Návštěva I. C v MŠ Hornická


Ještě před konce 1. pololetí jsme navštívili předškoláky v MŠ Hornická. Přinesli jsme jim veliký dopis plný krásných písmenek, které jsme toto pololetí vytvořili. Jako správní školáci jsme jim ukázali, co všechno máme schováno v aktovce, přečetli jsme krátké příběhy a zahráli si hru na písaře a hledače sladkých bonbónových písmenek.
Dopoledne jsme ukončili společným hraním v hracích koutcích a domluvili se na dalším setkání tentokrát ve školních lavicích.

Mgr. H. Warcopová