To je zákon, kámo!


Naši deváťáci se zúčastnili navazujícího protidrogového programu Revolution train s názvem To je zákon, kámo připravený ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV Policie ČR. Jeho podstatou je rozšíření a upevnění právního povědomí žáků souvisejícího s drogovou prevencí.

Protidrogovým vlakem to před pár měsíci pouze začalo…. Návazným programem „To je zákon, kámo!“ provedl žáky zkušený policista městské policie specializující se na prevenci kriminality pan Petr Glaic, který deváťáky rozdělil do několika „policejních“ skupinek, v nichž měli všichni své předem dané role (vyšetřovatel, psovod, expert….). Při opětovném zhlédnutí příběhu z protidrogového vlaku se společně zaměřili na příčiny, vývoj a důsledky drogové závislosti z perspektivy policejního týmu. V průběhu dvouhodinové práce se žáci ptali na mnoho otázek. Odcházeli plni dojmů a mohli více uvažovat nad tím, že pouze na nich závisí, jakým směrem se bude ubírat život, který žijí.

Děkujeme organizátorům za možnost zapojení se do tohoto užitečného vzdělávacího programu. O jeho kvalitě jistě svědčí i to, že obdržel od Ministerstva vnitra České republiky 1. místo – Evropskou cenu prevence kriminality.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Výjimka z povinného testování ve školách od 31. 1. 2022

 Vážení rodiče,

od pondělí 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Tuto skutečnost je třeba prokázat. Je tedy nezbytné poskytnout škole potvrzení o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

https://www.edu.cz/informace-msmt-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-ucinnosti-od-31-1-a-15-2-2022/#3-v%C3%BDjimka-z-povinn%C3%A9ho-testov%C3%A1n%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-a-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-obecn%C4%9


LVK - 4. den

 Konečně je krásné počasí a dnešní den jsme začali lyžováním. Bylo vidět vysílač na Pradědu i Petrovy kameny. Na sjezdovce nám to už skoro všem šlo, a tak jsme si užili jak výcvik, tak i volné jízdy. Po obědě se uvažovalo o tom, že bychom šli místo odpoledního lyžování na Praděd, ale většina spolužáků chtěla raději lyžovat, a tak po odpoledním klidu jsme šli na svah. Ve čtyři hodiny skončilo lyžování, svlékli jsme se z lyžařských kombinéz a užívali si osobní volno, ve kterém jsme už balili věci do kufrů a batohů. Večer po večeři se rozdávaly ceny pro nejlepšího lyžaře, nebo pro nejvíce pokrokového lyžaře a další. A nastala chvíle, na kterou všichni čekali -diskotéka ????. Skvěle jsme se bavili. Po diskotéce, která skončila v 23:30 hodin, jsme si šli udělat poslední hygienu a skočili do postele. Ach jo -zítra už jedeme domů.


LVK- 3. den

 Den jsme začali v 7.30 hod. budíčkem. Převlékli jsme se a udělali hygienu. Nasnídali jsme se a šli se připravit na 1. lyžařský trénink v tomto dni. Poprvé jsme jeli na pomě a učili se sjíždět po sjezdovce. V 11.30 hod. jsme se vrátili na chatu a měli oběd. Po obědě jsme šli na pokoj, odpočívali a chystali se na další lyžařský trénink. Na tréninku jsme popadaly jako hrušky, pak jsme se učili zatáčet. Po tréninku jsme šli hrát stolní fotbálek. Fotbálek jsme museli přestat hrát a jít na večeři. Po večeři jsme šli na večerní zábavu, kde na nás čekalo překvapení...


LVK - 2. den

 Dnes 4.1. jsme vstali v 7.30 hod. a šli na snídani, po ní jsme se šli převléct do lyžařského oblečení, vzali si vybavení a šli na svah. Každému týmu to šlo dobře a spoustě modrým a žlutým (tzn. začátečníkům) se začalo dařit a posouvali se do vyšších příček. Poté jsme se šli naobědvat a měli jsme nějakou omáčku s rýží. Následně nás čekal program, kde jsme hráli hry a následně jsme šli na pokoj a "odpočívali" a dále pokračovaly další společné hry. A ještě jsme snědli večeř, kde jsme měli borůvkové knedlíky.

