Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, v příloze přinášíme nejdůležitější informace, které byste před nástupem vašich dětí měli znát. Doplňujeme jimi informace podané na schůzce konané v úterý 17.6. 2015. Pro ty rodiče, kteří se schůzky nezúčastnili, sdělujeme, že náhradní setkání se neplánuje, všechny informace však můžete získat např. od vedoucích školních družin, provozních školních jídelen a na počátku září od třídních učitelek vašich dětí. 18.6. 2015, Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace sděluje rodičům a zákonným zástupcům dětí, které nastoupí 1. září 2015 do první třídy, že

informační schůzka rodičů se zástupci školy

se uskuteční v úterý 16. června 2015 v 16.00 hod.

Program:
Seznámení s třídními učiteli
Možnosti docházení do školní družiny
Možnosti docházení na obědy do školní jídelny
Cíle výchovného poradenství
Potřebné vybavení prvňáčka
Odpovědi na dotazy atd.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Důležitá informace o organizační změně

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o.
Ostravská 1710 Český Těšín


2. června 2015
č.j. 494/2015

Organizační změna v Základní škole a mateřské škole Český Těšín Hrabina, p.o.

Vážení rodiče,

z důvodu dlouhodobého nízkého počtu žáků 5. tříd, dalšího úbytku (odchod 5 dětí na víceletá gymnázia) v těchto třídách ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina a z důvodu ekonomické nerentabilnosti existence 3 tříd v ročníku, provádí ředitel školy s účinností k 1. září 2015 organizační změnu spočívající ve sloučení dosavadních 3 tříd do tříd dvou. K 1. září 2015 splynou do jedné třídy VI.B dosavadní V.A a V.B na pracovišti Slezská a 5 až 7 dětí z těchto tříd bude přeřazeno do budoucí VI.A na pracovišti Ostravská.

Vážení rodiče,
provedení tohoto opatření je pro naše školy zásadní a nezbytné a ze zmíněných finančních důvodů od něho není možné ustoupit.

Přeřazování žáků ze třídy do třídy není nikdy z řady důvodů sociologických, psychologických i pedagogických příjemné. Proto jsme pro přeřazení stanovili kontrolovatelná kritéria.
Především jsme stanovili důvody, pro které nebudou děti přeřazeny v žádném případě:
a) mladší či starší sourozenec na ZŠ Slezské,
b) existence IVP (individuální vzdělávací plán),
c) bydliště ve spádové oblasti školy.

Naopak jsme museli stanovit i důvody, které pro možné přeřazení budou rozhodující:
a) bydliště (za silnicí Slezskou směrem k MŠ Hrabinská
b) bydliště (dál od školy Slezská, především mimo spádovou oblast)
c) pozdější vřazení dítěte do třídy než na začátku 1. třídy.

Na základě těchto kritérií byli vytipováni žáci k přeřazení. Se seznamem není možné v tuto chvíli hýbat právě proto, že by došlo k narušení transparentnosti a objektivnosti.
Rodiče dětí, které nastoupí od 1. září do třídy VI.A na Ostravské ul., obdrží do konce týdne sdělení o přeřazení jejich dítěte.

Vážení rodiče,

může se stát, že některé z vašich dětí projeví samo zájem o přeřazení na pracoviště Ostravská. Takovému přání můžeme vyhovět.
Věříme, že naše opatření pochopíte!
 

Rudolf Fiedler, ředitel
 


Škola v přírodě

Poděkování rodičům

Chtěli bychom touto formou poděkovat všem rodičům, kteří se svými dárky zasloužili o zdárný průběh školy v přírodě.
Jedná se o tyto rodiče:
p.Glac, paní Vávrová, paní Franioková, paní Benrothová, paní Gibiecová, paní Stavarská, rodiče Martinkovi,
rodiče Sporyszovi, rodiče Pastrňákovi, rodiče Polokovi.

Všem upřímně děkujeme!

