Adventní pozvání

 Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
srdečně Vás zveme na společné předvánoční akce:

„Sejdeme se v adventu“ – 30.11. od 14,00 na náměstí ČSA (prodej dětských výrobků, dekorací
a občerstvení ve stáncích školy a SRPŠ, v 16,00 vystoupení žáků školy)
„Vánoční jarmark na Slezské“ – 5.12. od 9,30 do 16,00, 6.12. od 7,30 do 16,00, 7.12. od 7,30 do 14,00 ve
vstupních prostorech školy (prodej dětských výrobků, dekorací)

Za pedagogické pracovníky ZŠ Slezská Mgr. K. Sekulová