Velikonoční tvoření IV.B ve Středisku volného času AMOS

Děti ze IV.B velmi rády tvoří. Mají báječné nápady a s výtvarnými materiály umí pracovat. A protože se blíží jarní svátky, Velikonoce, využili jsme nabídky Střediska volného času AMOS v Českém Těšíně a přihlásili malé „výtvarníky“ na workshop zaměřený právě na jarní dekorace.

Děti si v menších skupinách vyzkoušely práci s různými materiály a postupně jim pod rukama vznikala krásná díla: ušatý zajíc, jehož základem byla obyčejná ponožka, barevný papírový kohout, ozdobná taška s tupovaným motivem (třeba na vykoledované kraslice), největší zájem byl o zdobení velikonočních perníků.

Kromě tvořivých činností si čtvrťáci také zkusili, jak pracovat ve skupině, řídit se plánkem jednotlivých dílen a navzájem si pomáhat.
Středisku volného času AMOS děkujeme za pozvání a všem přejeme veselé Velikonoce!

E. Dziubková a K. Sekulová


Úspěšný řešitel okresního kola Matematického KLOKANA 2019

Žák Michal Olszar z V.A třídy se stal úspěšným řešitelem okresního kola soutěže Matematický KLOKAN. Se 106 body (max.120) se umístil na krásném 6. – 7. místě.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.

Mgr.R.Klimszová, MO matematiky


Pythagoriáda 2019

 Pythagoriáda 2019 - matematická soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku
4. – 5. 4. 2019, ZŠ Hrabina Český Těšín

Výsledky školního kola :
5.ročník : 1.         Michal Olszar, V.A, 12b. – úspěšný řešitel
                2. – 3. Tereza Macurová, V.A, 11b. – úšpěšný řešitel
                           Elen Šlapotová, V.A, 11b. – úspěšný řešitel
                4. – 7. Berenika Amborska, V.C, 8b.
                           Marie Huczalová, V.C, 8b.
                           Adam Labudek, V.C, 8b.
                          Jan Kapusta, V.C, 8b.

6.ročník: 1. Pavel Kowala, VI.B, 10b. – úspěšný řešitel
               2. Viktorie Kochová, VI.A, 9b.
               3. Simona Kaletová, VI.A, 8b.

 

7.ročník: 1. - 2. Jakub Stavarský, VII.B, 10b. - úspěšný řešitel
                          Filip Karas, VII.A, 10b. - úspěšný řešitel

               3. – 7. Michaela Dziadková, VII.B, 7b.
                          Marie Burkotová, VII.B, 7b.
                          Michal Farník, VII.B, 7b.
                          Ema Šlehoferová, VII.A, 7b.
                          Helena Krzyžánková, VII.A, 7b.


8.ročník : 1.- 2. Tomáš Raszka , VIII.B, 11b. – úspěšný řešitel
                         Richard Bernatík, VIII.A, 11b.- úspěšný řešitel

                3.      Tomáš Novák, VIII.A, 8b.
                4.      Kristina Bilková, VIII.A, 7b.

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů také v okresním kole.

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky

 

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzky nebo konzultace o prospěchu a chování vašich dětí za III. čtvrtletí školního roku 2018/19, které se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 16,00 hod. v obou základních školách.

Mgr., Bc. Richard Zajac, ředitel školy


Organizační změna ve školní družině ZŠ Slezská

Vážení rodiče, oznamuji vám, že od 1. 4. 2019 přebírá III. oddělení až do konce školního roku 2018/2019 Bc. Markéta Supik. Paní vychovatelka zastupovala p. Márii Labašovou, která k 1. 4. 2019 odešla do starobního důchodu.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Matematický klokan 2019

 Výsledky v příloze


Bovýsek

Ve čtvrtek 21.3. nás navštívil Bovýsek. Veselý kvíz úspěšně rozlouskli žáci I. – III. třídy. Nechyběla ani odměna – papírová skládanka.


NOVINKY V ZŠ SLEZSKÁ


Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, přátelé školy.
Naše základní škola se neustále snaží vylepšovat školní prostředí svým žákům. Pro příklad uvádím některé záměry, které se nám podařilo uskutečnit v poslední době. Jsou to nové kuchyňské stoly v naší cvičné kuchyňce, žáci II. stupně si mohou o přestávkách na svých chodbách zahrát stolní tenis nebo kulturně posedět na vícemístných lavicích. Podobnou možnost budou mít brzy i žáci I. stupně. Vše jsme pořídili z rozpočtu zřizovatele školy, tj. MěÚ Český Těšín. Rádi přivítáme i vaše návrhy, připomínky či dokonce sponzorské dary ke zlepšování školního prostředí.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Zprávy z klubíčka čtení…

V druhém pololetí se scházíme v nové sestavě, některé děti pokračují v práci v klubíčku, jiné se vystřídaly. A jednu z prvních schůzek jsme tentokrát věnovali oslavám. Ptáte se, co jsme slavili?
Naši hrdinové z knih slavili a to se vším všudy. Přichystali jsme jídlo, hry, hudbu, tanec, výzdobu. A našim hrdinům jsme na závěr popřáli. Všichni jsme si to užili. Panovala dobrá nálada, jak se na oslavách patří. 
A co se komu líbilo nejvíc? …

Eliška Ž. „úplně všechno, ale nejvíc skákání v pytli“
Kristýnka Z.: „skákání v pytli“
Adélka: „skákání v pytli, občerstvení, hudba a puzzle“
Eliška H.: „hudba“
Natálka H: „výborná bábovka“
Kristýnka M: „když jsme tančili Ram sam, sam“
Leonka: „všechny hry“

Děti z klubíčka čtení