Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 21. ledna 2014 proběhlo v naší škole (pracoviště Ostravská) tradiční školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, tentokrát však ve spojení se žáky ze ZŠ Slezská. Celkově soutěžilo 9 žáků ve dvou kategoriích. Žáci se na soutěž dobře připravili a podali maximální výkony. V první kategorii soutěžili tito žáci: T. Adamek, A. Murycová, T. Morcinková, L. Mjekiqui a B. Koutná.
Vítězem se stal T. Adamek, který postupuje do okresního kola.
V druhé kategorii soutěýili: J. Kaczmarczyk, O. Sabela, V. Janásek a T. Ptoszek.
Nejlepší výkon podal Tomáš Ptoszek, který své znalosti zúročí v okresním kole. Všem soutěžícím děkujeme za dobrou přípravu a účast, k jejich výkonům jim blahopřejeme a vítězům přejeme hodně štěstí v okrese.
              vyučující anglického jazyka


Mimoškolní aktivity a úspěchy sourozenců Petrášových


Představujeme sourozeneckou taneční dvojici Veroniku a Jana Petrášovy. Zatímco Jan chodí do druhé třídy, jeho sestra Veronika už navštěvuje třídu čtvrtou. Již od mateřské školy jsou členy tanečního klubu a účastní se různých tanečních soutěží. V letošní sezóně zahájili první soutěž (z níž přinášíme fotografie) hned druhým místem. Přejeme oběma našim pilným žáčkům hodně úspěchů, štěstí a chuti do dalšího boje o nejlepší umístění.
 


Soutěž O nejlépe čtoucího žáka

Školní kolo soutěže O nejlépe čtoucího žáka – 2013
Předčítání dětí dětem se plánuje každoročně na začátek června a znamená pro nás blížící se závěr školního roku. Prvňáčci jsou už v této době ostřílenými školáky, které nic nemůže překvapit, přečtou všechno. Ti vycházející zase jsou vděčnými posluchači, neboť toto snažení již mají za sebou a hledí do budoucna, těší se na svá nová působiště, užívají si klid posledních školních dní. Přinášíme výsledky letošní soutěže:

1. kategorie – 1. a 2. třída 1. místo Natálie Petrová 2. Richard Bernatík 3. Zuzana Smužová 4. místo Maxim Sosna 5. Jozef Valenta 6. Apolonie Miervová Cena diváků: Maxim Sosna
2. kategorie - 3. a 4. třída 1. místo Vojtěch Kučera 2. Izabela Palová 3. Šarlota Szlaurová 4. Zuzana Krucinová Cena diváků: Vojtěch Kučera
3. kategorie – 5. a 6. třída 1. místo Petr Vitoul 2. Lucie Kotásková 3. Anna Murycová 4. Martin E. Šrubař Cena diváků: Petr Vitoul
4. kategorie – 7. a 8. třída 1. místo Anna Slobodová 2. Jakub Mazur 3. Julie Byrtusová 4. Terezie Hrachovcová Cena diváků: Anna Slobodová
Soutěž připravila, řídila a vedla nás svým krásným průvodním slovem paní učitelka Barbara Raszyková.
     Mgr. V. Potyszová
 

Soutěž očima dětí 3. C třídy
V porotě byly paní učitelky Palíková, Potyszová, Raszyková. I my jsme byli porota. Tleskali jsme těm čtoucím. A ten, kdo se nám líbil hodně, tleskali jsme hodně. A tomu, kdo se nám líbil míň, tomu zase méně. Diplom se jmenoval Cena diváků a dostal ho Maxim Sosna. Ve čtení vyhrála Natálie Petrová. Šarlota Szlaurová a Izabela Palová jsou z naší třídy. Jak nám paní učitelka řekla, že je ta soutěž, nemohla jsem uvěřit, že tam jdu já s Izou. I když jsme nebyly na prvním místě, nevadilo to. Hlavní je zúčastnit se a ne vyhrát!
Š. Szlaurová, K. Humplíková, K. Helebrandtová
 


Dvě 2. místa v krajském kole dopravní soutěže

Velmi úspěšní mladí cyklisté – žáci obou našich škol

Dvě druhá místa v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů jsou zásluhou družstva mladších žáků (pracoviště ZŠ Slezská) a družstva starších žáků (pracoviště ZŠ Ostravská). Šťastnou náhodou se družstvo starších žáků ve složení Nikola Bartošíková, Mikuláš Benek, Matouš Sloboda (IX. A) a Eliška Motyková (IX. B) mohlo zúčastnit krajského kola soutěže ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 23. a 24. května 2013. Přivezlo opět překrásný výsledek – 2. místo. Blahopřejeme!

