Pohár starosty - vybíjená - 1. stupeň

V úterý dne 14.4. 2014 se konala městská soutěž ve vybíjené žáků 1.stupně. Tohoto turnaje se zúčastnilo 5 škol. Naše družstvo bojovalo s velkým nasazením a ve složení Tobiáš Burkot (5.A), Honza Kohut (5.A), Hynek Kucharik (5.A), Marek Bury (5.A), Patrik Postuwka (5.B), Matěj Rzeplinski (4.B ),Vojtěch Faja (4.A),Štěpánka Burkotová (5.A), Michaela Mlčáková (5.A),Natalia Amborska (5.A),Linda Wantuloková (5.A), Tereza Zamarská (5.A),Vendulka Sojková (5.B) vyhrálo 1.místo a tak jsme přispěli několika body do soutěže „Pohár starosty města Český Těšín.“
Gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy.
Alena Jaworská
 


Soutěž v jazyce anglickém Enjoy your English

Dne 25.3. 2015 se Tomáš Ptoszek a Jakub Daniel Kaczmarczyk zúčastnili soutěže v jazyce anglickém Enjoy your English, kterou pořádala ZŠ Havlíčkova v Českém Těšíně. Soutěž byla složena ze dvou částí – gramatické a znalostních otázek o anglicky mluvících zemích.
Tomáš Ptozsek v nemalé konkurenci získal vynikající 3. místo a Jakub Daniel Kaczmarczyk se umístil na 10. místě. GRATULUJEME !
Krátkou reportáž z této soutěže můžete zhlédnout na webových stránkách regionální televize Polar.
Mgr. Lenka Slováková

Soutěž se skládala ze dvou částí. Gramatická část byla o něco delší a také se mi více líbila. Nejspíše proto, že se v testu objevovaly věty , které byly svou stavbou podobné větám v praxi. Horší byla druhá část, ve které se objevovaly otázky o anglicky mluvících zemích, ale angličtina v nich nehrála velkou roli. Celkově se mi soutěž líbila. Dostali jsme výborné pohoštění a o přestávce jsme shlédli anglický film. Získal jsem 3. místo a byl jsem příjemně překvapen. Kromě gratulací jsem obdržel dvě učebnice angličtiny, knihu, deštník, hrnek a spoustu malých pozorností. Chtěl bych popřát hodně štěstí těm, kteří se budou v budoucnu této soutěže účastnit.
Tomáš Ptoszek, IX.A

Soutěž probíhala jednoduše. Nejprve nám vysvětlili pravidla a způsob vyplňování testů. Na první test z gramatiky jsme měli 30 minut. Obsahoval otázky a odpovědi typu a), b), c) , porozumění textu a opravování chyb, doplňování předložek apod. Na druhý test jsme měli 45 minut. Jednalo se o znalostní test o USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a Novém Zélandu.
Myslím, že i když jsem se neumístil nějak zvlášť dobře, tak to pro mne byla výborná zkušenost s konkurencí.
Jakub Daniel Kaczmarczyk, IX.B
 


Matematická Pythagoriáda

V příloze naleznete výsledky letošní Pythagoriády, tradiční matematické soutěže.


Matematická soutěž Klokan

V příloze přinášíme výsledky letošní celoškolní matematické soutěže KLOKAN.

Filip Kabot úspěšný v literární soutěži

Literární soutěž HRANICE – JEDEN SVĚT TŘINEC

Soutěže, která probíhala v únoru, se zúčastnil náš žák VIII. A Filip Kabot se svým textem nazvaným „Jak se žije s vozíčkářem“. Porota, v níž dva členové byli literáti – básníci, usoudila, že jeho práce je natolik zajímavá a má závažný a upřímný text, že jej ocenila zvláštní cenou v kategorii od 10 do 14 let. Proto byl Filip pozván dne 14. března do Café Čítárna v Knihovně Třinec na slavnostní Literární večer. Kavárna byla zaplněná hosty, udělovaly se ceny, soutěžící i porotci četli své práce, debatovalo se s porotci, s kytarou vystoupila studentka Míša Chylová z Českého Těšína. Večer s literaturou byl moc hezký, z devíti oceněných autorů byli chlapci jen dva. A Filipovi to moc slušelo. Blahopřejeme k úspěchu! (Další fotografie ze soutěžního večera lze najít na stránkách Městské knihovny Třinec.)

