Slavnost Slabikáře

Jako by to bylo včera, kdy žáčci 1. C usedli s velkým nadšením do školních lavic. Už ale uběhly více jak tři měsíce a nastal okamžik, kdy se žáci loučili s Živou abecedou a slavnostně jim byl předán Slabikář.
Úsilí, které vynakládali od začátku školního roku, a nebylo ho málo, mohli nyní zúročit a předvést své nově nabyté vědomosti před svými rodiči a přáteli. Žáčci s odvahou zahájili Slavnost Slabikáře přednesem básní a následně plnili různé úkoly. Nejdříve určovali počáteční písmena slov, pak následovalo společné čtení slabik a další interaktivní cvičení. Děti vše řádně zvládly. Tím to vše ale neskončilo. Odměnou za jejich snahu jim bylo slavnostní předání Slabikáře z rukou pana ředitele.
Závěrem jsme se přenesli do vánočního času a vyslechli jsme si od dětí vánoční písně s doprovodem hudebních nástrojů.