Seznam potřeb pro šk.rok 2022/2023

 Seznam potřeb k zakoupení ZŠ Slezská pro šk.rok 2022/2023 - ZDE


Ozoboti a 3D tisk

Klub 3D tisku
Moderní technologie nás v našem běžném pracovním i osobním životě provádějí stále více.
Proto je žádoucí, aby se nastupující mladá generace s nimi naučila smysluplně zacházet.

Na naší škole mohou děti v rámci výuky využívat nejen počítače a iPady, ale v tomto školním
roce na naších obou pracovištích začaly fungovat kluby 3D tisku. Cesta vytváření 3D modelu
od jeho návrhu až po výsledný tisk umožňuje dětem aktivně zhmotňovat vlastní nápady,
technicky promýšlet, jak výrobek co nejlépe navrhnout, aby byl tisknutelný, zkontrolovat si
ověřený produkt, zda odpovídá mým původním představám, případně návrh upravit a znovu
vytisknout, sám/sama nebo s pomocí spolužáků najít nejlepší cestu k řešení, vyzkoušet, zda
můj nápad byl funkční – to vše přináší žákům nové zkušenosti. Zpětná vazba, kdy vytištěný
výrobek bez zábran ukáže, zda jsem vše promyslel/a dobře nebo by to šlo navrhnout a
spočítat lépe nebo jednodušeji, umožňuje žákům rozvíjet se po mnoha stránkách,
v neposlední řadě spolupracovat, učit se, že chyba není prohřešek, ale jedna z cest k cíli, která
mi napoví, jak 3D návrh příště zpracovat lépe. V klubu 3D tisku děti vytvářely pouze vlastní 3D
modely, od nejjednodušších klíčenek, cedulek na dveře, vykrajovátek, žetonů do nákupních
vozíků, přívěsků, medailí, boxů, různě členitých krabiček- po zarážky do knihovny, figurky,
vázy, autíčka. Technický postup a práci v nových programech zvládli všichni od žáků 4. třídy
až po osmáky. 3D tiskárny jsme využili i v rámci celoškolního projektového dne Půda, kdy si
žáci vymodelovali a vytiskli model bazénu v měřítku podle zadání slovní úlohy na stanovišti
Matematika. V naší práci budeme pokračovat i v příštím školním roce. Náš klub je otevřen
nejen stávajícím členům, ale i novým zájemcům.
Originální pracovní listy k procvičování učiva 1. st s využitím Ozobotů
Ve volitelných předmětech Programování mimo jiné žáci vytvářeli pracovní listy určené
dětem na 1. stupni, jejichž prostřednictvím by děti vyslaly Ozoboty na cestu podél správně
vypočítaných příkladů, správně vyplněných otázek z českého jazyka, angličtiny apod.
Obnášelo to kreslený návrh, jeho převedení do digitální podoby, otestování vzniklého
vytištěného pracovního listu, korekci a závěrečnou pilotáž ve 3.-5. ročníku. Starší žáci museli
svým mladším spolužákům vysvětlit zadání, pomoci jim s řešením. Vyzkoušeli si, jak těžké je
popsat slovy někomu mladšímu v jednotlivých krocích, jak má postupovat, aby úkol zvládl.
Mladší žáci ale správné řešení našli během jedné vyučovací hodiny a každé úspěšné
naprogramování ozobota pomocí barevných kódů způsobilo nejen jeho úspěšný návrat do
cíle, ale i nadšení malých programátorů a úlevu starších žáků, že jejich pracovní list je
použitelný a vhodný k opakovanému využití neboli že vytvořili funkční algoritmus. Společnou
práci našich žáků dokládají přiložené fotografie.

Mgr. Helena Lazarová

 

 


Beseda s odborníkem neboli Návštěva geologa v IX.B

,,Geologie je přírodní věda zaměřující se na procesy neživé přírody v rámci známého vesmíru. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj nejen naší planety ale i ostatních vesmírných objektů…. říká Wikipedie.
Jelikož je geologie věda důležitá, zajímavá, ale proniknout do jejich tajů je někdy náročné, využila jsem nabídku nadace České spořitelny Den pro školu a pozvala 3.6. do hodiny přírodopisu v IX.B odborníka z praxe - Mgr. Petr Gadase, Ph.D z Laboratoře elektronové mikroskopie a mikroanalýzy, Ústavu geologických věd.
Beseda v trvání 2 vyučovacích hodin neumožnila pokrýt všechna základní témata, proto se odborník zaměřil na atraktivní oblast dopadu vesmírných těles na planetu Zemi. Svůj fundovaný a zajímavý výklad doplnil prezentací s ukázkami vesmírných objektů, které se v průběhu staletí i v blízké minulosti přiblížily k Zemi nebo dokonce dopadly na naši planetu. Několik exponátů si žáci také mohli prohlédnout naživo ve speciálním mikroskopu a mohli využít příležitost ke kladení otázek. Beseda se u žáků setkala s kladnou odezvou a určitě nabídku nadace využijeme i v dalším školním roce k pozvánce dalších inspirativních odborníků z praxe.

