"Rozvíjej se, poupátko" - pěvecká soutěž v Třinci

Kdo umí zpívat, nemusí to dokazovat jen v soutěži lidových písní, která je v našem městě pro školy téměř povinná. Využili jsme letos nabídku Základní školy ve Stříteži a přihlásili do soutěže populárních písní Annu Slobodovou, žákyni IX. A. Víme o ní, že zpívá náročné a méně známé písně, je ke zpěvu vedena rodinou a také hudební školou, již navštěvuje mnoho let. Pro své soutěžní vystoupení si vybrala s kytarovým doprovodem píseň Zuzany Navarové „Naruby“, což není vůbec nic lehkého. Výsledek soutěže potvrdil její pěvecké kvality. Anička postupuje do dalšího kola, to se bude konat 13. června. Soutěže se zúčastnila jako jediný zástupce všech českotěšínských škol.

„O soutěži jsem slyšela, ale nikdy bych neřekla, že se jí zúčastním. Paní učitelka Potyszová mi dodala potřebné propozice, já se ani nenadála a už jsem stála na pódiu a zpívala povinnou píseň. Po ní se u mne objevil zvukař a řekl, že nešel mikrofon. Ve mně hrklo. Hodila jsem úzkostlivý pohled na porotu, ale kývli, že vše bylo slyšet a mohu zpívat dál. Ulevilo se mi a přišla druhá píseň „Naruby“. Při vyhodnocení si celou naši kategorii pozvali na pódium. Když jsem své jméno neslyšela na třetím místě, moje naděje hodně poklesla. O to více jsem byla překvapená, že jsem se umístila jako první! Děkuji všem, kteří mě v soutěži podporovali.“
                     Anna Slobodová, IX. A
 


Letošní městské kolo dopravní soutěže

Sluníčko nás přivítalo přívětivými paprsky a slibovalo zdárný průběh celého dne.
I na dopravním hřišti se znovu utkala družstva jednotlivých kategorií a škol. Z každé školy jela nejprve starší a zkušenější čtveřice, pak teprve mladší. Před každými jízdami dostala družstva instrukce od pana strážníka, jak nejlépe projet danou trať bezchybně. Každému soutěžícímu byly rozdány průvodcovské kartičky s pořadím stanovišť, na kterých měli vždy zastavit a získat podpis. To vše se muselo stihnout za pět minut a navíc bez chyb. Jedna chyba pět trestných bodů.
Některé děti pokynům naslouchaly pečlivě, jiné zběžně. Byly i takové, které svou image dávaly jasně najevo, kdo jsou a na co se cítí. Ne vždy však výsledek tomuto ukazateli nakonec odpovídal.
Na stanovištích se střídali žáci 6. a 7. třídy. Průběh soutěže měl spád, kluci na stanovištích plnili své úkoly pečlivě, takže jsou nominováni na pomocníky do dalšího roku.
Když měla všechna družstva odježděno na DDH, u školy mizely i překážky z jízdy zručnosti a děvčata starající se o testování soutěžících z pravidel silničního provozu již uklízela třídu. Jen v kuchyňce bylo stále rušno. Děti čekající na vyhodnocení se zajímaly o některé otázky první pomoci. A tak pan Lederer měl radost z tak zvídavých žáčků a trpělivě znovu vysvětloval správnou stabilizovanou polohu, pravidla poskytnutí první pomoci či jak zareagovat nebo telefonovat v takto naléhavých případech.
Na vyhlášení výsledků se nemuselo dlouho čekat. Za skvělou organizaci patří dík především Mgr. Ester Harokové, Mgr. Ivetě Klimšové, Mgr. Lence Činčalové, ale také dopravnímu odboru Městského úřadu Český Těšín a zdejší městské policii.
 


Rosteme s knihou

Že máme na naší škole žáky nadané, a to v různých oblastech, víme. Když nadání našich žáků ocení i někdo „zvenčí“, je radost o to větší.
Projekt Rosteme s knihou vyhlásil literárně výtvarnou soutěž Příběh planety 3001.
I někteří žáci naší školy se zúčastnili, a tak jsme mohli zaslat hned několik výtvarných i literárních prací.

Porotu zaujal jeden výtvarný počin našich dvou žaček. Štěpánky Wrublové a Ivany Bartošíkové z III.A.   
Děvčata tak budou mít možnost zúčastnit se slavnostního vyhlášení v pátek 16. května 2014 na 20. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2014.

Více informací naleznete na:   http://www.rostemesknihou.cz/3001-pribeh-planety-aa1954/   


Vítězství našich florbalistů!

