Staleté kořeny

V letošním školním roce 2018/2019 se žáci našich 5. a 9. ročníků zúčastnili celostátního vzdělávacího projektu připraveného ke 100. výročí založení ČSR Staleté kořeny. V průběhu dvou vyučovacích hodin pod vedením zkušené lektory Mgr. Markéty Supik se žáci zamýšleli nad pojmy pravda, víra, důstojnost a svoboda. Společnými silami dotvářeli plakát národního stromu – české lípy – jež zobrazuje integritu života našeho národa s jeho hlubokými historickými kořeny tvořenými celoživotním odkazem osobností např. Cyrila a Metoděje, Jana Husa, J. A. Komenského a v neposlední řadě také osobností T. G. Masaryka. Po celou dobu se živě diskutovalo nad kulturními, hospodářskými, politickými, ale i dějinnými souvislostmi, tvořilo se, inspirovalo mladé lidi k posílení národní a osobní identity. Vytvořené plakáty žáci dozdobili lipovými „srdíčky“ se svými jmény. Tyto originální stromy dotváří estetický vzhled jejich tříd.
Věříme, že i touto cestou se nám podařilo v žácích posílit pozitivní motivaci k českým historickým a kulturním odkazům naší staleté existence a důležitost navazování na tradice, jež nám připomínají, kým jsme.

Mgr. Zuzana Mangirasová
 

 


Výzva k podání nabídek

 Další informace naleznete v přílohách níže:

 


ŠKOLA O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELA

I když měly děti v týdnu od 11. do 15. 2. 2019 jarní prázdniny, tak naše škola nezahálela a tu dobu jsme využili k opravám a modernizaci tříd. Konkrétně dostala třída I. B zcela novou podlahu, která nyní září čistotou a novotou. Třídy VI.B, VII.B a VIII.B jsme vybavili novou audiovizuální technikou, dataprojektory s ozvučením a plátny. Žáky tak čekala po jarních prázdninách milá překvapení.
V dalších opravách budeme pokračovat o hlavních prázdninách.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Zpěváček 2019

Ve středu 6.2. 2019 se uskutečnilo na ZŠ Slezská školní kolo tradiční soutěže ve zpěvu slezských lidových písní – Zpěváček.
Učebna, ve které soutěž probíhala, se zaplnila malými i velkými zpěváčky i jejich rodinnými příslušníky, kteří přišli děti podpořit.
Účast byla letos hojná, sešlo se 23 soutěžících z obou škol – ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská. Děti byly rozděleny do tří kategorií na základě stanovených pravidel soutěže – podle ročníku narození.
Po úvodním slovu pana zástupce a paní učitelky přišla dětem pro povzbuzení zazpívat Eliška Žákovčíková z 6 B, dlouholetá účastnice těchto soutěží.
A pak už začalo soutěžní klání. Porota měla náročné rozhodování, zpěváčci byli snaživí a všichni své vystoupení zvládli.
Z každé kategorie však mohli být vybráni jen tři nejlepší, za každou z obou škol, ale potlesk a malá sladká odměna čekaly na každého.
A zde jsou již konečné výsledky:
I. kategorie:
1. místo: Lucie Kulová 1.A – ZŠ Ostravská
2.místo: Nela Zátorská 1.C – ZŠ Slezská

II. kategorie:

ZŠ Ostravská:
1.místo: Stella Sirotová 2.B
2.místo: Filip Švančara 2.A
3.místo: Agáta Novotná 2.A

ZŠ Slezská:
1.místo: Tereza Rákočí 3.B
2.místo: Eliška Hlaváčová 2.C
3.místo: Liliana Rašková 2.C

III. kategorie:

ZŠ Ostravská:
1.místo: Terezie Slobodová 3.A
2.místo: Olga Miervová 4.A
3.místo: Eliška Krzysová 3.A

ZŠ Slezská:
1.místo: Barbora Samiecová 5.C
2.místo: Marie Huczalová 5.C
3.místo: Matěj Šimík 5.B


Blahopřejeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, umístěným gratulujeme k pěkným výsledkům a postupujícím přejeme vše dobré v městském kole soutěže, které se uskuteční 27.2.2019 na KaSS v Českém Těšíně.
Mgr.M. Slobodová

 


Čtvrtý den lyžáku očima Apolonie Miervové

Ráno jsem se vzbudila ještě před budíčkem, proto jsem se převlékla a čekala na snídani. Po snídani se šlo jako vždy lyžovat. Převlékla jsem se a vyrazila. Dnes nás paní učitelka jezdit s hůlkami. Celkem se to naši skupině dařilo. Následoval oběd, po kterém byl odpolední klid. Když klid skončil, šlo se na odpolední lyžování. Jeli jsme po vyznačené trase a Natka spadla, takže jsme ji pomáhali. Jelikož jsme museli končit, šli jsme do chaty a poté na večeři.

Večer bude diskotéka a doufám, že si ji užijeme. Končit budeme pozdě, takže už půjdeme rovnou spát.


Třetí den lyžáku očima Filipa Karase

Ráno, hned po tom, co jsem vstal, jsem slyšel z vedlejšího pokoje mluvení. Marek zaspal, já jsem se probíral ze dne, kdy jsem se zranil, Honza si šel dělat hygienu a Lukáš dál spal. K nástupu ke snídani jsem vůbec nestíhal, no protože noha. Hned po snídani jsem bohužel nešel lyžovat, ale zůstal jsem na chatě s Karolínou Bullovou a Markem Szkanderou, kteří se též zranili v předchozích dnech. Hodně jsme se nasmáli.

