Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 - rozdělení žáků budoucích 1. tříd na jednotlivá pracoviště

V příloze přinášíme rozdělení dětí, které absolvovaly letos zápis do 1. ročníku, na jednotlivá pracoviště na Ostravské a na Slezské ul.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že rozdělení je stále ještě pracovní a může v něm v průběhu jara 2013 dojít ke změně.

Rozdělení bylo provedeno v souladu s vnitřní směrnicí ŘŠ k přijímání dětí do 1. roč..

Na rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště se nevztahuje správní řád, proto není možné se proti němu odvolat.

Za vedení školy Rudolf Fiedler, ředitel


Zápisy do 1. ročníku

K zápisům do 1. ročníku, které proběhly 15. a 16. ledna 2013 pro obě naše školy v letošním roce v budobě ZŠ Slezská , se vracíme několika fotografiemi.

Ohlédnutí II.C za Vánocemi

…zpívání koled, recitování vánočních básní a předvádění vánočních zvyků – to vše jsme si pečlivě připravovali, abychom tak v úterý 18. 12. mohli potěšit naše nejbližší. Podařilo se nám zastavit vánoční shon a společně prožít sváteční chvíle. A nejkrásnější chvíle přišla na závěr, kdy jsme zpívali koledy všichni za doprovodu kytary, na kterou krásně hrála Adámkova maminka. A naše přání na závěr je ukryto v básni: „ …kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka, ať má na mě pořád čas můj táta i maminka…“ Spokojený a šťastný nový rok všem přeje 2. C

Žáci ze Slezské vydávají nový časopis!

Žáci ZŠ Slezská začali pod vedením Mgr. Jalowiczorzové vydávat nový školní časopis!

Už v pátek 25.1. 2013 školní ples SRPŠ ZŠ Slezská

Sdělujeme rodičů, příznivcům školy i absolventům školy, že školní ples organizovaný výborem SRPŠ při ZŠ Slezská se uskuteční v pátek 25.1.2013 v 19,00 hod. v restauraci Na Brandýse. Bližší podrobnosti přineseme v nejbližší době.


Zápis č. 3 z jednání výboru SRPDŠ

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ, které se uskutečnilo dne 3. ledna 2012.

Projektový den "Cesta kolem světa"

Projektový den „Cesta kolem světa“
(7 divů světa a jiné zajímavosti)
 

Dne 16.11.2012 proběhl projektový den napříč školou „Cesta kolem světa“. Cílem celého projektu bylo seznámení žáky se 7 divy světa a jinými světovými zajímavostmi, rozvíjení čtenářské gramotnosti, práce s informacemi, rozvíjení komunikativních dovedností ve skupině a prevence šikany (skupiny napříč školou).
Žáci 9. třídy se aktivně zapojili do přípravy zadaných témat. Nastudovali a zpracovali si informace, doplnili je o další zajímavosti a názorné ukázky. Nachystali si i seznamovací hru, aby se jednotliví žáci ve své skupině cítili dobře.
Projekt proběhl dle plánu. Žáci se seznámili s tématem, vytvořili projekt na A3, vytvořili spoustu zvířat a další dekorací na společný závěrečný výstup (3D zeměkouli, která je umístěná u vchodu do školy), zahráli si i soutěže společnou osmisměrku a doplňování textu s porozuměním. Nakonec zhlédli prezentaci, kde si zopakovali informace o svém a dalších tématech.
Všichni žáci dostali pak ještě možnost zhodnotit projekt, jeho přínos, získané nové informace, poznané nové kamarády i práci ve skupině. Hodnocení bylo velmi kladné, je vidět, že projektové dny na naší škole mají dlouhou tradici a velkou oblíbenost u žáků.
Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Zápisy do 1. ročníku základních škol na Ostravské a na Slezské ul. pro školní rok 2013/2014

V příloze naleznete informace o zápisu do prvního ročníku ZŠaMŠ Hrabina, a to jak pro ZŠ Ostravská, tak pro ZŠ Slezská.


K Vánočnímu jarmarku a dni otevřených dveří

VÁNOČNÍ JARMARK a zároveň den otevřených dveří zahájil svým pěveckým vystoupením 4.prosince 2012 Sbor evangelického kostela pod vedením p. Mgr.Kaczmarczykové. Vystoupily děti 1.tř.,3.tř.,5.tř. a 9. třídy naší školy.

Žáci jednotlivých ročníků si za pomocí paní učitelek připravili na prodej své vlastnoručně vyrobené výrobky. K vidění tu byla spousta zajímavých nápadů.

Poděkování :
Děkujeme p.Mgr.Kaczmarczykové za spolupráci při zahájení VÁNOČNÍHO JARMARKU