Exkurze do zákulisí Těšínského divadla


Žáci naší školy znají Těšínské divadlo z představení organizovaných školou, případně z návštěv se svými rodinami. Málokdo ale tuší, co všechno se skrývá v „zákulisí“, jak se představení připravuje a kolik práce musí před premiérou odvést nejen herci, ale i personál zajišťující technické zázemí divadelní hry. Žáci devátého ročníku měli možnost nahlédnout právě tam, kam se divák obyčejně nedostane.

Jevištní mistr p. Roman Sekula přivítal deváťáky krátkým vyprávěním o historii našeho městského divadla i divadelní budovy, o zajímavostech ve fungování celé instituce. První zastávkou byla Velká galerie, kde právě probíhá výstav výtvarné skupiny 212. Poté byly ukázány prostory, kde se připravují například kulisy, vyrábějí paruky a masky... Prošli jsme si sklad divadelních kostýmů, který ukrýval nejeden poklad. Přes zkušebnu, ve které se žáci dozvěděli, co všechno příprava divadelní hry obnáší a jak probíhají zkoušky, se celá skupina přesunula na jeviště. Zde jsme si doplnili informace o práci kulisáků, zvukařů nebo osvětlovačů.

Na závěr vyslovil náš průvodce nejen přání hezkých prázdnin, ale také přání, aby bylo více těch, kteří přijdou v budoucnu do Těšínského divadla jako diváci.

IX.B a K. Sekulová