Ve Frenštátu jsme byli ubytováni v kempu, kam jsme dojeli ve čtvrtek po 11 hodině. Vedle naší chatky byli ubytováni naši staří známí z loňska – z Jistebníku. Získali jsme kamarády na celou dobu soutěže a stále jsme s nimi v kontaktu. Jak probíhala soutěž? Po obědě jsme měli testy, které nám daly docela zabrat. Čekala nás jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a při tom všem byla hrozná zima. Bylo to obtížné jezdit se zmrzlýma rukama. Po prvním dnu soutěže jsme byli druzí za vedoucím družstvem. Zajímavý byl také boj o absolutního vítěze, který vyhrál nové kolo. Musím kriticky uznat, že jsme s Matesem měli velkou šanci jedno kolo domů dovézt, jenže se nám nepovedly mapy. V pátek jsme vstali relativně brzo. Čekala nás zdravověda a pak poslední disciplína – mapy. Poté následovalo vyhodnocení soutěže a závěr. Velmi jsme se radovali z překvapivého druhého místa, tipovali jsme totiž horší umístění. Na prvním místě všechny předběhly Bolatice. Po dobrém obědě jsme se v pátek všichni připravovali na odjezd domů. Byly to krásné dva dny.
Mikuláš Benek, IX. A
 


První místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

V pátek 22. února 2013 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže v anglické konverzaci, které se konalo na Základní škole 1. máje v Havířově. Soutěž, kterou pořádá středisko volného času Juventus Karviná, má dlouhou tradici a je jistě velmi pozitivní motivací pro žáky v učení se cizímu jazyku. Letos zaznamenala tato olympiáda změny. Soutěžilo se nejen v poslechu a konverzaci na dané téma, ale žáci si též vyzkoušeli čtení s porozuměním a zároveň museli prokázat gramatické znalosti jazyka. Zkouška trvala 60 minut a za naši školu.

Za ZŠ Hrabina, byli nominováni dva žáci, kteří se stali vítězi školního kola. Při vyhlašování výsledků se z prvního místa radoval Jakub Kaczmarczyk, který reprezentoval naši školu v mladší kategorii za pracoviště Slezská. Pochválit musíme i výkon Barbory Polečové ze starší kategorie, reprezentovala pracoviště Ostravská, které chyběl do 3. místa pouhý jeden bod! Barbora podala v nelehké konkurenci tří desítek soutěžících taktéž výborný výkon.

Nutno dodat, že oba žáci dosáhli předních míst i proto, že ve volném čase zdokonalují své jazykové znalosti mimo školu.

Závěrem bychom chtěli svým žákům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a popřát jim hodně vytrvalosti a píle při dalším studiu angličtiny.
                                                 Mgr. Alena Souralová
 


Vítězové výtvarné soutěže Městské knihovny Český Těšín "Mikulášská nadílka aneb Vyzdob si svou knihovnu".

V příloze najdete vítěze výtvarné soutěže Městské knihovny Český Těšín, která proběhla pod názvem Mikulášká nadílka naruby aneb Vyzdob si svou knihovnu. Děti vyráběly krásné vánoční ozdoby z CD.
Vítězové budou odměněni ve čtvrtek 13.12. od 13 do 17 hodin. .
Odd. pro děti, Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 67
 

Umístění žáků naší školy ZŠaMŠ Hrabina (jak žáků ZŠ Ostravská, tak žáků ZŠ Slezská) naleznete v příloze.


