Život by mohl být tak krásný… Deník Ruth Maierové

Doba „covidová“ s sebou přinesla velké výzvy. Žáci i učitelé se museli společně naučit fungovat v online prostoru a distanční výuka je již rok součástí našeho společného školního světa. Neustále se snažíme i tuto formu výuky oživovat a ozvláštňovat tak, aby byla pro žáky zajímavá, přínosná a obohacující. Jsme proto velmi rádi, že i některé instituce na tuto novu výzvu zareagovaly, a pomáhají nám tak v našem snažení.

V pátek 12. března 2021 jsme se společně s 9. B zúčastnili velice zajímavého online workshopu, který připravilo Muzeum Brněnska – Vila Löw Beer v Brně a Židovské muzeum v Praze k výstavě „Přetnuté životy, Archy rodiny Maierovy“, nazvaného Život by mohl být tak krásný – Deník Ruth Maierové.

.......

Pokračování si můžete stáhnout zde  - text


Mgr. Zuzana Mangirasová - autorka videa a textu