V. Potyszová, uč. ČJL
 


Soutěž Sapere - postup do krajského kola

V lednu jsme zveřejnili zprávu o tom, jak žáci pátého ročníku úspěšně pracovali ve školním kole soutěže o zdravém životním stylu SAPERE – vědět, jak žít. Pro nemoc se dalšího – již okresního kola – nemohl v únoru zúčastnit Radim Sikora. Ale zastoupil ho Tobiáš Burkot. Takže soutěžící pátého ročníku: Samuel Janík, Jan Kohut a Tobiáš Burkot splnili úkoly okresního kola, získali opět 1. místo a postoupili do krajského kola soutěže. Foto ze dne 12. března bylo pořízeno ve chvíli, kdy hoši vypracovávali úkoly právě krajského kola. Blahopřejeme a držíme palce!
V. Potyszová, tř. uč. V. C
 


Městská recitační soutěž

Městské kolo v recitaci
Dne 11. března 2015 proběhla recitační soutěž, ve které mohli zúčastnění žáci naší školy změřit své síly s recitátory škol Českého Těšína. Výkony dětí posuzovali v několika kategoriích herci Těšínského divadla – M. Pikus a P. Pěnkava. Ze všech našich zástupců měl největší úspěch žák 3. třídy Ondřej Wojnar. Byl oceněn prvním místem a postoupil do okresního kola soutěže, které se koná v Havířově již tuto sobotu 14. 3. Blahopřejeme a všem žákům děkujeme za účast a reprezentaci školy.
V. Potyszová, V. Ševečková, učitelky ZŠ Hrabina
 


Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v AJ

Olympiáda v AJ má v naší škole tradici Stejně jako v minulých letech se žáci ZŠ Hrabina i letos zapojili do Olympiády v anglickém jazyce. Školní kolo bylo naplánováno na leden, ale už v prosinci se žáci pečlivě připravovali. Čekal je gramatický test a prověrka konverzačních dovedností před porotou. Vítězem školního kola za I. kategorii se stala Zuzana Krucinová ze VI. A, Tomáš Ptoszek z IX. A obsadil 1. místo ve II. kategorii. V únoru čekalo vítěze okresní kolo, to se konalo v Havířově v ZŠ 1. máje. Chřipkové onemocnění však nedovolilo T. Ptoszkovi reprezentovat školu, a tak jsme na poslední chvíli (den před soutěží) museli kontaktovat Jakuba Kaczmarczyka z IX. B, který velmi ochotně zastoupil v okresním kole nemocného kamaráda, což je chvályhodné. Soutěž byla velmi náročná a v každé kategorii zápolilo asi 30 žáků. Obstát v tak silné konkurenci nebylo lehké. Přesto jsme přivezli diplom! Získala ho Zuzka Krucinová za 3. místo v I. kategorii. Rovněž Jakub Kaczmarczyk se umístil v první desítce a skončil na krásném sedmém místě. Oběma žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Za vyučující AJ Mgr. Alena Souralová

Dne 18. února jsem jela s Jakubem Kaczmarczykem ze školy Slezská a paní učitelkou Souralovou do Havířova, abychom se v ZŠ 1. máje zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v angličtině. Po zahájení soutěže jsme šli všichni na poslech. Potom jsme si vylosovali čísla jako pořadí pro konverzaci. Vytáhla jsem si číslo 17. Moje nervy pracovaly a to celkem dost! Poté mě zavolali a vyprávěla jsem na téma Moje škola. Zdálo se mi, že to bylo celkem lehké téma. Když jsme se všichni vystřídali, přišlo vyhlášení výsledků. Pro mě to bylo hodně napínavé. Získala jsem třetí místo z šestadvaceti soutěžících naší kategorie. Velká radost! Stejně tak odměna – k diplomu mám dvě peněžní poukázky do knihkupectví. Po skončení soutěže jsme jeli autobusem zpět do Českého Těšína.
Zuzana Krucinová, VI. A

 


Městské kolo soutěže Zpěváček

Dne 16. 2. v příjemném prostředí kavárny Avion se konalo městské kolo soutěže ve zpěvu slezských písní. Přestože jsme se kvůli chřipkové epidemii nemohli všichni zúčastnit, velice nás potěšily výsledky našich čtyř soutěžících.
3. místo v 1.kategori získala Eliška Žákovčíková a ve 3. kategorii Vendula Sojková.
Čestné uznání si ve svých kategoriích odnesly Gabriela Rucká a Tereza Loterová.
Gratulujeme a přejeme všem další úspěchy!
 


Soutěž finanční gramotnosti

Žáci páté třídy úspěšní v soutěži finanční gramotnosti
 

Finanční gramotnost - soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Tento soubor ovšem není pevně definován a konkrétní definice finanční gramotnosti se ve světě různí. Nějakým způsobem je finančně gramotný každý, ovšem podstatná je míra skutečné (nikoli jen subjektivně vnímané) finanční gramotnosti člověka. (Wikipedie)
 

Gymnázium v Českém Těšíně uspořádalo dne 19. února 2015 pro žáky 5. třídy všech základních škol v okolí soutěž ve finanční gramotnosti. Přihlášeny byly 34 dvojice od Jablunkova, Komorní Lhotky přes Třinec po školy těšínské. Soutěžní klání nebylo vůbec lehkou záležitostí ani pro naše účastníky. ZŠ Hrabina zastupovali sourozenci Matěj a Samuel Janíkovi z V. C třídy. Dokázali, jak dobře se ve svých jedenácti letech dokážou orientovat ve světě peněz a získali 3. místo. Blahopřejeme ke skvělému výsledku.
V. Potyszová, tř. uč. V. C