Pak už následovala jen hygiena a šli spát. Dobrou noc :)


PŘIJMEME UKLÍZEČKU

 

Pracoviště ZŠ Slezská přijme od 1. 2. 2022 uklízečku na úvazek 0,5 nebo 0.75.

Své žádosti s kontaktem na Vás , prosím, zasílejte na e-mail: solowska@zshrabina.cz  nebo je doneste osobně v době úředních hodin do kanceláře ZŠ Slezská, p. Andrea Solowská

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele


LVK - 1. den

 Dnes 3.1. 2022 v 7.00 hod. jsme odjížděli z Českého Těšína na chatu Barborku pod Pradědem. K Ovčárně jsme dojeli přibližně kolem 10.15 hod. Na chatě jsme byli cca za 20 min. Rozdělili jsme si pokoje, vybalili si věci. Měli jsme oběd. Pak jsme šli na svah. Lyžovali jsme jak kdo umí nejlépe. Šli jsme do chaty a v 6 hod. jsme měli večeři. Pak pokračoval program ve společenské místnosti. Na večerním programu bylo poučení o bezpečnosti na svahu a hráli jsme hru Activity.


Testování a trasování ve školách od ledna 2022

 
Vážení rodiče,
informace MŠMT ČR k testování a trasování ve školách od ledna 2022 naleznete - ZDE

Přejeme klidný závěr roku, příjemný Nový rok a zdraví, štěstí, radost po celý rok 2022.


Anděl 2021 - VÝTVARNÁ SOUTĚŽ


I přes všechna nepříjemná opatření a omezení, se kterými se musíme potýkat, jsme se i letos pokusili vytvořit si ve škole sváteční předvánoční atmosféru. Vykouzlil ji třeba vánoční strom plný světýlek a papírových ozdob nebo melodie koled, které vítaly v hlavní chodbě každého příchozího. A k tomu všemu… Andělé!

Přilétli ze všech tříd a byli více než krásní! Velcí, malí, z papíru, ze dřeva, z textilu, svítící i třpytící se. Jejich výstavu si mohly děti i zaměstnanci školy během několika dnů prohlédnout, ale hlavně jsme si vybrali v každé kategorii toho „jednoho - nejhezčího“. Přestože v letošním roce nemohli výstavu zhlédnout a hlasovat v ní hosté z řad veřejnosti, sešlo se úctyhodných 211 platných hlasovacích lístků. Ty rozhodly o tom, že nejpovedenější andělé vznikli šikovnýma rukama těchto našich žáků:

Kategorie 1. – 3. ročníku:
1. místo: Viktorie Kadłubiecová
2. místo: Lea Kovaříková
3. místo: Lucie Adamcová

Kategorie 4. – 5. ročníku:
1. místo: Eliška Žylková
2. místo: Kristýna Zymová
3. místo: Eliška Hlaváčová

Kategorie 6. – 9. ročník:
1. místo: Radek Fiačan
2. místo: Anna Hlaváčová
3. místo: Vanessa Švajná

Děkujeme za spolupráci Spolku rodičů a přátel školy Hrabina za finanční zajištění odměn pro oceněné žáky.

K. Sekulová


Pythagoriáda 2021

 Úspěchy našich žáků v okresním kole matematické soutěže
Pythagoriáda 2021

7. a 8. prosince 2021 proběhlo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kterého se
zúčastnilo našich 7 úspěšných řešitelů školního kola této soutěže.

2 žáci naší školy získali v okresním kole skvělá umístění.

ONDŘEJ KRZYŽÁNEK ze 6.ročníku, pracoviště Ostravská, skončil na 1.místě
a LAURA MIKSCHOVÁ z 9.ročníku, pracoviště Slezská, obsadila 2.místo.

Oběma vítězům blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů!

Mgr.Romana Klimszová