Informace k organizaci zápisu do 1. třídy

Rodiče, kteří se již REGISTROVALI, znovu se registrovat NEMUSÍ.

Vstup k registraci do první třídy: ZDE

V příloze celý dokument k tisku v .pdf


Upozornění pro rodiče - úřední hodiny

 Vážení rodiče,

 na základě aktuálního vývoje situace v ČR jsme omezili provoz sekretariátu ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina p.o. na ulici Ostravská 1710. Od 16. 3. 2020 jsme pro vás k dispozici v pondělí a středu od 8:00 do 11:00.

Prosíme respektujte toto opatření a dle možností co nejvíce omezte osobní návštěvy školy. V případě potřeby využívejte telefonické a emailové spojení na sekretariát školy - 558 737 284, skola@zsostravska.cz.

 Děkujeme za pochopení.

 Mgr., Bc. Richard Zajac
ředitel školy

 


Informace pro zákonné zástupce jejichž děti jsou ve věku od 3 do 10 let a jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

 Informace pro zákonné zástupce jejichž děti jsou ve věku od 3 do 10 let a jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Manuál

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření určuje hejtman Moravskoslezského kraje s účinností od 17. března 2020 školy/školská zařízení a další organizaci (dále jen zařízení), ve kterých budou pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vykonávat nezbytnou péči o děti od 3 do 10 let. Toto opatření se týká dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Rozhodnutí hejtmana kraje je dne 16. března rozesíláno na všechny příslušné zaměstnavatele společně s kontakty na ředitele zařízení určených k nezbytné péči o děti od 3 do 10 let. Zaměstnavatelé budou o tomto rozhodnutí neprodleně informovat své dotčené zaměstnance a zajistí, v případě jejich zájmu o umístění dítěte do některého z určených zařízení, předání údajů o jednotlivých dětech ředitelům vybraného resp. vybraných zařízení, které má o děti pečovat (údaje minimálně v rozsahu jméno, příjmení a věk dítěte). Tímto budou děti přihlášeny do péče určeného zařízení.

Ředitelé a zřizovatelé vybraných zařízení disponují informacemi o zajišťování nezbytné péče dle rozhodnutí hejtmana kraje a jsou připraveni nezbytnou péči o děti zajistit. Rozsah stanovené péče o děti od 3 do 10 let výše uvedených zákonných zástupců v určených zařízeních je stanoven na pracovní dny pondělí až pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin.

Koordinaci naplňování rozhodnutí hejtmana kraje bude ve spolupráci s řediteli určených zařízení zajišťovat Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK, kontaktní údaje:

Libor Lenčo, vedoucí odboru, 595 622 341, 724 937 297,  libor.lenco@msk.cz

(další kontakty budeme postupně upřesňovat)

Určené školy v MSK - seznam, kontakty

Možnost stažení celého souboru v příloze - formát .xlsx a manuál ve formátu .docx


„Příběh obrazu“


OCENĚNÍ V CELOSTÁTNÍ LITERÁRNĚ – VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Každý obraz vypráví příběh. Příběh zrozený v duši a fantazii autora, příběh viděný autorovýma očima. Ale obrazy nám vyprávějí i to, co si do jejich „vyprávění“ vložíme my sami, diváci.
V hodinách výtvarné výchovy se žáci VII.B vydali po stopách českého umění od roku 1918. Během několikahodinového projektu si prohlédli malou výstavu reprodukcí: pozorovali a vnímali barvy, motivy, kompozici a hlavně hledali takový obraz, který je osloví a ve kterém pro sebe najdou nějaké sdělení. Následovala výtvarná akce, při které žáci tvořili „živé obrazy“, kopie vybraných děl. Pak vymysleli příběh. Co asi zažily postavy z jejich obrazu? Co se stalo, než malíř situaci zachytil? Jak mohl příběh pokračovat…? Zakončením celého projektu byla vlastní parafráze vybraného obrazu, vytvořená malbou nebo kresbou.
Neobvyklé téma projektu žáky zaujalo a některé práce byly natolik zajímavé, že jsme je přihlásili do celostátní soutěže „Příběh obrazu“. K naší velké radosti rovnou dva mladí „umělci“ získali ve své kategorii ocenění, které si převezmou 6. dubna na slavnostním vyhlášení výsledků a vernisáži výstavy v Muzeu Bílovec. Gratulujeme!

Anna Hlaváčová
„Vzpomínky“ (na motivy obrazu Toyen „Spící“)

Pavel Kowala
„Podařený ples“ (na motivy obrazu J. Paula „Dvojice“)

Mgr. K. Sekulová

Poznámka: K obrazům patří texty v příloze:


LVK - Zpráva dne od Johany Krejčí a Veroniky Ciencialové - den pátý


Pátý den na lyžáku jsme balili. Po budíčku a snídani jsme měli hodinu na to, abychom se sbalili a naposledy šli na svah. Počasí bylo dobré, a tak jsme si naposledy zalyžovali. Před obědem nás navštívil pan ředitel s panem zástupcem. Přivezli nám diplomy, které nám den předem slíbili učitelé na předávání. Na oběd byl kuřecí plátek s kaší. Po obědě jsme přenosili kufry ze společenské místnosti do autobusu. Kluci nosili kufry po schodech dolů, holky mezitím nanosily lyže, hůlky a lyžáky do autobusu. Nastoupili jsme do autobusu Ocelářů. Tam nám p. učitel Kalavský rozdal diplomy, snědli jsme jablka, které jsme dostali k obědu a jeli domů. Už v autobuse jsme si povídali o zážitcích z lyžáku, na který budeme dlouho rádi vzpomínat.


LVK - Zpráva dne od Matyáše Pastora – den čtvrtý


Dnešek byl velice dobrý. Na lyžích jsme dělali velké i malé oblouky. Na oběd byla Frankfurtská polévka a vepřová plec na smetaně s houskovým knedlíkem. V odpoledním lyžování jsme lyžovali, ale ne tak moc, jako v ranním, protože na sjezdovce bylo hodně lidí. Na večeři jsme měli zeleninové rizoto s kuřecím masem. Po večeři jsme měli program. Tam učitelé ohodnotili lyžák a dali nám po čokoládové tyčince. Potom jsme chvilku hráli hru, kde jsme se rozdělili na družstva jako včera a hádali jsme různá slova spojená s lyžákem a školou. Potom byla asi na dvě hodiny diskotéka a potom jsme šli spát.


LVK - den třetí

 Zpráva dne od Elišky Žákovčíkové – den třetí

Ráno byl budíček v 7.00 a o 30 minut později jsme šli na snídani. Po snídani jsme se šli nachystat na svah. Jeli jsme na vleku a někdo z oranžového týmu spadl. Párkrát jsme sjeli sjezdovku a pak jsme šli na chatu, převlékli se a šli na oběd. Na oběd jsme měli rýži, omáčku se zeleninou a masem. Po obědě jsme šli na chatu, chvíli jsme si odpočinuli a šli na vycházku. Potom jsme šli do obchodu, kde jsme si koupili, co jsme chtěli. Potom jsme měli odpolední klid a po něm schůzi ve společenské místnosti. Tam jsme dávali učitelům otázky a oni na ně odpovídali, poté pro nás připravili něco učitelé a bylo to, že jsme se rozdělili do tří týmů a rozdělili jsme se tak, aby to bylo spravedlivé. Měli jsme si obléct kompletní lyžařskou výbavu. Vyhrálo první družstvo, které za to dostalo sladkou odměnu – bonbón. Večerku jsme měli posunutou na 21.30 a v tu dobu už musel každý ležet v posteli. Tento den byl nejlepší ze všech tří.