Ředitel školy odpovídá na dotazy položené na rodičovských schůzkách dne 25. září 2012

1)  Aktovky žáků, zejména těch mladších, jsou příliš těžké, nemohly by děti dostat druhé účebnice domů, aby je nemusely přenášet?

     Asi před pěti lety jsem po projednání s tehdejším rodičovským poradním orgánem přijal opatření, které si kladlo za cíl postupně školu vybavit náhradními učebnicemi tak, aby děti mohly dvojr učebnice dostat. Poněvadž situace tehdy byla nejhorší v 6. a 5. třídách, začli jsme u těchto tříd. Žel, od příštího školního roku Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy velmi výrazně snížilo školám rozpočty. Během dvou let jsme se dostali do takové situace, že v současné době máme problémy alespoň s nákupem jedné řady učebnic, tedy takového množství knih, atlasů, pracovních materiálů, abychom vybavili žáky pro práci ve škole.
     Přesto se nám podařilo jedno. Vytvořit potřebnou zásobu učebnic, abychom dvojími učebnicemi mohli vybavit alespoň žáky, kteří to ze zdravotních důvodů mají doporučeno lékařem.

     V současné době probíhá v pedagogickém sboru diskuse a zjišťování, zda by dvěma žákům, kteří spolu sedí v lavici, nestačila ve škole jedna učebnice. Tímto opatřením by se množství dětmi do školy přenášených učebnic snížilo na polovinu.
     O konečném rozhodnutí vás budeme informovat nejpozději na příštích rodičovských schůzkách.

 

2) Proč není základní škola na Ostravské ulici barevně omítnuta?

     Problém tkví ve financích. Před dvěma lety mělo na této škole dojít k zateplování. Se zateplováním by došlo např. k výměně oken i k barevnému nahození fasád. Byly však pozastaveny dotace z evropských fondů a město Český Těšín, jako zřizovatel školy, v současné době tak vysokou částkou samo nedisponuje. V době, kdy škola musí především vyměnit okna, je zatím ve výhledu let 2012 a 2013 nahození školy barevnými omítkami málo pravděpodobné.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Úřední hodiny sekretářky v ZŠ na Slezské ul.

Sdělujeme všem rodičům i dalším návštěvníkům základní školy na Slezské ul., že úředním dnem sekretářky a pokladní školy p. Rybové je každý den od 7.30 do 11.30 hod.


Připravujeme vzdělávací jazykový zájezd do Anglie

Vážení rodiče, chlapci a děvčata!
Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o. připravuje pro žáky obou našich základních škol (Ostravská, Slezská) vzdělávací jazykový zájezd do Anglie, který je určen žákům druhého stupně (6. až 9. roč.). Zatím přinášíme předběžné údaje. Podle zájmu, který vy a vaše děti projevíte, budeme postupovat dále! Zde úvodní informace:

Místo konání:                             Londýn
Délka zájezdu:                          5 dnů
Předpokládaný termín:           květen 2013
Cena:                                         od 5850 Kč
Přihlásit se u:                           Mgr. Ellen Polaino  (na škole Ostravská)
                                                    Mgr. Lenky Slovákové (na škole Slezská)
Předběžné přihlášení do:      28.9. 2012
Podrobnější informace:         www.studentagency.cz
Případné dotazy:                      lenka.slovakova@zs-slezska.cz
 


I děti ze ZŠ Slezské zahují výuku plavání

Výuku plavání zahajují příští týden i děti naší druhé školy na ulici Slezské. Budou jezdit plavat takto:

II.C        v úterý na 8.00 hod.

III.A       v úterý v 10.30 hod.

III.B       ve středu v 10.30 hod.


Postup v případě zavšivení dětí

Informace k výskytu vši dětské (hlavové) v dětských kolektivech
(Stanovisko Krajské hygienické stanice v Olomouci)

Současná situace je důsledkem vzniku odolnosti vší na účinné látky v dříve používaných léčivých přípravcích. Zvýšená poptávka po „alternativním“ odvšivování způsobila, že se v lékárnách prodávají proti vším nejrůznější přípravky, z nichž mnohé mají nedostatečnou až pochybnou účinnost. Rodičům se často nepodaří vši zcela vyhubit a tím dochází k opakovanému a zvýšenému šíření vší v dětských kolektivech. Naše studie ukázaly, že na Olomoucku cca 5-20% dětí ve školkách a na prvním stupni základních škol má ve vlasech známky po výskytu vší. Tento výskyt není nijak dramatický a zhruba odpovídá výskytu v západních zemích Evropy.

Doporučení pro předškolní a školní zařízení

Z právního hlediska je zavšivení považováno za infekční onemocnění „pediculosis“, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by školky a školy neměly zařazovat zavšivené děti do dětského kolektivu. Ovšem diagnostikovat infekční onemocnění mohou u dětí pouze lékaři popř. rodiče, nikoli učitelé či vychovatelé. Proto je nutné apelovat na rodiče, aby při každém zaznamenaném výskytu živých vší u svých dětí vždy informovali školu popř. školku, aby mohli být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. Jinak zde hrozí opětovný přenos vší na jejich odvšivované dítě z dětí, jejichž rodiče o aktuálním výskytu vší v kolektivu nevěděli. Zároveň by rodiče neměli dítě s výskytem dospělých živých vší posílat do dětského kolektivu. Odstranění dospělých vší z vlasů dítěte je však možno zajistit během několika minut, takže izolace dětí nebývá v praxi nutná. Učitelé a vychovatelé musí spoléhat na svědomitost a odpovědnost rodičů. V případě oznámeného nebo hrozícího výskytu vší v kolektivu dětí, by školka nebo škola měla o tomto nebezpečí rodiče písemně informovat a požadovat po rodičích podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu dětí školy (školky) bez vší. Pokud má školka nebo škola od všech rodičů podepsané takové prohlášení po každém nahlášeném výskytu vší v kolektivu, nelze ji ani v případě opakovaného výskytu vší z ničeho vinit. V krajním případě mohou epidemiologické šetření a následná opatření v ohnisku zvýšeného výskytu vší zajistit pracovníci krajské hygienické stanice, podobně jako u jiných závažnějších infekčních nemocí. Epidemiologické šetření se provádí dle §62a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, např. na základě hlášení lékaře, případně na žádost školky či školy či z opakovaných podnětů rodičů.

viz příloha


Informace k organizaci zápisu do 1. třídy

Rodiče, kteří se již REGISTROVALI, znovu se registrovat NEMUSÍ.

Vstup k registraci do první třídy: ZDE

V příloze celý dokument k tisku v .pdf