Mgr. Helena Lazarová,
za fotografie děkuji p. třídní učitelce Zuzaně Mangirasové


„Nekrm kachnu“ v 9. B


V rámci spolupráce se spolkem Fakescape při MUNI obdržela naše škola pro starší žáky vzdělávací hru Nekrm kachnu. Deváťáci tak měli možnost vžít se do role novináře, naučit se něco o jeho práci a na vlastní kůži si vyzkoušet, že pracovat ve zpravodajství může být docela fuška. Hra cílí především na rozpoznávání dezinformací, fake news a rozvíjí také mediální gramotnost.
Cílem týmové hry bylo spojení seriózních novinářů a porazit deník, který vydává pouze lži, dezinformace a manipuluje se svými čtenáři. Žáci zjistili, jak těžké je vymyslet ten správný titulek, zapamatovat si přesné údaje z tiskové konference, či vést rozhovor. Neméně složitým úkolem bylo odhalování záměrných manipulací v článcích, chybné údaje, prohřešky proti pravidlům českého jazyka a rozhodnout, zda daný článek vydat, aby „nenakrmili“ deník Kachna.
Po počátečních obavách, zda předložené nástrahy zvládnou, se deváťáci do hry doslova „zažrali“. Hru jsme nakonec hráli opakovaně. Vždy panovala skvělá nálada a všichni jsme se naučili mnoha novým dovednostem.
Hra Nekrm kachnu se tak stane využívaným výukovým zdrojem i pro další žáky naší školy.
Děkujeme za možnost zapojit se do pilotního testování a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Projektový den Postav školu v Minecraftu v VII.C

 
Hra je činnost, která provází děti už od narození. Tzv. výukové hry zařazuje každý učitel do svých hodin, aby cestu za vzděláním dětem zatraktivnil. Mezi novou skupinu takových her, využitelných ve výuce, patří hry počítačové. Prvky gamifikace využívá také speciální verze Minecraft Education Edition.
Minecraft je hra rozvíjející dovednosti 21. století, a to komunikaci, spolupráci, řešení problémů, rozdělení si rolí, odpovědnost za splnění úkolu, sebekontrolu.
Využili jsme nabídky firmy SmartEdu s.r.o., která 14.6. realizovala na naší škole Projektový den Postav školu v Minecraftu.

Hlavním úkolem žáků bylo společnými silami ve virtuálním prostředí postavit 3D model školní budovy na ulici Slezské na předem připraveném půdorysu. Žáci využili dodané
fotografie školy a vlastní poznatky. Bylo nutno sladit způsob budování školy ve virtuálním prostředí, vytvořit jednotlivé týmy pro speciální úkoly a vzájemně se dohodnout, aby práce
byla co nejefektivnější. Přes počáteční nesoulad a hledání společné cesty se nakonec třídě podařilo sestavit velice kvalitní 3D model s blízkým okolím, velmi podobný realitě. Zvládli i interiér, jehož realizace původně nebyla zadána.

A co na Stavbu školy v Minecraftu říkají účastníci? :-)
 Bylo super, jak jsme pracovali v jedné skupině celá třída a dokázali jsme se domluvit, moc mě to bavilo.
 Jak byl pán milý, že jsme si mohli postavit školu v MINECRAFTU.
 Jsem rád, že se to moc nesekalo.
 Jak dokážeme jako třída spolupracovat.
 Celkově ta hra
 Naučil jsem se lépe komunikovat se třídou a spolupracovat.
 Že se nám to vůbec povedlo jako třídě.
 Že jsme měli místo učení Minecraft.
 Skvěle vymyšlené
 Bavila mě práce v kolektivu.
 Super nápad - … udělat něco, co i znám.
 Minecraft nehrají všichni – je to celkem za dost peněz, takže jsem rád, že jsem si takovou zajímavou práci mohl vyzkoušet! Doufám, že to budeme dělat ČASTĚJIIII!
 To, že jsme dokázali spolupracovat jako třída.
 Domlouvání se třídou
 Spolupráce
 Bylo to aktivní a nenudili jsme se.
 Docela mě překvapilo, že jsme dokázali pracovat společně. 
 Určitě mě překvapilo, že jsme vše stihli.
Výsledek společného snažení žáků ve virtuálním prostředí si můžete prohlédnout na
přiložených fotografiích.

