Protidrogová prevence


26. 11. 2021 zastavil protidrogový vlak projektu Revolution train také na nádraží v Českém Těšíně. Jedná se o interaktivní projekt využívající vlak jako demonstraci nebezpečí a problematiky závislostí. Žáci 9. ročníku měli možnost vidět a pochopit, jak tyto závislosti vznikají a jaké jsou jejich důsledky nejen fyzické, ale také sociální a psychické. V průběhu programu žáci procházeli šesti vagóny stylizovanými do vnitřního vyobrazení lidského těla a ocitli se uprostřed životních osudů několika mladých lidí, kterým se závislost stala součástí života. Žáci měli možnost sledovat postavy v příběhu skutečné cesty drogové závislosti. A sami měli příležitost se zamyslet nad svým postojem k problematice.
Byla to pořádná jízda!

Mgr. K. Sekulová, Mgr. Z. Mangirasová