Volejbalistky úspěšné i v okresním kole

Po vítězství v městském si úspěšně vedly naše volejbalistky i v kole okresním, které se uskutečnilo 15. dubna v Orlové - Lutyni. Děvčata obsadila 3. místo a vybojovala jak diplom, tak i pohár. Úspěšné družstvo je zachyceno na obr. č. 3. Zleva: Lucie Kaňoková, Dominika Chrástecká, Denisa Kurková, Patricie Jedzoková, Dominika Hrubá, Veronika Puková, sedí Nikola Teperová, Nikola Swaczynová, Klára Pindorová. Blahopřejeme!


Byli jsme úspěšní i v krajském kole Zeměpisné olympiády

Žák naší školy Ondřej Hambalčík (VII. roč.) se probojoval vítězstvím v okresním kole Zeměpisné olympiády také do krajského kola, které se konalo 13. dubna 2010 v Ostravě. „Dal jsem do soutěže všechen svůj um, abych dobře reprezentoval naši školu, ale testové otázky byly mnohem obtížnější než v okresním kole. Umístil jsem se na šestém místě. Toto pořadí je pro mne úspěchem, i když mě moc mrzí, že od medailových pozic mě dělily pouze tři body,“ řekl žák Ondřej Hambalčík
Blahopřejeme! Mgr. Eva Hloušková
 


Naše vítězství ve skoku vysokém

23.3. 2010 v Českém Těšíně na ZŠ Slovenské se konala soutěž ve skoku vysokém. Naši žáci si vedli velmi dobře a mezi 7. školami v ml. kategorii se umístili na 2.(dívky) a 7. (chlapci) místě a ve starší kategorii na 1. (dívky) a 3. (chlapci) místě. Denisa Škanderová se umístila na 3. místě s výsledkem 123 cm, Laura Raszyková na 1. místě s výsledkem 138 cm a Vojtech Richter na 4. místě s výsledkem 152 cm. Vojta měl trošičku smůlu, protože žák na 2. místě skočil stejně vysoko, ale podařilo se mu skočit výšku na poprvé a Vojtovi až na potřetí. Zklamání bylo, ale i 4. místo je čestné.


Vítězství našich volejbalistek

30.3.2010 se konala městská soutěž v odbíjené na ZŠ Slovenské. Žákyně bojovaly o postup s Gymnáziem ČT a povedlo se. Naše škola zvítězila a za 1. místo dostala volejbalový míč. 15.4. se koná okresní kolo v Orlové –Lutyni, tak se připravujeme na další boj se soupeři.

Vítězné družstvo (viz obr. čís. 1) tvořily: zleva Veronika Puková, Lucie Kaňoková, Nikola Teperová, Klára Pindorová, Dominika Chrástecká, Patricie Jedzoková, Nikola Swaczynová, leží Dominika Hrubá, Denisa Kurková


1. místo ve vybíjené

V úterý 23.3.2010 se vybraní žáci 5.tříd zúčastnili soutěže ve vybíjené v rámci projektu „O pohár starosty města“. Jednalo se o městské kolo, a proto jsme hráli proti všem školám z Českého Těšína systémem každý s každým. V konečném pořadí se naše škola umístila na vynikajícím 1.místě. Všichni jsme z toho měli velkou radost!
                                            Marek Warcop, 5.A
 


Veronika Kotasová v regionálním kole pěvecké soutěže

Účast VERONIKY KOTASOVÉ v regionálním kole pěvecké soutěže v Karviné
Závěr měsíce března byl poznamenán napětím. Jak se povede Veronice v dalším kole pěvecké soutěže slezských lidových písní? Dočkali jsme se! Pár nejžhavějších informací je tu! První novinkou je fakt, že už i v regionálním kole soutěž získala název podle soutěže celostátní -ZPĚVÁČEK 2010. Druhá novinka – několik zpěváků nejstarší kategorie (7. – 9. tř.) se samo doprovázelo na nástroje (společně s lidovou muzikou – dívka s klarinetem, dvě dívky s houslemi) a také výtečně zpívali! Zpráva třetí – Veronika zazpívala moc hezky, ale na přední umístění nedosáhla. Nevadí! Zhodnoťte podle fotografií, jak to naší zpěvačce z VIII. třídy velmi slušelo! Soutěže se jako diváci zúčastnili také Veroničini rodiče a byli své dceři velkou oporou. Na závěr připojím slova paní Kotasové: „Byl to milý kulturní zážitek.“
31. 3. 2010 V. Potyszová
 


Škola má vítěze okresního kola Zeměpisné olympiády

Dne 17. března 2010 se konalo v Karviné okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši žáci – Ondřej Hambalčík ze VII. tř. a Ondřej Buba ze VI. tř. byli velmi úspěšní:
Ondřej Hambalčík zvítězil a Ondřej Buba skončil 10.
Blahopřejeme!
Ve svých textech se s námi podělili o zážitky.


