Žáci pracoviště ZŠ Slezská odjíždějí do školy v přírodě

Žáci z pracoviště ZŠ Slezská odjíždějí v pondělí 29. dubna 2013 do školy v přírodě.

Všechno nejdůležitější naleznete, vážení rodiče, v příloze!


Den se zvířaty v V.A a v V.B (projektová výuka)

Zvířata jsou všude kolem nás. Žáci pátých ročníku to velmi dobře vědí. V hodině přírodovědy už probrali rozmanitost života na Zemi. Závěrečná hodina pak byla pro děti příjemným zpestřením a přiblížením praktických dovedností v péči o zvířata. Do hodiny si mohly donést své vlastní domácí zvíře. Taky si nachystali prezentaci o tom, jak se o svého mazlíčka pečují. Děti, které doma zvířátko nemají, si taky poradily. A tak jsme zhlédli např. prezentaci o slepicích, které chová Adamova babička, nebo pavouka, kterého našel Patrik. Některá zvířata jsme si mohli pohladit, jiná byla trochu vyplašená a kousala (třeba křečci). Některá zvířata nám jejich majitelé raději nedonesli, ale alespoň jsme je mohli vidět na fotce. Zvířata jsou prostě fajn!
Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Soutěž v ZOO

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili tradiční vědomostní soutěž pro žáky 6.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která se konala ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady. Soutěž se těší velkému zájmu škol z celého Moravskoslezského kraje a pořádá ji Zoo Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo téměř čtyři desetiletí. Téma jarní soutěže bylo „Savci Austrálie“. Zájem poměřit své znalosti projevilo bezmála 2000 dětí z více než 100 škol z celého kraje, tj. 371 družstev. Naše škola vyslala 4 družstva po pěti žácích. Nebyla to ovšem jen zábava, nejdříve jsme se museli pořádně připravit. V osobním volnu si nastudovat co nejvíce informací k tématu, a pak se s nimi podělit s ostatními soutěžícími.
Do finále se dostalo jen 12 družstev. Nám se to sice nepovedlo, ale i tak jsme byli na 52. místě (družstvo v čele s Katkou Ivánkovou).
Cíl této soutěže byl splněn. Aniž by to žáci tušili, plnili tak cíle čtenářské gramotnosti. Studovali, vypisovali, četli, dohledávali, učili se. J. A. Komenský by řekl: „Škola hrou“.
Mgr. Marta Jalowiczorzová

 

Dne 21.3.2013 jsme měli jet do ZOO. Nemohla jsem se dočkat, ale zároveň jsem chtěla, ať je to trochu později, protože vědomosti jsem neměla moc velké. A ačkoliv jsme se po vyučování několikrát sešli a sdíleli se získanými informacemi, téma bylo hrozně obsáhlé: „Savci Austrálie“. A najednou už byl den odjezdu. Dost mě zklamalo počasí, ale rozhodně jsem si tím nechtěla kazit den. Když jsme seděli ve vlaku, každý se ještě snažil něco naučit. Listovali jsme vědomostmi, ukazovali si obrázky. Pak následoval přestup na tramvaj, kde každý s pobavením sledoval hodiny a říkal si, že to nakonec stejně nestihneme. Avšak opak byl pravdou. Vše jsme stihli (ale na poslední chvíli) a už jsme seděli s testem před sebou. Test mi nakonec nepřišel až tak těžký (až na některé otázky). Pak jsme se všichni rozutekli po ZOO, vyměňovali jsme si názory, pocity a dojmy z otázek. Rozhodně bylo pro nás novinkou slovo: rhinarium. Tipovali jsme, že to je březost, ale byla to neosrstěná plocha okolo nozder. Takových novinek tam bylo více (další byla např. otázka, u kterého vačnatce mají vak i samci...byl to vakokrt). Pak jsme ještě obešli celou ZOO a to už bylo vše. Celkově se mi tato soutěž moc líbila a rozhodně bych tam jela znovu (kdybych mohla). Sice mě docela mrzí, že jsme se nedostali do finále, ale rozhodně jsme se toho hodně dozvěděli a nastudovali.
Kateřina Ivánková IX.B
 


Malování voskem

V pondělí 8. 4. proběhla ve třídě 3. A na Slezské ul. relaxační výtvarná dílnička „Enkaustika“.
Co to slovo znamená? Je to metoda malování teplým voskem. Žáci kouzlili žehličkou na papíře a výsledkem byl originální obrázek v jejich oblíbených barvách. V těchto abstraktních obrázcích žáci hledali, co vidí, a prokázali tím nejen svou zručnost, ale i svou kreativní fantazii. Žáci poznali něco nového a zajímavého.
Mgr. A.Jaworská
 


Program vzdělávacího zájezdu do Anglie

Přinášíme upřesněný program zájezdu žáků našich škol do Anglie.


