Advent a Jarmark 2016 na Slezské

Vánoce se blíží

  Advent na Slezské 2016

Adventní čas je doba přípravy na vánoční svátky a také období příjemných setkávání… Na naší škole bývá spojen s projektem, který každoročně připravujeme nejen pro žáky školy, ale právě pro rodiče a veřejnost.

Vánoční dílny a příprava na jarmark
Abychom mohli svým hostům nabídnout rozmanité dárky a dekorace, už v listopadu proběhly ve všech třídách tzv. vánoční dílny. V nich žáci se svými třídními učiteli a dalšími ochotnými pracovníky školy pilně tvořili. Vyrábělo se i ve školní družině. Vybraní žáci nacvičovali kulturní program pro zahájení jarmarku. Pro malé i velké „umělce“ byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Vánoční kometa“.
Vánoční jarmark
Tradiční třídenní jarmark byl letos neobvykle zahájen v odpoledních hodinách. Hosté byli přivítáni hudbou a vánočními písněmi ve vstupních prostorách školy, poté měli možnost prohlédnout si a zakoupit výrobky dětí nebo si vyzkoušet některou z vánočních tradic, připravenou žáky II. stupně. Kdo chtěl, mohl hlasovat pro nejhezčí obrázek vánoční komety. Výběr nebyl vůbec snadný, vždyť v soutěži se sešlo více než 60 prací. Příjemná byla zcela jistě možnost ochutnat sladkosti a vánoční cukroví, které připravili rodiče a členové SRPŠ v jídelně školy.

Příjemnou zbylou část adventu a krásné vánoční svátky!

Zpracovala Mgr. K. Sekulová