Vítězství v krajském kole literární a výtvarné soutěže "Rodina"

Velmi pěkných výsledků dosáhli naši žáci v krajské literární a výtvarné soutěži "Rodina". O soutěži si můžete víc přečíst v přiloženém článku. Atmosféru soutěže, především tu slavnostní část spojenou s předáváním cen, dokumentuje několik fotografií.


Velký úspěch v pěvecké soutěži "Jaro přišlo k nám"

Městské kolo pěvecké soutěže Jaro přišlo k nám

V letošním městském kole soutěže slezských lidových písní, jež se konalo 25. února 2010 v Městském kulturním a společenském středisku Střelnice, reprezentovaly úspěšně naši školu jen dívky – zpěvačky.       

Výsledky:
Kategorie sólový zpěv:

1. místo: Veronika Kotasová, VIII. tř. (postup do regionálního kola v Karviné)                                            
2. místo: Markéta Borská, VIII. tř.                                                                                                                                         
4. místo (Čestné uznání): Anna Slobodová, V. B tř.

Kategorie duo, trio:

2. místo: Markéta Borská, Veronika Kotasová, VIII. tř.

O pěkné umístění soutěžících se také přičinila doprovázející klavíristka Markéta Petrová, žákyně VIII. třídy. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Úspěšným soutěžícím blahopřejeme a Veronice přejeme štěstí v regionálním kole soutěže!

Mgr. Vlasta Potyszová

Jaké to bylo na soutěži

…..Je to tady. Pro mnoho lidí je dnešní den jako každý jiný čtvrtek, ale pro nás je to den, který se od ostatních čtvrtků liší. Každý rok se v této době zúčastňujeme soutěže „Jaro přišlo k nám“. Vždy začínáme nacvičovat asi dva týdny před soutěží. Vybíráme písničky a procvičujeme zpívání. Letos jako každý rok se zúčastnily soutěže Veronika Kotasová a Markéta Borská nejen v sólovém zpěvu, ale také ve dvojhlasech. Připojila se k nám Anička Slobodová z páté třídy, také soutěžila jako sólistka. Ale přece bylo ještě něco nového. Minulé roky nás doprovázela hrou na klavír Monika Zabystrzanová,  letos se nabídla naše spolužačka Markéta Petrová.   

Ráno jsme se sešly v hudebně, abychom se mohly rozezpívat a aby si Markéta mohla zahrát na klavír a připravit se. Když jsme docvičily, vzaly jsme kufr s kroji a vydaly jsme se na Střelnici, kde celá soutěž probíhala. Byly jsme tam první, tak jsme se mohly v klidu převléknout do krojů a zapsat se. No a začalo to. Nervozita stoupala, mezi námi bylo takové napětí, že by se dalo krájet. Naklonila jsem se k Verči a zeptala se jí: „Máš trému?“ Verča odpověděla: „Hroznou.“  

 A pak se holky zvedly a šly. Markéta si sedla ke klavíru a Verča se postavila na pódium. Začala zpívat. No, byla úžasná. Měla hlas jako skřivan a hrozně moc se jí to povedlo. Také doprovod byl perfektní. Potom paní pořadatelka vyzvala mě: „Markéta Borská.“ Teď byla nervozita ještě větší. Postavila jsem se na pódium a podívala se na porotu. 

     Když všichni dozpívali, odebrali se porotci do jiné místnosti, aby se poradili. Vrátili se asi po patnácti minutách a začala soutěžit šestá kategorie, která se skládala z duet. Když vyvolali mé a Verčino jméno, šly jsme na pódium. Již jsme nebyly tak nervózní, neboť jsme na pódiu nestály každá  sama, ale obě dohromady.                                                                                                                 

 Poté se porotci opět odebrali do zákulisí. Její členové se poradili a přišli s diplomy a cenami. Verča Kotasová vyhrála první místo s postupem do regionálního kola v Karviné a já jsem se umístila jako druhá. Poděkování patří Markétě Petrové za skvělý klavírní doprovod. Byly jsme jediné, které doprovázela spolužačka, ostatní soutěžící doprovázeli jejich kantoři. V duetech jsme vyhrály druhé místo. Anička Slobodová získala Čestné uznání.                                                                                              

 Dostaly jsme ceny a také pochvalu do žákovské knížky. Nejlepší však bylo, že jsme se ten den nemusely učit, to nám dodávalo odvahu. Samozřejmě jsme se musely jít okamžitě pochlubit panu řediteli, paní zástupkyni a naší milované paní učitelce.

Markéta Borská, VIII. tř.

 


Soutěž v recitaci

V únoru proběhla v naší škole soutěž v recitaci. Vítězové třídních kol postoupili do kola školního,
které se konalo v úterý 23. února 2010 v informační místnosti.
Žáci byli oceněni diplomem a sladkou odměnou.

Mgr. M. Palíková