Po tom co ostatní přišli z výcviku, jsme šli na oběd, mně moc chutnal, ale ostatním asi ne. Po obědě byla pauza, během níž jsme hráli různé hry a hodně jsme se bavili. Odpoledne jsme šli na procházku, já šel taky, protože jsem potřeboval rozhýbat nohu. Na konec jsme šli do obchodu, kde jsme potřebovali hlavně Magnésii proti křeči. Po večeři jsme hráli Aktivity a hrozně jsme se vysmáli a to byl konec dne.


Druhý den lyžáku očima Karolíny Bullové

Ráno jsem se vzbudila kolem sedmé hodiny a po chvíli mi začala moje rutina (hygiena a převlékání). Po tom, co se všichni připravili, nastal čas snídaně. Po snídani se všichni vrátili do svých pokojů a připravovali se na svah. Chvíli jsem s kamarády lyžovala, ale poté se mi vrátila bolest kolena, a tak jsem raději odešla na pokoj.

Když se ostatní vrátili, tak už tady nebyla nuda. Po odpoledním klidu jsme šli na oběd, který mi chutnal. Po obědě šli kamarádi zase na svah. S panem asistentem a Markem jsme se vydali do restaurace na horkou čokoládu. Po chvíli se k nám přidal Filip, pro kterého v ten den taky skončilo lyžování. Pomohli jsme Markovi a Filipovi zpátky na chatu. Po chvilce přišli zpátky ostatní ze svahu. V pauze jsme hráli hry a po nich šli na večeři. Po večeři jsme na pokojích poslouchali písničky a já jsem sepisovala tuhletu zprávu.

Teď nás čeká film, na který se těšíme, a po něm budeme mít večerku. Bohužel mě během filmu chytlo spaní a tak pro mě den skončil.


První den lyžáku očima Marka Szkandery

Můj první den byl tragický. Při výcviku jsem spadl a narazil si koleno. Pak jsem jel sanitkou do nemocnice ve Frýdku-Místku. Jeli jsme asi půl hodiny. V nemocnici jsem byl jen na kontrolu, ale bohužel jsem dostal berle. Byli jsme tam asi hodinu, ale nohu nemám v sádře. Pak jsme asi dvě hodiny čekali na autobus, který nás vezl na Bílou asi hodinu. Hned po příjezdu jsme šli na večeři. Jak jsem přišel, tak mi začali všichni tleskat a ptát se jestli tam byly hezké sestřičky. Řekl jsem jim že „ ne“. Po večeři jsme došli zpátky na pokoj a všichni mně začali navštěvovat. Pak přestali. Já jsem se hodně nudil. Potom jsme šli na večerní program, kde jsme se učili jak se chovat na horách. Potom jsem si vyčistil zuby. Pak jsme měli večerku a první den skončil.


V.C - projekt Abeceda peněz

 Abeceda peněz je zážitkový program, ve kterém se žáci mají naučit přemýšlet o správě vlastních financí, vyzkoušet si podnikání, ale i společnou práci.
Když se naše třída do tohoto programu Finanční akademie zapojila, ještě jsme netušili, co nás vše čeká.
Prvním krokem bylo přihlášení třídy a zvolení si ředitele a pokladníka. Druhým krokem pak byla návštěva pobočky České spořitelny v Českém Těšíně. Tam na nás čekala paní ředitelka a hlavní manažer celého projektu.
Připravili pro nás zábavnou přednášku základů finanční gramotnosti, několik netradičních úkolů s financemi, kvíz a zajímavou exkurzi. Tak jsme si prošli důležitá místa jako pokladnu, trezor i bankomat a pak už přišel ten správný okamžik, kdy jsme podepsali smlouvu na půjčku pro naše podnikání.
Dostali jsme pár dobrých rad a rozloučili jsme se.
Nyní nás čeká spousta dalších úkolů, které nás od našeho podnikatelského plánu přes výrobu a marketing mají dovést až k realizaci, a to Velikonočnímu jarmarku, který zakončí tento projekt.
Tak nám držte palce!

Mgr. H. Warcopová


Slavnost Slabikáře

Jako by to bylo včera, kdy žáčci 1. C usedli s velkým nadšením do školních lavic. Už ale uběhly více jak tři měsíce a nastal okamžik, kdy se žáci loučili s Živou abecedou a slavnostně jim byl předán Slabikář.
Úsilí, které vynakládali od začátku školního roku, a nebylo ho málo, mohli nyní zúročit a předvést své nově nabyté vědomosti před svými rodiči a přáteli. Žáčci s odvahou zahájili Slavnost Slabikáře přednesem básní a následně plnili různé úkoly. Nejdříve určovali počáteční písmena slov, pak následovalo společné čtení slabik a další interaktivní cvičení. Děti vše řádně zvládly. Tím to vše ale neskončilo. Odměnou za jejich snahu jim bylo slavnostní předání Slabikáře z rukou pana ředitele.
Závěrem jsme se přenesli do vánočního času a vyslechli jsme si od dětí vánoční písně s doprovodem hudebních nástrojů.