Úspěch v literární soutěži

Žákyni Zuzanu Pindorovou z deváté třídy znám jako milou dívku ze druhé lavice v řadě u dveří. Vím, že kdykoliv přinesu do třídy některé ze slohových témat, Zuzka je vždy hravě splní. Nebývají pro ni nikdy nudnou školní povinností. Pro mne naopak bývá radostí její práce číst. Upřímně děkuji za každou takovou příjemnou chvíli v životě učitelském. Hodně štěstí v psaní, Zuzko!
Naše žákyně se zúčastnila v loňském roce literární soutěže na internetu – Urban legends očima dětí. Její hlavní cenou bylo otištění nejlepších textů v knize vydané pro tento účel. Do soutěže se zapojila rovná stovka dětí z celé republiky ve věku od sedmi do patnácti let. Vybráno bylo 30 výherců, mezi nimiž Zuzka je, a jejich práce najdeme v knížce. (Vydáno za podpory programu Think Big 2012, ISBN 978-80-260-3018-8)
Urban legends – lidově překládáno jako „volně rozšířené legendy“. Tento termín označuje krátké příběhy se strašidelným nebo alespoň tajemně naladěným obsahem.
Vlasta Potyszová, uč. ČJL
 


Úspěch Lucie Baronové - její obrázek je v kalendáři

Velkého úspěchu dosáhla Lucie Baronová, která byla do 31. srpna žákyní naší školy, z které odešla na víceleté gymnázium. Lucie se zúčastnila výtvarné a literární soutěže  nazvané "Voda pro potraviny", kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. Luciina výtvarná práce se líbila natolik, že její obrázek byl zařazen do kalendáře na rok 2013, který vydalo zmíněné ministerstvo.

Lucii k úspěchu blahopřejeme a přejeme jí na gymnáziu hodně úspěchů!

Rudolf Fiedler, ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

V přílohách naleznete dopis z ministerstva, čelní stranu kalendáře a také samotný obrázek Lucie Baronové.


Vyhodnocení Jarní keramické soutěžní výstavy

Ve dnech 12. 4. – 20. 4. se konala ve vestibulu školy „ Jarní keramická soutěžní výstava“.
Žáci 1. – 6. ročníku vyrobili v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy ve spolupráci s českotěšínským DDM keramické motýlky, se kterými soutěžili o nejpěknějšího motýlka. Byli rozděleni do 3 kategorií: 1.   kategorie – 1.- 2. třída, 2. kategorie – 3. – 4. třída, 3. kategorie – 5.- 6.třída.
Na přípravě a realizaci keramické soutěže se podílela v keramické dílně p. Magda Volná, výstavu připravily p. Palíková , Raszyková a Nogolová. Věcné ceny a medaile pro žáky zajistila p. Volná ve spolupráci s DDM , sladkost a diplomy p. Raszyková.
Na hlasování o nejpěknějšího motýlka se podíleli žáci naší školy, děti z MŠ Hornická, Ostravská, Hrabinská i rodiče a přátelé školy.
23. 4. proběhlo ve vestibulu v 9,00 slavnostní vyhlášení nejlepších prací. Vyhlášení se zúčastnili žáci 1. – 6. tříd s vyučujícími i pan ředitel.

Výsledky:
1. kategorie:
  1. místo Tereza Loterová II.tř.,
  2. místo Christián Kállai I.A,
  3. místo Alexandra Gaľová I.B

2. kategorir:
  1. místo Lenka Byrtusová IV.tř,
  2. místo Jana Urbanczyková IV.tř,
  3. místo Lucie Baronová III.tř.

3.kategorie:
  1. místo Zuzana Stalmachová V.A,
  2.  místo Daniel Kubinski VI.B
  3. místo Marek Jelínek VI.A.

Všichni vítězové získali diplomy, medaile a věcné ceny. Všichni zúčastnění byli odměněni sladkou odměnou.
Akci hodnotíme jako zdařilou, přínosnou pro estetické cítění žáků, rozvoj jemné motoriky i pro zpříjemnění atmosféry a vzhledu školy. Podle záznamů o akci z návštěvní knihy vyplývá, že i rodiče a přátelé školy, tuto akci hodnotili kladně.
Vystavené výrobky budou k zhlédnutí do konce dubna.
     Mgr. Barbara Raszyková
 


Mladí fotbalisté na 1. místě

Na 1. místě se umístili naši mladí fotbalisté ze 4. třídy na turnaji v sálové kopané, který se uskutečníl v rámci dlouhodobé soutěže O pohár starosty dne 13. dubna 2010 v ZŠ Slezská. Na obr. 4 je vítězné družstvo, které hrálo v sestavě: zleva Vratislav Sokol, Josef Janásek, Václav Sikora, Jiří Kobiela, Mikuláš Krucina, Marek Lojek, Vojtěch Janásek, na zemi Tomáš Ptoszek. Přejeme další podobné úspěchy!