Advent na Slezské 2019

 
Adventní čas si děti i zaměstnanci školy každoročně užívají během tradiční akcí. Při těch spolupracujeme i s dalšími subjekty - pracovištěm na Ostravské ulici, Spolkem rodičů a přátel školy Hrabina, mateřskými školami, Městem Český Těšín a dalšími.

Vánoční dílny“ – celoškolní tvořivé dopoledne
Vánoční dílny proběhly ve třídách 1. až 9. ročníku i ve školní družině už v pátek 22. listopadu. Během dopoledních workshopů vznikly úžasné dárky a sváteční dekorace. Žáci z IX.B vypomohli svým mladším spolužákům ve třídách 1. a 2. ročníku. Výrobky, které během vánočních dílen vznikly, byly určeny k výzdobě tříd a školy, na prodejní výstavu a výtvarnou soutěž na náměstí v Českém Těšíně a hlavně na školní vánoční jarmark v prostorách školy. V letošním roce se opět do práce v některých třídách zapojili i rodiče.

O nejhezčí vánoční zvonek“ – výtvarná soutěž
Velmi děkujeme Spolku rodičů a přátel školy Hrabina za finanční podporu pro ocenění nejhezčích zvonečků.

„Sejdeme se v adventu s rozsvícením vánočního stromu“ - akce na náměstí v Českém Těšíně
Organizátorem akce bylo Město Český Těšín. Žáci a vyučující naší školy dostali 29. listopadu k dispozici prodejní stánky, kde mohli nabízet výrobky z vánočních dílen. Zároveň byla vystavena soutěžní práce „Vánoční hvězda“, vytvořená třídou IX.B. K příjemnému odpoledni a večeru přispěly i žákyně 7. – 9. ročníku, které přednesly literární pásmo „Adventní povídání“.

„Vánoční jarmark“ – akce v prostorách školy
Většina výrobků z vánočních dílen byla nabídnuta k prodeji na školním vánočním jarmarku. Akci zahájil zástupce ředitele školy p. Raszyk a slavnostního otevření se zúčastnili i pozvaní hosté (zaměstnanci školy, veřejnost). O prodej se během tří dnů od 4. do 6. prosince starali žáci IX.B.

„Mikuláš ve škole“ – dopolední akce
Dva Mikulášové spolu s anděly a čerty navštívili třídy I. stupně. S dětmi si popovídali, udělali trochu legrace a předali sladkosti a drobné dárky. Chrastění řetězů i andělské zvonění se ozývalo na školních chodbách 6. prosince.

Mgr. K. Sekulová