Akce: Protidrogový program

 To je zákon, kámo!

V životě někdy stačí málo a dojde k překročení zákona… Jak co nejúčinněji drogu odmítnout? Co je vlastně legální a co nelegální? Jaká je hranice mezi přestupkem a trestným činem? A co dělá policie se zabavenými drogami? I tyto otázky padaly v průběhu dvouhodinového preventivního programu, který navazoval na loňský Revolution Train – Protidrogový vlak. Žáci našich 7. a 8. ročníků měli možnost znovu shlédnout příběh party mladých lidí, z nichž se někteří propadli do hluboké drogové závislosti. Tentokrát však nesledovali film jen z pozice diváka, ale nahlíželi celý příběh z nové perspektivy. Ve spolupráci s koordinátorem protidrogové prevence MP žáci vytvořili odborné policejní týmy a řešili nastolené otázky z pohledu kriminalistů, detektivů, psovodů, expertů či techniků. Žáci si tak zážitkovou formou prohloubili již získané informace o problematice drogové závislosti, rozvinula se diskuze o možnosti léčby i rizicích trestněprávních následků.

Hodnocení týmu oranžových policistů:
„Moc se mi to líbilo. Dozvěděl jsem se hodně nových věcí a doufám, že budeme mít další takové besedy.“
„Bylo to poučné, zajímavé a vybavila se mi vzpomínka na ten vlak = tělo, které bylo postupem času zničenější a zničenější. 10/10“

Hodnocení týmu bílých policistů:
„Tohle téma nás hodně zaujalo a dávali jsme pozor. Dobré bylo, že jsme film rozebírali z jiného pohledu. Moc se nám líbil nápad vytvoření policejních týmů.“

Mgr. Zuzana Mangirasová


Valná hromada SRPŠ a třídní schůzky

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu SRPŠ ( viz informace níže) a třídní schůzky, které se budou konat v úterý  

9. října 2018 na obou základních školách ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p. o.

Třídní schůzky proběhnou po Valné hromadě SRPŠ, cca od 16,00 hod.

Předem děkuji za Vaši účast.

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Další informace naleznete v příloze:

 


Schůzky zákonných zástupců ve škole

Vážení rodiče,

dovoluji si některé z vás pozvat na schůzky s třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny dne 11. 9. 2018

15,30 - společná schůzka rodičů žáků I. B a I. C ve školní jídelně ZŠ Slezská ( účast nutná - platba za ŠD, bezhotovostní platby rodičů na účet žáka, provoz školní družiny)
16,00 - pokračují třídní schůzky rodičů žáků I.B a I. C ve svých třídách se svými třídními učitelkami

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel


Zahájení školního roku v ZŠ Slezská

 V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně přivítali ve školní jídelně žáky I.B a I. C. O slavnostní atmosféru se zasloužili žáci IX.B, kteří své nejmenší spolužáky pasovali na žáky základní školy. Školní rok zahájil p. ředitel Mgr. Bc. Richard Zajac, který se rovněž přivítal na školním hřišti se žáky II. - IX. ročníku.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 - ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská

Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 

Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele


Seznam potřeb pro 2.-9. roč.ZŠ Slezská - šk.rok 2018/2019

Přinášíme rodičům dětí ZŠ Slezská seznam potřeb pro 2.-9. roč. Drobné změny z hlediska jednotlivých vyučujících jsou možné.

viz příloha


Ukončení vyučování v pondělí 3. 9. 2018

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků II. - IX. ročníku ZŠ Slezská, že vyučování bude v pondělí 3. 9. 2018 ukončeno v 9.00 hod.

Jiří Raszyk, zástupce ředitele