Příjezd dětí ZŠ Slezská ze školy v přírodě.

Oznamujeme rodičům dětí III.B, IV.B a IV.C, že očekávaný návrat dětí ze školy v přírodě se uskuteční v pátek 1. 6. 2018 cca 11,30 hod. ke škole.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele