Schůzky zákonných zástupců ve škole

Vážení rodiče,

dovoluji si některé z vás pozvat na schůzky s třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny dne 11. 9. 2018

15,30 - společná schůzka rodičů žáků I. B a I. C ve školní jídelně ZŠ Slezská ( účast nutná - platba za ŠD, bezhotovostní platby rodičů na účet žáka, provoz školní družiny)
16,00 - pokračují třídní schůzky rodičů žáků I.B a I. C ve svých třídách se svými třídními učitelkami

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel