Vybíjená 4. až 5. tříd

Tak jsme celý rok trénovali a ve čtvrtek 10.4. jsme nastoupili k turnaji ve vybíjené. Velká snaha, obrovská bojovnost, touha po vítězství, to byly charakteristické rysy všech zápasů. Turnaj byl velmi vyrovnaný, takže mezi 1. a 2. místem rozhodl jen jediný vybitý hráč. Byli jsme dobře připraveni.

A tu jsou výsledky:

1. místo 5. B
2. místo 4. A
3. místo 4. B
 

Všem blahopřejeme.
Za ceny a občerstvení děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy na ul. Slezské.
           Mgr. Alena Jaworská