Zpráva o činnosti školní žákovské samosprávy za únor a březen 2013

Únor

Během měsíce února proběhla šestá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
Proběhlo vyhlášení a zhodnocení soutěže na únor na téma „Valentýn“. Vyhodnocení této soutěže provedli zástupci 7.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Ve schránce důvěry nebyl žádný dotaz.

Březen

Během měsíce března proběhla sedmá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci březnu byla vyhlášena soutěž „Eko třída“. Zhodnocení provedli zástupci 6.B a 9.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při Jarmarku.
Žáci druhého stupně se mohli zúčastnit Disko akce pořádané SRPDŠ. V tomto školním roce, ale nebyl ze strany žáků velký zájem o tuto akci. Z tohoto důvodu se pokusíme v příštím roce spojit akci Disko i s pracovištěm Ostravská.
Žáci prvního stupně se účastnili karnevalu, na kterém pomáhali žákyně 9.B.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky. Ve schránce důvěry nebyl žádný dotaz.

V Českém Těšíně 4.4. 2013        Mgr. Lenka Slováková, vedoucí ŠŽS


Bruslení prvního stupně žáků ze Slezské

V pátek 22. 3. měli žáci I. stupně ZŠ Hrabina na ul.Slezské jedinečnou šanci v rámci tělesné výchovy navštívit zimní stadion a celou hodinu si zabruslit. Někteří se snažili naučit se, jak mají na bruslích stát, a to nejen v pohybu, ale i v klidovém stavu, druzí si zase vyzkoušeli, jak se mají rozjet, jak zabrzdit, jak se vyhnout překážce, jak zatočit, jak se postavit na brusle po pádu. Ti zdatnější si na ledové ploše zkoušeli různé piruety a krokové pasáže. Bylo to velmi fajn, ale už se těšíme na sluníčko a jaro.
              Mgr. A.Jaworská

 


Ondřej Římánek z V.B oceněn v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás"

Ondřej Římánek z V.B oceněn v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás"

Žáci 5. ročníku se v tomto školním roce zúčastnili XIII. ročníku celostátní výtvarné soutěže pořádané Správou Národního parku Podyjí. V konkurenci téměř tisícovky zaslaných prací ocenila porota čestným uznáním výtvarnou práci Ondřeje Římánka z V.B, která nesla název „Dudek – lékař lesa“.
Všechny oceněné práce si můžete prohlédnout na webových stránkách národního parku, originální obrázky od dubna i v Návštěvnickém středisku Správy Národního parku Podyjí v Čížově.


Klokan 2013

22.březen 2013, ZŠ Hrabina- pracoviště Slezská
Mezinárodní matematická soutěž pro žáky 2. – 9.ročníku

Výsledky:
Kategorie Cvrček – 2., 3.ročníky
1. Sebastian Miksch III.A – 66 bodů
2. Vojtěch Svoboda II.C – 52 bodů
3.-4. Marie Jeřábková II.C – 51 bodů
Štěpánka Burkotová III.A -51 bodů
5. Jan Kohut III.A – 44 bodů

Kategorie Klokánek – 4., 5.ročníky
1. Adam Burkuš V.B – 88 bodů
2. Ondřej Římánek V.B – 85 bodů
3. Ondřej Gajda – V.B – 71 bodů
4. Veronika Haasová – V.B – 66 bodů
5. Kristýna Heinzová – IV.B – 65 bodů

 


Kategorie Benjamín – 6., 7.ročníky
1. – 2. Jakub Kaczmarczyk –VII.B - 75 bodů
Ondřej Sabela –VII.B - 75 bodů
2. Daniel Ostruszka –VII.B. – 59 bodů
3. Vojtěch Podgorski – VII.B – 58 bodů
4. Terezie Farníková – VII.B – 53 bodů
5. Barbora Koutná . VI.B – 51 bodů