Mgr. Helena Lazarová

 


Výlet VIII.C do Olomouce

21. června 2022 se vypravili žáci třídy VIII.C do rodiště svojí třídní učitelky do Olomouce, aby společně poznávali krásy této hanácké metropole. Dalším pedagogickým doprovodem byla p. uč. Mangirasová, která má k tomuto místu také blízký vztah, protože zde před lety studovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Po příjezdu do Olomouce směřovala naše cesta na Svatý Kopeček, kde se nachází známá ZOO. Počasí nám velmi přálo, tak jsme prožili velmi příjemné dopoledne se zvířátky. Pak jsme ještě navštívili krásnou barokní stavbu Baziliku Navštívení Panny Marie, odkud je hezký výhled na celou hanáckou rovinu. Malá zastávka byla také u domu, kde žil a psal básník Jiří Wolker. Žáci věděli, o koho se jedná, protože se o něm právě učí v literatuře, a znali dokonce jeho báseň Okno.

Pak už naše cesta pokračovala dolů do centra města, kde jsme navštívili Dóm, tedy Katedrálu sv. Václava. Poté jsme se přemístili na náměstí, kde se nachází známý orloj, o kterém jsme se učili ve fyzice. Žáky také zaujalo sousoší Nejsvětější Trojice, památka UNESCO.

Protože nám dost vyhládlo, dali jsme si rozchod na oběd.
Poté naše cesty směřovaly do malebných olomouckých parků, kde žáci mohli vidět zbytky hradeb a trochu si odpočinuli po celodenním chození.

Domů do Těšína jsme dorazili večer kolem půl deváté, unavení a spokojení.

Mgr. Romana Klimszová, Mgr. Zuzana Mangirasová


Výlet do Brna – 10.6.2022 - třída 6.C

Výlet do Brna bylo to nejpříjemnější ukončení školního roku, které jsem zažila. Také mi ho zpříjemnil pocit, že jedu vlakem RegioJet. Dopoledne jsme prošli centrum
města. Viděli jsme katedrálu sv.Petra a Pavla, Starou radnici, Zelný trh, náměstí Svobody, Moravské náměstí a kostel sv.Jakuba. Nemohla jsem se dočkat, až
dorazíme na výstavu Tutanchamonovy hrobky. Když jsme vešli do budovy, kde se měla výstava konat, bylo to zvláštní, protože byla všude tma a světlo svítilo jen na
malby pyramid na stěně. Na pokladně jsme dostali zvláštní telefony, které vypadaly jako ovladač na televizi. U každého exponátu telefon oznamoval zajímavé věci. Na
konci prohlídky bylo možné koupit si suvenýr.

Byl to nejlepší výlet na posledních šest let

Julie E.Kaczmarczyková, 6.C


Týden kostýmů na naší škole

V pondělí jsme měli za úkol přijít bez aktovky(batohu), většina z nás se zúčastnila a mohli jsme tak vidět originální nápady jako třeba šuplíky, autíčka, polštáře, nákupní košíky, igelitky...

V úterý jsme měli na výběr oblečení mezi 90s a hippies. Ne všichni se zúčastnili, ale ty oblečení stály za to, všem to slušelo.

Ve středu jsme měli takový klidný den, ideální pro spánek, tak jsme šli v pyžamu, županu nebo overalu. Máte vážně krásná pyžámka všichni.

Ve čtvrtek byl formální den. Připadalo nám to jako na jiné škole, vidět všechny v šatech, obleku, aby někdo měl kravatu...

V pátek jsme mohli vidět různé pohádkové postavy. Krásné víly, princezny, čerty... A podobné pohádkové bytosti.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili - žákům druhého stupně ZŠ Hrabina a všem zaměstnancům školy. Nečekali jsme, že se tolik lidí tohoto zúčastní. Chtěli jsme si trošku zpříjemnit pár posledních týdnů školy. Myslíme si, že se akce povedla.

skupinka holek z 8.A.