkný úspěch Zuzky Recmanové

Zuzka Recmanová, VII. A - výhra v literární soutěži tvůrčího psaní

V letošním roce vyhlásila Městská knihovna Český Těšín pořádání již IV. ročníku mezinárodní literární soutěže tvůrčího psaní "Staň se spisovatelem" na téma Píšeme paměti. Tuto soutěž organizují dále městské knihovny v Cieszynie, Daruvaru a Rožňavě. V každém městě byly vybrány nejlepší práce, u nás ve dvou kategoriích: 6. - 7. třída, 8. - 9. třída. Zuzka Recmanová byla pozvána na slavnostní vyhodnocení 28. května do kavárny Avion. Bylo mnoho milých proslovů, ale také zajímavá čtení vítězných prací herci Těšínského divadla, blahopřát dětem přišla i paní místostarostka Gabriela Hřebačková. Zároveň byl představen elektronický sborník vítězných prací, který je možno prolistovat na stránkách městské knihovny. Najdeme v něm texty v chorvatštině, slovenštině, polštině a samozřejmě v češtině. Doporučujeme k přečtení. Úspěšné žákyni Zuzce blahopřejeme!
Mgr. Vlasta Potyszová
 


Němčina hrou (soutěž)

Němčina hrou

12.5.2016 se na 1. stupni ZŠ Ostravská konala soutěž Němčina hrou. Žáci 4. a 5. ročníku soutěžili v německé slovní zásobě. Přiřazovali k obrázkům správné výrazy německy. Žáci IX.A třídy byli v porotě na 8 stanovištích po dvojicích.
Jednotlivá témata byla: jídlo, potraviny, nápoje, ovoce, zelenina, oblečení, školní potřeby, zařízení domu a pokojů, zvířata domácí i divoká, lidské tělo.
Body se sčítaly za každé správné řešení. V 1. kategorii soutěžila třída IV.A ve dvojicích a v 2. kategorii třídy V.A a V.B v jednotlivcích.

Umístění v 1. kategorii:

1. Miervová A., Ciasnochová N.
2. Krzyžánková H., Vrubel L.
3.- 4. Kučerová V., Krucina V. Šlehoferová E., Karas F.

Umístění v 2. kategorii:

1. Wrublová Š.
2. Petrová N.
3. Bruková P.

Reakce žáků:

Soutěž se nám moc líbila. Měla by být každý rok a nejen pro 4. - 5.třídy.
         Natka

Poznávali jsme lidské tělo, zvířata a mnoho dalších. Na každé téma jsme měli 3 minuty.
Zvládli jsme to dobře.
         Štěpánka

Palec nahoru!
         Filip

Byla tam legrace a bylo to docela lehké.
         Apa

Strašně se mi to líbilo.
         Vojta

Poděkování patří IX.A třídě za přípravu a vedení soutěže. Blahopřejeme všem zúčastněným!

Mgr. Olga Planková
 


Soutěž o nejlépe čtoucího žáka

Soutěž O nejlépe čtoucího žáka

V pondělí 16. května se konal už osmý ročník soutěže O nejlépe čtoucího žáka. Účastníci byli rozděleni do čtyř kategorií podle věku. Všichni předvedli velmi dobré výkony, kterými dokázali, že čtení je prostě skvělá zábava. Jejich výkony hodnotila nejen porota, ale i diváci, kteří svým potleskem podpořili všechny soutěžící. Cenu diváků - sladkou odměnu - si odnesl vždy žák s nejsilnějším potleskem. Vítěz v každé kategorii byl vždy odměněn knihou, kterou do soutěže věnovalo naše SRPŠ.
 

VÝSLEDKY

I. kategorie

1. místo   Matěj Šimik       II.B
2. místo   Barbora Samiecová    II.C
3. místo   Richard Harok              I.B

  II. kategorie

1. místo    Ondřej Wojnar  IV.B 
2. místo    Kilián Benroth             IV.B 
3. místo    Viktorie Kochová        III.A

III. kategorie

1. místo    Arian Mustafa   VI.B
2. místo    Jakub Radič               VI.A 
2. místo    Lucie Wolterová         V.A

IV. kategorie

1. místo    Arlinda Mjekiqi  VIII.A 
2. místo    Magdalena Bilková   VIII.A
3. místo    Kateřina Šlauerová   VIII.B


Pořádali jsme městské kolo dopravní soutěže

Květen - to je dopravní soutěž mladých cyklistů

Pořadatelé letošní Dopravní soutěže mladých cyklistů opět nezklamali. Město Český Těšín, Koordinační pracoviště BESIP pro Moravskoslezský kraj, Městská policie Český Těšín, Český červený kříž - Karviná a ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště Ostravská opět zajistili co nejlepší podmínky pro úspěšný průběh městského kola soutěže mladých cyklistů. Účast deseti družstev základních škol našeho města potvrdila velký zájem o soutěžení i o tradiční atraktivní výhry.

Počasí se zpočátku příliš příznivé nejevilo. V pátek 13. května bylo chladno a nebe velmi šedivé. Soutěžící však přesto splnili praktické úkoly jízdy na hřišti za sucha. Déšť nás začal smáčet až po ukončení soutěže. Jaké znalosti musí čtyřčlenná družstva mladších i starších dětí prokázat? Zvládnout jízdu zručnosti, znalost pravidel silničního provozu, jízdu podle těchto pravidel i zdravovědu.

Zasloužené 1. místo si vybojovala družstva ZŠ Kontešinec a ZŠ Masarykova,

jako 2. s malými ztrátami bodů se umístili soutěžící ZŠ Pod Zvonek a PZŠ Havlíčkova,

pomyslné bronzové medaile, 3. místo,  si odnesly PZŠ Havlíčkova a ZŠ Hrabina.

Vítězové tohoto kola soutěže postupují do okresního klání. Tam prokážou, zda si svůj titul zaslouží.

Mgr. Vlasta Potyszová


Výsledky školního kola dopravní soutěže

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2016 - školní kolo

Letošní školní kolo soutěže proběhlo v úterý 3. května. O soutěžení projevilo zájem velké množství našich žáků. Pouze čtyři nejlepší z každé kategorie však mohou reprezentovat ZŠ Hrabina v městském kole. Jsou to ti, kteří získali nejnižší počet trestných bodů.

Kategorie mladších žáků - vítězové:

Anna Loterová, Anna Šlauerová, Adam Kaczmarczyk, Tobias Opiol

Kategorie starších žáků - vítězové:

Tereza Loterová, Marika Kuricová, Vojtěch Kučera, Filip Loter

Úspěšným žákům blahopřejeme!