Zahájení školního roku v ZŠ Slezská

 V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně přivítali ve školní jídelně žáky I.B a I. C. O slavnostní atmosféru se zasloužili žáci IX.B, kteří své nejmenší spolužáky pasovali na žáky základní školy. Školní rok zahájil p. ředitel Mgr. Bc. Richard Zajac, který se rovněž přivítal na školním hřišti se žáky II. - IX. ročníku.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele