Seznam potřeb pro žáky ZŠ Slezská, 2.-9. ročník pro příští školní rok

Rodičům dětí ZŠ Slezská přinášíme seznam potřeb pro 2.-9. roč.
Drobné změny z hlediska jednotlivých vyučujících jsou možné.

Formát Word: ZDE 

Formát PDF: ZDE

Mgr. Helena Lazarová


Fakescaper


O tom, že není vůbec jednoduché orientovat se v mediální „džungli“ plné hoaxů, fakenews, dezinformaci a různých manipulací, měli možnost se přesvědčit naši žáci, kteří se i přes složité období distanční výuky v době koronavirové pandemie zapojili do celostátní soutěže připravené studenty politologie a žurnalistiky Masarykovy univerzity v Brně Fakescaper.

Velice nás těší velký úspěch žákyně Laury Mikschové, které se podařilo ve velké konkurenci, 1500 přihlášených žáků z celé republiky, obsadit krásné čtvrté místo! Srdečně gratulujeme a děkujeme také všem ostatním žákům, kteří se do soutěže zapojili.

Mgr. Zuzana Mangirasová, PK SPV


INFORMACE PRO RODIČE I ŽÁKY

 Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno ve dnech 29. června a 30. června 2020.

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH ŽÁKŮ I. C ( ZŠ Slezská)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vás pozvat na informativní schůzku o přípravě a organizaci budoucí I. C třídy v ZŠ Slezská ve školním roce 2020/2021. Schůzka se uskuteční v úterý 23. 6. 2020 od 16,00 hod. ve školní jídelně ZŠ Slezská. Přítomna bude třídní učitelka I. C Mgr. Alena Müllerová, vedoucí učitelka pro I. st. ZŠ Mgr. Helena Warcopová, vychovatelky školní družiny a zástupce ředitele pro ZŠ Slezská. Těšíme se na Vaši účast a spolupráci.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele

 INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - ZDE 


Organizace aktivit žáků 2. stupně od 8. 6. 2020 - pracoviště ZŠ Slezská

Ode dne 8. června 2020 je možná osobní přítomnost žáků 2. stupně na aktivitách ve škole.

Na základě níže uvedených hygienických pravidel (viz dokument) jsme připravili organizaci vzdělávacích aktivit ve škole.
Děláme vše pro maximální bezpečnost zaměstnanců i žáků, v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím třídní učitele nebo zaměstnance školy - kontakty jsou uvedené na stránkách školy www.zshrabina.cz.

Dokument k organizaci žáků 2. stupně  -  ZDE

Děkujeme Vám za spolupráci.

Mgr. Jiří Raszyk 
zástupce ředitele školy

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY - GOOGLE MEET

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme vás k videokonferenční třídní schůzce přes Google Meet. Termín a čas konání třídní schůzky v jednotlivých třídách je uveden níže. Třídní učitelé vám zašlou přihlašovací údaje prostřednictvím školy - online.

Mějte pohodové dny,

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele ZŠ Slezská


Podmínky závěrečného hodnocení

 Přinášíme dokument s Podmínkami závěrečného hodnocení.  ZDE

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy