Pythagoriáda 2019

 Pythagoriáda 2019 - matematická soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku
4. – 5. 4. 2019, ZŠ Hrabina Český Těšín

Výsledky školního kola :
5.ročník : 1.         Michal Olszar, V.A, 12b. – úspěšný řešitel
                2. – 3. Tereza Macurová, V.A, 11b. – úšpěšný řešitel
                           Elen Šlapotová, V.A, 11b. – úspěšný řešitel
                4. – 7. Berenika Amborska, V.C, 8b.
                           Marie Huczalová, V.C, 8b.
                           Adam Labudek, V.C, 8b.
                          Jan Kapusta, V.C, 8b.

6.ročník: 1. Pavel Kowala, VI.B, 10b. – úspěšný řešitel
               2. Viktorie Kochová, VI.A, 9b.
               3. Simona Kaletová, VI.A, 8b.

 

7.ročník: 1. - 2. Jakub Stavarský, VII.B, 10b. - úspěšný řešitel
                          Filip Karas, VII.A, 10b. - úspěšný řešitel

               3. – 7. Michaela Dziadková, VII.B, 7b.
                          Marie Burkotová, VII.B, 7b.
                          Michal Farník, VII.B, 7b.
                          Ema Šlehoferová, VII.A, 7b.
                          Helena Krzyžánková, VII.A, 7b.


8.ročník : 1.- 2. Tomáš Raszka , VIII.B, 11b. – úspěšný řešitel
                         Richard Bernatík, VIII.A, 11b.- úspěšný řešitel

                3.      Tomáš Novák, VIII.A, 8b.
                4.      Kristina Bilková, VIII.A, 7b.

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů také v okresním kole.

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky

 

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzky nebo konzultace o prospěchu a chování vašich dětí za III. čtvrtletí školního roku 2018/19, které se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 16,00 hod. v obou základních školách.

Mgr., Bc. Richard Zajac, ředitel školy


Organizační změna ve školní družině ZŠ Slezská

Vážení rodiče, oznamuji vám, že od 1. 4. 2019 přebírá III. oddělení až do konce školního roku 2018/2019 Bc. Markéta Supik. Paní vychovatelka zastupovala p. Márii Labašovou, která k 1. 4. 2019 odešla do starobního důchodu.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Matematický klokan 2019

 Výsledky v příloze


Bovýsek

Ve čtvrtek 21.3. nás navštívil Bovýsek. Veselý kvíz úspěšně rozlouskli žáci I. – III. třídy. Nechyběla ani odměna – papírová skládanka.


NOVINKY V ZŠ SLEZSKÁ


Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, přátelé školy.
Naše základní škola se neustále snaží vylepšovat školní prostředí svým žákům. Pro příklad uvádím některé záměry, které se nám podařilo uskutečnit v poslední době. Jsou to nové kuchyňské stoly v naší cvičné kuchyňce, žáci II. stupně si mohou o přestávkách na svých chodbách zahrát stolní tenis nebo kulturně posedět na vícemístných lavicích. Podobnou možnost budou mít brzy i žáci I. stupně. Vše jsme pořídili z rozpočtu zřizovatele školy, tj. MěÚ Český Těšín. Rádi přivítáme i vaše návrhy, připomínky či dokonce sponzorské dary ke zlepšování školního prostředí.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Zprávy z klubíčka čtení…

V druhém pololetí se scházíme v nové sestavě, některé děti pokračují v práci v klubíčku, jiné se vystřídaly. A jednu z prvních schůzek jsme tentokrát věnovali oslavám. Ptáte se, co jsme slavili?
Naši hrdinové z knih slavili a to se vším všudy. Přichystali jsme jídlo, hry, hudbu, tanec, výzdobu. A našim hrdinům jsme na závěr popřáli. Všichni jsme si to užili. Panovala dobrá nálada, jak se na oslavách patří. 
A co se komu líbilo nejvíc? …

Eliška Ž. „úplně všechno, ale nejvíc skákání v pytli“
Kristýnka Z.: „skákání v pytli“
Adélka: „skákání v pytli, občerstvení, hudba a puzzle“
Eliška H.: „hudba“
Natálka H: „výborná bábovka“
Kristýnka M: „když jsme tančili Ram sam, sam“
Leonka: „všechny hry“

Děti z klubíčka čtení


Městské kolo recitační soutěže

12. 3. odpoledne se sešli recitátoři našich škol, aby nám již tak prosluněný den, ještě více prozářili svým recitačním umem a krásnými texty. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. Čekalo nás milé překvapení, protože jsme ve dvou kategoriích obsadili dvě 1. místa a jedno 3. místo. Blahopřejeme umístěným a zároveň děkujeme všem zúčastněným žákům.

Recitovali: David Vician( ZŠ Slezská), Bára Trzaskaliková ( ZŠ Slezská), Kristýna Dudová (ZŠ Ostravská), Matěj Šimik (ZŠ Slezská),Simona Kaletová (ZŠ Ostravská), Zuzana Slobodová (ZŠ Ostravská)

Dva recitátoři David Vician a Matěj Šimik postupují do okresního kola, které se koná v Havířově.
Držíme palce!
Umístění:
1. kategorie – 1. místo David Vician (ZŠ Slezská), 3.místo Kristýna Dudová (ZŠ Ostravská)
2. kategorie – 1. místo Matěj Šimik (ZŠ Slezská)

V. Ševečková


Bludiště

 Ve dnech 5. – 6. března 2019 se žáci 9. B zúčastnili natáčení soutěže ostravského televizního studia – BLUDIŠTĚ.

Naši soutěžící zvládli většinu úkolů, jak vědomostních, tak sportovních, na výbornou. Čtveřici našich žáků ve složení Arian Mustafa, Tobiáš Burkot, Sebastian Miksch a Patrik Postuwka se podařilo neuvěřitelné – dosáhli hattricku – a podařilo se jim tak třikrát vyhrát tuto náročnou soutěž. Při tom byli podporováni publikem, které se skládalo z jejich spolužáků z 9. B a 8. B. Přestože se jim nepodařilo zvládnout závěrečnou soutěž (balancovník), a nevyhráli tak žádnou hodnotnou cenu, můžou být právem hrdí na svůj výkon.

Tímto bychom také chtěli poděkovat SRPŠ Hrabina, které žákům 9.B zakoupilo krásné mikiny, v nichž se žáci objeví i v televizi (poprvé 4. května 2019), a zároveň děkujeme za úhradu nákladů na autobus, jenž nás vezl na natáčení.

Žáci 9.B