Dovolujeme si Vám připomenout velký úspěch našich florbalistů ze ZŠ Hrabina, kteří se v dlouhodobé soutěži v rámci základních škol v Českém Těšíně umístili na I. místě - viz. tabulka. O tento úspěch se zasloužili tito žáci naší školy. Ze VII.A Tomáš Adámek, Jakub Jelínek, Matěj Kisza, Jan Rzeplinski, ze VII.B Adam Kelnar, z VIII.A Mikuláš Krucina, z IX.A Daniel Adamík, Michal Prymus a z IX.B Jakub Cywka, Jiří Hensler, Filip Sikora, Jakub Stryja a Lukáš Svoboda. Nejlepším brankářem celé soutěže byl vyhlášen Jiří Hensler. Trenerém družstva byl p. Sonnevend.

 


Soutěž o nejlépe čtoucího žáka

Soutěž probíhala podle předem připraveného plánu. Prvním rokem se přidali do soutěže i žáci z pracoviště  ZŠ Slezská a zúčastnili se školního kola. Velmi zdařile byly připraveny texty pro žáky do druhé části soutěže (Slepice a televize, Straka v říši entropie, Spudveč) i s ukázkami knih a dopňujícím programem na interaktivní tabuli. Za tuto přípravu bych chtěla poděkovat p. Ruszové.
Soutěž hodnotím jako akci zdařilou, která byla přínosem pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

       Mgr. Barbara Raszyková fotky vytvořila Mgr. Vlasta Potyszová

Výsledky soutěže

I. kategorie: 1. a 2. třídy:

1. místo:   Kilián Benroth, II.B
2. místo:   Ellen Pollaková, I.C
3. místo:   David Bláha, I.A
4. místo:   Dita Viciánová, I.B
4. místo:   Ellen Prunnerová, II.A,  + cena diváků
 

II. katergorie: 3. a 4. třídy:

1. místo:   Maxim Sosna, III.B,  + cena diváků
2. místo:   Natálie Petrová, III.A
3. místo:   Patrik Postuwka, IV.B,  + cena diváků
3. místo:   Jakub Radič, IV.C
5. místo:   Lucie Stabeawová, III.C
5. místo:   Nikola Hlisnikovská, IV.A

III. kategorie:  5. a 6. třídy:

1. místo:   Arlinda Mjekiqi, VI.A
2. místo:   Kamil Stawarczyk, VI.B
3. místo:   Ingrid Ryboňová, V.B
4. místo:   Zuzana Krucinová, V.A
4. místo:   Ivana Lacková, V.A
4. místo:   Markéta Jeřábková, V.B
4. místo:   Daniel Pasz, VI.B,  + cena diváků

IV. kategorie:   7. a 8. třídy

1. místo:   Jakub Daniel Kaczmarczyk, VIII.B,  + cena diváků
2. místo:   Lucie Kotásková, VII.A
3. místo:   Anna Murycová, VII.A
3. místo:   Nikola Godi, VII.B
5. místo:   Nela Czyžová, VII.B
5. místo:   Julie Byrtusová, VIII.A
5. místo:   Jakub Anděl, VIII.B


Školní kolo matematické soutěže KLOKAN

Přinášíme výsledky matematické soutěže KLOKAN, která proběhla v ZŠ Hrabina 27. března 2014. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Nejúspěšnějším řešitelům blahopřejeme!


Školní kolo v recitaci

Soutěž v recitaci

Každoroční soutěž v recitaci jednotlivců poprvé spojila žáky obou našich pracovišť. Školní kolo se tentokrát konalo 27. února v multimediální učebně Základní školy Slezská. V porotě zasedly paní učitelky z obou škol. Svůj úkol, ohodnotit jednotlivé recitátory, neměly vůbec jednoduchý. Děti se totiž do soutěže připravovaly velmi svědomitě a vybrat zástupce do kola městského bylo náročné. Recitátory přišli podpořit jejich rodiče, prarodiče i spolužáci. Velice to potřebovaly zejména děti z prvních tříd, které se soutěže zúčastnily vůbec poprvé. Jednotlivé výkony si děti ohodnotily samy, poté si vyslechly rozhodnutí poroty.

Gratulujeme úspěšným recitátorům!

1.       ročník

1.       místo

Pavel Kowala

 

2.       místo

Tereza Heczková

 

3.       místo

Ester Šlapotová

2.       – 3. ročník

1.       místo

Ondřej Wojnar

 

2.       místo

Maxim Sosna

 

3.       místo

Liliana Janíková

4.       – 5. ročník

1.       místo

Karolína Humplíková

 

2.       místo

Arian Mustafa

 

3.       místo

Izabela Palová

6.       – 7. ročník

1.       místo

Magdaléna Bílková

 

2.       místo

Kamil Stawarczyk

 

3.       místo

Magdaléna Juroszová a Nikola Godi

8.       – 9. ročník

1.       místo

Jakub Daniel Kaczmarczyk

 

Konkurence v městském kole, které proběhlo 4. března v kinosále Domu dětí a mládeže v Českém Těšíně, byla již tradičně velmi vysoká. Děti se kromě diváků představily zejména porotě složené z odborníků – herců Těšínského divadla. Výkony všech našich soutěžících byly velmi dobré, dva z nich dokonce výborné: Maxim Sosna obsadil ve své kategorii třetí místo, Ondřej Wojnar z druhého ročníku a Jakub Daniel Kaczmarczyk z osmého ročníku budou hájit „barvy“ naší školy na konci března v okresním kole v Havířově.

