Leonardo da Vinci na ZŠ Hrabina


Ve čtvrtek 30. ledna čekalo na žáky naší školy malé překvapení. Mohli se zblízka seznámit s jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších osobností období renesance. Leonardo da Vinci byl umělcem, jehož dílo zasáhlo snad všechny soudobé vědní a umělecké obory. Oplýval nezměrnou představivostí, tvůrčí genialitou i vizionářským nadhledem. Změnil výrazně nejen tvář své doby, ale rovněž inspiroval svým odkazem celou generaci epigonů. První část vzdělávacího pořadu provedla žáky prostřednictvím krátkých scének zajímavými událostmi Leonardova života. Ve druhé si mohli prohlédnout vybrané reprodukce několika jeho obrazů, kreseb a modely některých jeho vynálezů. Mnohé z nich si mohli také vyzkoušet…

Mgr. Helena Warcopová, Mgr. Zuzana Mangirasová


STŘÍPKY SAMETOVÉHO DĚNÍ NA ZŠ HRABINA – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA A VZDĚLÁVACÍ WORKSHOP

U příležitosti uplynutí třiceti let od Sametové revoluce v roce 1989 připravila naše škola pro žáky interaktivní výstavu a vzdělávací worskopy.
Události našich nedávných dějin měly nesporný vliv na současnou podobu českého a slovenského politického, společenského a kulturního života. Našim cílem bylo přiblížit dětem, dospívajícím žákům a studentům poutavou formou průběh událostí celého revolučního roku 1989, listopadového dění u nás i na Slovensku v souvislosti s děním v okolních socialistických státech, seznámit žáky s životními příběhy osobností, jež nechaly v tomto dynamickém soukolí svou nesmazatelnou stopu. Nezbytné pro pochopení bylo zasazení těchto událostí do kontextu československých dějin, uvědomění si předcházejících politických a historických peripetií, které zásadním způsobem formovaly revoluční události v roce 1989 u nás.
Interaktivní výstava byla rozdělena do několika částí: Průběh událostí, Osobnosti revoluce, výstava plakátů s rozšířenou realitou Střípky revoluce, Dobové události roku 1989 ve fotografiích, Sametová hesla, Slovníček pojmů, Události v obrazech a nedílnou (žáky velmi oblíbenou) součástí se stala také Odpočinková zóna, v níž bylo možné čerpat informace o roku 1989 z dobových písní, zajímavých interaktivních her či komiksu.
Z důvodu velkého množství interaktivního obsahu celé výstavy byla žákům/návštěvníkům zpřístnupněna alternativní wifi síť, aby bylo možné nejen v době výuky, ale také ve volných chvílích a o přestávkách plné využití nabízených vzdělávacích materiálů (videí, dobových historických pramenů, medailonů osobností, prostřihů dobových projevů, videozáznamů z demostrací atd.). Součástí byly také interaktivní vzdělávací workshopy pro zapojené třídy, v nichž v několikahodinových blocích plnili zadané úkoly a tvořili společný informační plakát, který zdobí nástěnky tříd.
Pro celkové pochopení tématu jsme pro žáky 9. ročníků zorganizovali doplňkové promítání filmu Goodbye, Lenin! reflektující události roku 1989 ve Východním Německu a pro menší žáky promítání nového anidoku Fany a pes připraveného k příležitosti pádu komunistických režimů ve východní Evropě v roce 1989, na jehož vzniku se podíleli také čeští filmaři.
Pro návštěvníky byla vytvořena webová padletová nástěnka, na níž nám mohli nechávat své vzkazy.
Celkem se naší akce zúčastnilo 10 tříd ZŠ Hrabina (cca 240 žáků) a 2 třídy studentů Obchodní akademie Český Těšín (cca 50 žáků).
Věříme, že se nám touto cestou podařilo všechny věkové skupiny návštěvníků zaujmout
a zároveň jim neotřelou formou poskytnout informace o našich současných dějinách.

Mgr. Zuzana Mangirasová, PK SPV

viz příloha


Útěk Kryšpína


I v letošním roce jsme se s našimi žáky zapojili do školního projektu Charta proti šikaně. Naší snahou je s dětmi na toto téma nejen hovořit, ale vést je na příkladech k osvojení si zdravých zásad chování vůči jinakosti v jejich okolí, snažit se u nich budovat správné vzorce jednání tak, aby nebyli vůči sobě a svému okolí bezohlední, lhostejní, přezíraví, ale naopak citliví a vnímaví. Součástí tohoto projektu byla pro naši 7. B i návštěva knihovny, kde jsme společně skládali literární příběh dospívajícího Kryšpína. Hledali jsme možné cesty řešení jeho bolesti se šikanou. Dospěli jsme k závěru, že i literární příběhy nás mohou mnohému naučit.
Mgr. Zuzana Mangirasová


Ohlédnutí za půlroční činností Čtenářského klubu


Každou středu odpoledne prožívají žáci z různých ročníků 2. stupně příjemná společná setkání nad knihami. V rámci školního Čtenářského klubu společně nejen čteme, ale pokoušíme se také projít kouzelnou branou do světa literárních fantazií, postav a žánrů. Psali jsme malé autorské příběhy, volili Miss knižní sympatie a vytvářeli pro své kamarády zajímavé knižní upoutávky (trailery) na iPadech. Společně jsme také zorganizovali malé detektivní pátrání v knihovně … Čtení nám umožňuje sdílení neotřelých nápadů či fantazií, střetávání našich názorů, ale hlavně vytváří skvělou příležitost k vzájemnému naslouchání.

Mgr. Zuzana Mangirasová, vedoucí klubu


Návštěva I. C v MŠ Hornická


Ještě před konce 1. pololetí jsme navštívili předškoláky v MŠ Hornická. Přinesli jsme jim veliký dopis plný krásných písmenek, které jsme toto pololetí vytvořili. Jako správní školáci jsme jim ukázali, co všechno máme schováno v aktovce, přečetli jsme krátké příběhy a zahráli si hru na písaře a hledače sladkých bonbónových písmenek.
Dopoledne jsme ukončili společným hraním v hracích koutcích a domluvili se na dalším setkání tentokrát ve školních lavicích.

Mgr. H. Warcopová


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je soutěží, do které se naše škola zapojuje každým rokem. I v letošním 46. ročníku jsme měli své zástupce. Slečna Michaela Dziadková z VIII.B a mladý muž Richard Bernatík z IX.A a zápolili s ostatními soutěžícími v úkolech mluvnických a také prokázali své schopnosti při psaní slohové práce.
V konkurenci dalších 80 soutěžících bylo jistě náročné se prosadit, ale naši „češtináři“ se neztratili a vybojovali krásné 18. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Mgr. K. Sekulová