Útěk Kryšpína


I v letošním roce jsme se s našimi žáky zapojili do školního projektu Charta proti šikaně. Naší snahou je s dětmi na toto téma nejen hovořit, ale vést je na příkladech k osvojení si zdravých zásad chování vůči jinakosti v jejich okolí, snažit se u nich budovat správné vzorce jednání tak, aby nebyli vůči sobě a svému okolí bezohlední, lhostejní, přezíraví, ale naopak citliví a vnímaví. Součástí tohoto projektu byla pro naši 7. B i návštěva knihovny, kde jsme společně skládali literární příběh dospívajícího Kryšpína. Hledali jsme možné cesty řešení jeho bolesti se šikanou. Dospěli jsme k závěru, že i literární příběhy nás mohou mnohému naučit.
Mgr. Zuzana Mangirasová