Výstava ke 100. výročí Československa

 aneb „Jak se žilo, oblékalo, mluvilo a hodovalo před sto lety…“

Ve středu 1. 11. 2018, po státním svátku České republiky, vstupovali žáci do vestibulu školy a dýchla na ně zvláštní atmosféra první republiky.
Myslím, že jsme byli příjemně zaskočeni, kolik zajímavých exponátů žáci, rodiče i pedagogové přinesli od svých prababiček, či pradědečků.
Sešla se spousta fotografií, knížek, mincí, vah, hmoždířů, žehliček, zaujal psací stroj, kočárek a spousta dalších exponátů. Některé třídy také připojily své výrobky z hodin věnovaných tomuto výročí .
Všem, kteří se podíleli na tomto projektu, patří velké poděkování.
Objevily se zde však i předměty, které děti ještě nikdy neviděly, a tak se nabízí možnost dalšího pokračování této výstavy ve formě nějaké poznávací soutěže. Uvidíme…
Pro rodiče tuto výstavu ještě jednou otevřeme 20. 11., v den třídních schůzek.

Zpracovala: H. Warcopová