Organizace aktivit žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 - pracoviště ZŠ Slezská

Ode dne 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně na aktivitách ve škole.

Na základě níže uvedených hygienických pravidel (viz dokument) jsme připravili organizaci vzdělávacích aktivit ve škole.
Děláme vše pro maximální bezpečnost zaměstnanců i žáků, v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím třídní učitele nebo zaměstnance školy - kontakty jsou uvedené na stránkách školy www.zshrabina.cz.

Dokument k organizaci žáků 2. stupně  -  ZDE

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Jiří Raszyk 
zástupce ředitele školy

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - GOOGLE MEET

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme vás k videokonferenční třídní schůzce přes Google Meet. Termín a čas konání třídní schůzky v jednotlivých třídách je uveden níže. Třídní učitelé vám zašlou přihlašovací údaje prostřednictvím školy - online.

Mějte pohodové dny,

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele ZŠ Slezská


Organizace výuky žáků 1. stupně od 25.5. 2020 pro žáky a jejich zákonné zástupce

 Dobrý den,
dne 25. května 2020 je možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vyučování ve škole. Na základě uvedených hygienických pravidel jsme připravili organizaci vzdělávacích aktivit ve škole. Dokument ZDE

Děláme vše pro maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců, v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím třídní učitele nebo zaměstnance školy - kontakty jsou uvedené na stránkách školy www.zshrabina.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Za pracoviště ZŠ Slezská

Mgr. Warcopová Helena


Podmínky závěrečného hodnocení

 Přinášíme dokument s Podmínkami závěrečného hodnocení.  ZDE

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy

 


Organizace výuky žáků 9. tříd od 11.5.

 Informace o rozdělení žáků do skupin a rozvrh výuky od 11. 5. 2020 najdete ZDE

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


Informace o výuce od 25. 5. 2020

 Milí rodičové,
dle rozhodnutí vlády ČR je od 25. května možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávání ve škole. Intenzivně připravujeme školu na obnovení výuky a prosíme vás, rodiče, o vyplnění dotazníku ohledně zájmu o docházku do školy.

Dotazník se nachází tady: https://forms.gle/BxE7RhuWTymvJeUz7

Připomínáme, že tato forma výuky není povinná.
Prosíme o vyplnění dotazníku pro každého žáka 1. stupně ZŠ nejpozději do 12. května 2020. Upozorňujeme, že po začátku výuky 25. května 2020 již není možné žáka na výuku přihlásit.

Podrobné informace o nástupu zveřejníme nejpozději v úterý 19. května 2020 na stránkách školy.

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


Výsledky přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2020/2021

 Vážení zákonní zástupci,

všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání do 1.třídy bylo vyhověno. Od školního roku 2020/2021 bylo přijato k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina příspěvkové organizaci 74 uchazečů a to takto:

Děkuji za váš zájem a spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Mgr., Bc. Richard Zajac

ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Tabulka z přílohy:


Informace o školní výuce žáků 9. ročníku

 Vážení rodiče, od 11.5.2020 je dle rozhodnutí vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole formou přípravy na přijímací zkoušky na SŠ (Český jazyk a literatura, Matematika). Příprava bude probíhat za těchto podmínek:

  1. Ve skupině bude max. 15 žáků,
  2. Příprava bude probíhat pondělí - čtvrtek od 8:45 do 10:30,
  3. Tato příprava je nepovinná,
  4. Je pro žáky bez příznaků virového infekčního onemocnění (doloženo Čestné prohlášení),
  5. Doporučujeme neúčastnit se přípravy žákům s některým z rizikových faktorů (doloženo Čestné prohlášení),
  6. Je povinnost nosit roušku během přítomnosti žáka ve škole (pokud učitel za určitých podmínek nerozhodne jinak).

Žádáme rodiče žáků 9. tříd, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky na SŠ o sdělení této informace (e-mailem, Školou Online) svému třídnímu učiteli do středy 6. května 2020, 12:00.

Zároveň upozorňujeme, že po 11. květnu 2020 již není možné se na přípravu přihlásit!

Děkujeme za spolupráci.

Příloha:
Čestné prohlášení

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy