Akademie programování

Těšínské listy, ročník XI, číslo 5, 20. října 2017