Držíme jim palce!

K. Sekulová


Pěkný úspěch Zuzany Stalmachové z IX.A

Zeměpisná olympiáda
 

Žákyně ZŠ Hrabina Zuzana Stalmachová z IX.A (pracoviště Ostravská) obsadila v okresním kole letošní Zeměpisné olympiády velmi pěkné 8. místo! Samozřejmě jí blahopřejeme. A jak viděla svoje účinkování v soutěži sama Zuzka? Tady  je její krátké zamyšlení.

V úterý 25. února se konala v Karviné zeměpisná olympiáda. Jelikož moje paní učitelka onemocněla, odvezl mě na soutěž a přivezl zpět pan ředitel. Měla jsem tedy VIP odvoz.
Po příjezdu jsem se podepsala na listinu a šla si hledat volné místo k sezení. O pár minut později začala první část testů a to s pomocí atlasu. Hned první otázka se týkala Turecka, což mě povzbudilo, protože mám Turecko hodně ráda. Po skončení první části jsme měli krátkou přestávku, kterou jsem strávila s kamarádem z jiné školy, který se soutěže taktéž zúčastnil. Následně začala druhá část testů a to bez pomoci atlasu. Musela jsem si vystačit s vlastními vědomostmi. Poslední část testů byla praktická a podle mě neskutečně těžká.
Myslela jsem si, že bych se mohla umístit aspoň v první polovině soutěžících, proto jsem byla překvapená, když mi paní učitelka volala, že jsem skončila na osmém místě z dvaceti sedmi soutěžících. Do teď pořádně nechápu, jak jsem to dokázala.
                                Zuzana Stalmachová
 


Městské kolo soutěže lidových písní Zpěváček

Soutěž ve zpěvu slezských lidových písní má dlouholetou tradici. Vždy na jaře se scházíme, abychom prokázali - učitelky i děti - znalost zdejšího nářečí „po našymu“. Jen za takových podmínek se můžeme zúčastnit městského kola soutěže. Přísná porota, jejímž členem je také folklorista pan Boleslav Slováček, neodpustí malým zpěváčkům nic. Aby se děti umístily na některém „medailovém“ místě, nesmí zkomolit žádné slovo, nesmí je ovládnout tréma, kroj je potřeba obléknout přesně, ne jen tak halabala. Přes tyto velmi přísné podmínky se letos dívkám dařilo vzorně reprezentovat naši školu. Za první stupeň zpívaly slezské písně Maruška Ryboňová a Anička Šlauerová (obě z pracoviště Slezská). M. Ryboňová získala za své snažení čestné uznání. Za druhý stupeň to byly žákyně Tereza Loterová a Anna Slobodová (obě z pracoviště Ostravská), A. Slobodová vyzpívala v kategorii 7. – 9. tříd cenné 3. místo. Všem žákyním děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme.
Mgr.Vlasta Potyszová
 


Velký úspěch v olympiádě v AJ

Jen dva body nás dělily od vítězství!

Ve čtvrtek 13. února 2014 proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce v Havířově na ZŠ 1. máje. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola – v mladší kategorii Tomáš Adamek (VII. A, pracoviště Ostravská), ve starší Tomáš Ptoszek (VIII.A, pracoviště Ostravská).
Soutěžící měli nelehký úkol: gramatický test, poslech a konverzaci na vylosované téma. Oba chlapci ve velké konkurenci žáků základních škol a gymnázií si vedli výborně. Tomáš Adamek se umístil 5. – 6. místě – hned po studentech gymnázií. Musel také krátce pohovořit s porotou a jeho výkon si zaslouží pochvalu.
Ještě lépe uspěl Tomáš Ptoszek. Obsadil krásné druhé místo. Jako žák osmé třídy měl situaci ztíženou, protože většinu soutěžících tvořili žáci devátého ročníku. Ti na rozdíl od něj mají probranou i náročnější gramatiku. Letošní vítěz získal jen o dva body navíc v gramatickém testu. Nicméně Tomáš velmi zaujal a nadchl porotu svým mluveným projevem a vystupováním. Již ve školním kole dokázal, že je na úrovni mnohých středoškolských studentů. Věříme, že v příštím roce se stane vítězem.
Oběma chlapcům srdečně blahopřejeme a doufáme, že je neopustí chuť a nadšení učit se tomuto světovému jazyku.

Mgr. Ellen Polaino