Klub zábavné logiky - ohlédnutí za uplynulým školním rokem

V poslední době se stále více hovoří o nových dovednostech pro 21. století, nutnosti rozvoje informatického myšlení a zařazení základů programování jako jedné ze základních součástí do výuky ICT. Proto jsem uvítala možnost využití financí MŠMT z projektu Šablony 1 pro zřízení klubu s touto náplní. Nápady a inspiraci do lekcí jsem získala jako ambasador EU projektu Scientix, při práci na několika evropských projektech, účastí na zahraničních seminářích a prostřednictvím dalšího vzdělávání.
Během konání klubu jsme se s žáky z V.B věnovali unplugged aktivitám /neboli programování bez počítače/ k rozvoji informatického myšlení, děti si vyzkoušely programování v blocích prostřednictvím programu Scratch, programování M botů , spolupracovali jsme na etwinning projektech Code your life a Children like coding se školami v Polsku, Španělsku, Itálii, Turecku a Albánii. https://twinspace.etwinning.net/46829/home. Náplň našich lekcí byla rozmanitá a doufám, že si děti z kroužku odnesly hlavně pozitivní zkušenost z učení se něčemu novému a dovednosti, které se jim budou v budoucím životě hodit. Protože materiály vzniklé v průběhu konání kroužku bylo třeba také zpracovat, podílely se děti i na úpravě webových stránek projektu - twinspace, vyplňovaly dokumenty, fotografovaly, natáčely, režírovaly, stříhaly a upravovaly videa - zkrátka vyzkoušely si mnoho činností týkajících se oblasti ICT. Roboty, které žáci programovali, si museli nejprve sami sestavit. Při četbě tutoriálů, projektové komunikaci a programování si také procvičili angličtinu.
Výsledky naší práce jsem ráda a s hrdostí prezentovala na workshopu pro učitele na krajské konferenci v Ostravě v červnu 2018 jako inspiraci pro podobně zaměřené výukové hodiny a zájmové útvary.
Doprovodné video k jednotlivým aktivitám klubu, jehož autory jsou členové klubu, můžete zhlédnout zde (pod textem)
Co si myslí děti:
Co ses v klubu naučil/a nového?
• jak programovat robota Mbot
• Programování ve Scratchi a programování robotů.
Která činnost Tě bavila nejvíce?
• programování robota
• programování Mbotů
• Programování ve Scratchi
Z jakého důvodu bys doporuči/a klub/kroužek novým dětem?
• hlavně kvůli Mbotům
• kvůli rozšíření svých vědomostí
• Z toho důvodu, že se tady člověk naučí mnoho nových a zajímavých věcí

Členům kroužku- dětem z V.B, kteří přecházejí na gymnázium, přeji hodně úspěchů a v příštím roce se těším na stávající členy i nové zájemce z 4., 5. a 6. tříd.

Mgr. Helena Lazarová