Za všechny pedagogy Mgr. Jana Wojnarová, vedoucí ŠvPř
 


Beseda se spisovatelkou Eckertovou

Dne 29.5.2015 se třídy V.A a V.B zúčastnily besedy v Městské knihovně na ul. Ostravské nazvané „ Kyberčuně v hustým internetu“ se spisovatelkou Lenkou Eckertovou. Žáci se dozvěděli hodně zajímavých informací o nebezpečích, které na ně číhají na internetu, např. sdělování důležitých osobních údajů na Facebooku, zveřejňování vlastních nevhodných fotografií, útoky skryté reklamy či nebezpečí kyberšikany. Také byli informováni o tom, jak se podobným útokům bránit, kde a komu je nahlásit. Žáci se zaujetím sledovali výklad paní Eckertové tak, že dvě hodiny této besedy uběhly jako voda. Někteří z nich se už zajímali o to, zda knížka, kterou k tomuto tématu napsala paní spisovatelka, je k vypůjčení v knihovně, protože se chtějí dozvědět ještě více o tomto zajímavém tématu.
Mgr. Alena Jaworská, Mgr. Iveta Klimšová
 


Pochvala našim pedagogům za vystupování ve ŠvPř v chatě Mečová v Horní Bečvě

Ještě jednou se vracíme ke škole v přírodě v Horní Bečvě v chatě Mečová.

Vedení chaty a celý personál písemně poděkovali všem vedoucím ŠvPř pod vedením Mgr. Jany Wojnarové (pracoviště Slezská) za jejich výbornou práci.

Z dopisu citujeme:

Děkujeme všem pedagogům za vzorový přístup k dětem a jejich skvělou práci. Výborně se nám s vámi spolupracovalo.
S pozdravem Zdeňka Mikesková.

 


Výsledky okresního kola Matematického Klokana a Pythagoriády

Okresní kolo Matematického Klokana 2014/2015

Úspěšní žáci:

Kategorie Cvrček:                    11.-12. místo     Helena Krzyžánková, ZŠ Hrabina – Ostravská
Kategorie Klokánek:                         5. místo    Matěj Janík, ZŠ Hrabina – Ostravská
Kategorie Kadet:                            13. místo    Anna Murycová, ZŠ Hrabina – Ostravská

 

Okresní kolo Pythagoriády 2014/2015

Úspěšní žáci: (maximální počet bodů – 15)

5.ročník:                                     1.-3. místo    Samuel Janík, 15 bodů, ZŠ Habina – Ostravská
                                                   1.-3. místo    Matěj Janík, 15 bodů, ZŠ Hrabina – Ostravská
                                                   6.-7. místo    Michaela Mlčáková, 13 bodů, ZŠ Hrabina – Slezská
                                                 14.-21. místo  Štěpánka Burkotová, 9 bodů, ZŠ Hrabina – Slezská

   KLR
 


Byli jsme ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích

Svět techniky byl zajímavý, mohli jsme si vyzkoušet mnoho pokusů. Viděli jsme krátký film o dinosaurech. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.
Ondřej, VII.B
 

Dne 22.5. jsme jeli na exkurzi do Vítkovic. Ve Světě vědy a techniky jsme se dívali na různé exponáty. Na konci exkurze jsme shlédli 3D film o ptakoještěrech. Bylo to super. Příště bych rád viděl film Vodní mostra.
René, VI.B

Byla to zajímavá akce. Hodně se nám líbil běžecký pás. Když jsme na něm běželi, tak se nám zobrazovaly různé celebrity. Taky se mi líbilo kino a film 3D.
Natálie, VII.B
 

Dne 22.5. se naše třída spolu s ostatními třídami druhého stupně zúčastnila výjezdu do Světa vědy a techniky v Ostravě. Mě osobně se to moc líbilo. Bylo to tam obrovské, mohli jsme si vyzkoušet různé pokusy, např. fyzikální. Poznávali jsme svět zvířat, ale taky civilizace. Viděli jsme 3D film a pro některé to byl velký zážitek. Doufám, že se tam budu moci ještě někdy podívat.
Eliška, IX.B
 

Den v Ostravě byl velmi přínosný, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, jak z fyziky tak i z přírodopisu. Měli jsme možnost vidět 3D film. Také jsme si vyzkoušeli gyroskop. Kdykoliv jsme si s něčím nevěděli rady, pomohli nám animátoři. Tento výlet se mi velmi líbil a kdybych měl možnost jet znovu, určitě bych neváhal.
Michal, IX.B