Zkrácení výuky v ZŠ Slezská

Vzhledem k očekávaným tropickým teplotám ve dnech 20. - 21. 6. 2018 a v souladu s opatřením ředitele školy pro případ vysokých venkovních teplot zkracuje zástupce ředitele pro ZŠ Slezská ve středu 20. 6. a ve čtvrtek 21. 6. 2018 vyučování takto:

žákům I. stupně ZŠ skončí vyučování v 11,30 hod.
žákům II. stupně ZŠ skončí vyučování ve 12,00 hod.

Provoz školní družiny je nezměněn a je zajištěn pitný režim.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele