Velikonoční tvoření IV.B ve Středisku volného času AMOS

Děti ze IV.B velmi rády tvoří. Mají báječné nápady a s výtvarnými materiály umí pracovat. A protože se blíží jarní svátky, Velikonoce, využili jsme nabídky Střediska volného času AMOS v Českém Těšíně a přihlásili malé „výtvarníky“ na workshop zaměřený právě na jarní dekorace.

Děti si v menších skupinách vyzkoušely práci s různými materiály a postupně jim pod rukama vznikala krásná díla: ušatý zajíc, jehož základem byla obyčejná ponožka, barevný papírový kohout, ozdobná taška s tupovaným motivem (třeba na vykoledované kraslice), největší zájem byl o zdobení velikonočních perníků.

Kromě tvořivých činností si čtvrťáci také zkusili, jak pracovat ve skupině, řídit se plánkem jednotlivých dílen a navzájem si pomáhat.
Středisku volného času AMOS děkujeme za pozvání a všem přejeme veselé Velikonoce!

E. Dziubková a K. Sekulová