Konzultační (úřední) hodiny preventisty

Metodik prevence:        

Asistent metodika prevence pro ZŠ Ostravská:  

Konzultační hodiny metodika prevence:      

  Kontakt:

e-mail:    

Asistent metodika prevence pro ZŠ Ostravskou:  

Konzultační hodiny asistentky:

    Místo:           pracoviště ZŠ Ostravská

Kontakt:

e-mail:       


Rady rodičům z oblasti prevence

V přílohách, vážení rodiče, naleznete několik rad, jak se zachovat, dostane-li se vaše dítě do problémů.


Kyberšikana

Kyberšikana ve škole
Kyberšikana je trápení, ponižování, ubližování, manipulování a další nepříjemné věci, prostě šikana prováděná prostřednictvím digitálních médií – mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí – pomocí informačních a komunikačních technologií.
Začíná to legrací ve virtuálním světě a mnohdy to končí reálnými slzami, trápením, ale také násilím v reálné podobě a třeba i sebevraždou. Kromě různých zesměšňování se může jednat o neustálé prozvánění, o zasílání vulgárních sms nebo e-mailů plných nadávek, publikování lží, pomluv, polopravd na sociálních sítích, o rozesílání fotografií nebo videí s ponižujícím obsahem.
Kyberšikanu řešte ihned, jakmile se o ní dozvíte. S kyberšikanou se můžete obrátit na různé instituce – PČR, OSPOD, pedagogicko-psychologické poradny a na nestátní organizace zabývající se jejím řešením. Užitečné rady lze najít v odkazech např.:

www.safeinternet.cz, www.horka-linka.cz, www.e-bezpeci.cz, www.e-nebezpeci.cz, www.bezpecnyinternet.cz, www.linkabezpeci.cz.

V případě potřeby je možné využít poradenství rodičovské linky 840 111 234, která je určena rodičům, prarodičům, pedagogům.

Zdroj: MGR. JINDROVÁ, Martina. Prevence. Rizikové chování dětí a jeho právní dopady Téma šikana a kyberšikana - Kyberšikana ve škole. 2015, roč. 12, č. 3, s. 2.
 


K problematice alkoholu

Vážení zákonní zástupci, rodiče, žáci,

ráda bych Vás informovala o inovované verzi stránek www.pobavmeseoalkoholu.cz, která přináší spoustu informací, rad a postřehů o problematice pití alkoholu u mladistvých v komplexní a zároveň zjednodušené a zajímavé formě. Stránky nabízejí pomocnou ruku nejen vzdělávacím institucím, ale i rodičům. Žáci zde mohou najít základní informace o alkoholu a o rizicích spojených s jeho užíváním, dále příběhy, testy či návody, jak alkohol odmítnout. Portál se věnuje i neblahým psychosomatickým následkům nerozvážného konzumování alkoholických nápojů. V neposlední řadě web zahrnuje i rady odborníků, jak postupovat při poskytování první pomoci svým kamarádům, dojde-li u nich k nadměrnému požití.

Mgr. Lenka Slováková – školní metodik prevence


Informace pro rodiče - Nebezpečný internet

Jako informaci pro rodiče uvádíme materiál o možných úskalích, občas přímo nebezpečích internetu!

více v příloze