Vítězství dívek v přehazované v Poháru starosty

Vítězství v přehazované

Prvního výraznějšího sportovního úspěchu letos dosáhlo družstvo našich děvčat, které 26. ledna 2010 v rámci Poháru starosty zvítězilo v soutěži v přehazované. Družstvo připravovala p. uč. Suszková. Jí, a především děvčatům blahopřejeme! Přikládáme diplom za vítězství a fotografii úspěšného družstva.


Soutěž ve sběru kaštanů

Sběr kaštanů a žaludů se nám daří
     Stalo se již tradicí, že se každoročně zapojí mateřské školy do soutěže ve sběru lesních plodů. Soutěž je vyhlašována Městským úřadem v Českém Těšíně, Odborem výstavby a životního prostředí a je určena pro mateřské školy. Již po několikáté se letos k malým žáčkům MŠ přidali naši žáci prvního a zčásti i druhého stupně základní školy. Akce se tradičně setkává s velkým zájmem nejen ze strany žáků, ale i jejich rodičů či prarodičů. Ti pomáhali v říjnu přinášet do školy svým dětem batohy mnohdy praskající ve švech, naplněné tašky i těžké kbelíky. Auty přiváželi dokonce i pytle plné lesních plodů. Žáci z ekologického kroužku, především zástupci 9. ročníku, se chopili spravedlivého odebírání a měření kaštanů a žaludů. Za školu bylo odevzdáno celkem 2 948 litrů lesních plodů. Nejlepší sběrač David Kulig chodí do čtvrté třídy a odevzdal 435 litrů! Blahopřejeme! Jsme rádi, že také díky aktivitě našich dětí lesní zvěř snadněji zvládne zimní mrazivé období.
     Pod vedením p. uč. Hlouškové se soutěžilo v několika kategoriích. A zde jsou výsledky.
                                                                                                                         Mgr. Vlasta Potyszová

Jednotlivci
1. David Kulig, IV. tř.
2. Tereza Kročková, VI.B
3. Daniel Harok, Michal Tóth, VI.B

Třídy
1. II. třída
2. IV. třída
3. III. třída

Blahopřejeme!
Z vyhlašování výsledků, které proběhlo28. ledna, přinášíme několik fotografií. Více jich najdete na těchto stránkách.


Další úspěch Laury Raszykové

Zatím svého největšího životního sportovního úspěchu dosáhla na sklonku loňského roku naše žákyně VIII. tř., krasobruslařka Laura Raszyková. Vyhrála ve slovinském městě Celje svou kategorii Debs girl 96 a získala zlatou medaili.
Lauře blahopřejeme! Současně jí přejeme, aby se co nejdřív uzdravila, protože v této době je zraněná a nemůže před republikovým mistrovstvím trénovat.