Kategorie Kadet – 8., 9.ročníky
1. Jakub Stryja – VIII.B – 68 bodů
2. Matěj Štorek – VIII.B – 65 bodů
3. – 4. Kateřina Ivánková – IX.B – 54 bodů
Filip Sikora – VIII.B – 54 bodů

Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola se stali Adam Burkuš
A Ondra Římánek, oba ze třídy V.B.
Všem vítězům blahopřejeme!
           Vypracovala Romana Klimszová
 


Uskutečnil se karneval pro žáky 1. stupně

V sobotu 16. března 2013 se uskutečnil v sále na Střelnici karneval pro děti prvního stupně obou našich škol, tedy Ostravské i Slezské, přijít mohly i děti z mateřských škol. Děti ani rodiče nikdo nepočítal, ale odhadem přišlo dětí určitě přes stovku. Kdo přišel, viděl. Zajímavé masky, plno her, skvělé občerstvení a bohatá tombola. A že se akce vydařila, na tom měli hlavní podíl především rodiče z obou našich sdružení rodičů a přátel školy, SRPDŠ ze Slezské a SRPŠ Hrabina 1 z Ostravské. Jednalo se totiž historicky o první jimi společně připravenou akci. 

Děti za ni určitě byly vděčny a já, jako ředitel školy, bych za ni rád všem - včetně sponzorů - poděkoval!
Rudolf Fiedler, ředitel

Z akce přinášíme několik fotografií (autorka Mgr. Potyszová) a tři postřehy žáků z pracoviště Ostravská.

Karneval 2013 očima žáků
Letošní karneval se uskutečnil 16. března. Když se sešla spousta krásných masek, mohlo se ve tři hodiny odpoledne začít v sále na Střelnici. Program pro děti připravila agentura Hop,hop. Rodiče se postarali o přípravu akce, prodávali občerstvení, starali se o spoustu jiných věcí např. o šatnu a výzdobu. První hra pro děti byla sbírání hrášku pro hladovou lišku. Děti se rozdělily do tří týmů po pěti. Každý tým dostal lžičku. Uprostřed byl košík s balónky, které představovaly hrášek, na druhé straně byly tři misky, do kterých děti balónky dávaly. Další hra byla kreslení koně bosou nohou, poté si děti mohly zatancovat s šílenou liškou. Indiánka, která celý program řídila, vždy ohlásila přestávku na občerstvení a poté soutěže pokračovaly. Děti se také těšily na vybírání nejkrásnějších masek, které byly oceněny. Nakonec došlo i na tombolu. Všichni jsme se dobře bavili a můžeme říct, že to byl vážně MOC POVEDENÝ karneval.
            Ela Salimova, Natálie Rucká, VIII. A

Přijeli jsme na Střelnici a už před budovou byla strašidla. Vešli jsme dovnitř a bylo to tam krásné. Nejdřív jsem nevěděla, kde je občerstvení, a tak jsem se tam šla podívat. Viděla jsem dvě paní, jak měly koš a v tom koši kotiliony. Mamka mi řekla, ať koupím deset kotilionů. Když začal karneval, hráli jsme samé hry. Potom bylo hodnocení kotilionů. My jsme měli 38, paní Šárka měla 51 a pán, co vyhrál, měl 53. Vyhráli jsme s bráchou v tombole. Jeden balík s chipsy a džusem, druhý byl perníkový vozík a v tom vozíku byly kytky.
            Veronika Petrášová, III. C
 

Líbily se mi soutěže. Když patnáct dětí šlo na pódium a kreslily koně nohou, když šly všechny děti do kruhu a beruška si vybírala, s kým bude tančit sólo. pak soutěž, kdy patnáct dětí foukalo na zemi do parníku z papíru a tomu, kdo podváděl, beruška parník zašlápla. Taky se mi líbilo vyhodnocení nejlepších masek.
            Magda Tomanková, III. C

 

Poděkování:

Předsedkyně SRPŠ Hrabina 1 p. Byrtusová a ředitel ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina děkují těmto rodičům z pracoviště Ostravská, kteří se podíleli na práci bufetu.

Krucinová - I.A
Recmanová - IV.A
Morcinek - III.C
Klementová - II.B
Helebrandtová - III.C
Cviková - I.A
Starzyková - II.B
Tománková - III.C
Karasová- I.A
Bačíková - I.A
Starzyczny
Kučera - IV.A
Smužová - II.B
Kolondrová - II.A
Jurásková (p.Bolková) - IV.A