Doplňovací volby do školské rady


Ředitel školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady Základní školy Český Těšín Hrabina za zástupce zákonných zástupců žáka.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Datum a hodina konání voleb: 28.11. 2019 v průběhu konání třídních schůzek od 16:00 do 18:00 hodin.

Místo konání: vestibul ZŠ Ostravská, Slezská

Zveřejnění výsledků: 29. 11. 2019

Způsob volby – volba je přímá a tajná. Každý volič má jeden hlas. Volič obdrží v místě konání voleb hlasovací lístek.
Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 27.11. 2019 do 12:00 hodin u ředitele školy. Kandidovat může každý zákonný zástupce žáka.


Mgr. Richard Zajac, ředitel školy

V Českém Těšíně dne 13.11. 2019


Poděkování školské rady


Jménem školské rady ZŠ Hrabina bychom rádi poděkovali za dlouholetou práci
paní Pavle Šlapotové, která pracovala v tomto školním orgánu dlouhá léta jako zástupce zákonných zástupců. Poněvadž její děti ukončily školní docházku v naší škole, končí již i její členství.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchu dětem i ji.


Dílničky ve III. C


Vánoce se kvapem blíží. Rodiče s dětmi z III. C se sešli, aby společně i letos vyrobili dárečky na vánoční jarmark. Tradice se mají dodržovat, proto jsme ani my tu naši třídní tradici společného vyrábění neporušili. A výsledek stál za to. Děkujeme všem zúčastněným, ať dospělým či dětem. Velké poděkování za přípravu patří Matyáškově mamince.
Přejeme všem klidný předvánoční čas.

Žáci III. a paní učitelka


Zpráva z „klubíčka čtení“

Milí čtenáři,
máme za sebou již několik odpolední v tomto školním roce. Letos se scházejí společně děti z druhých a třetích tříd. Některé děti z důvodu velkého zájmu, zatím musí počkat na druhé pololetí, kdy budou moct s námi pronikat do tajů a dobrodružství našich knižních hrdinů. Těším se na Vás.

V. Ševečková čtenáři z klubíčka


Adaptační výlet 6. C

 Na začátku školního roku jsme se vypravili na adaptační výlet, kde jsme se velmi dobře bavili, lépe se poznali s p. učitelkou, nastavili si pravidla, zahráli jsme spoustu her, jeli lanovkou, šli na noční výšlap, stříleli na teč, hodně se houpali, opékali buřtíky a marshmelouny, spali v horské chatě a spoustu dalšího. Pokud chcete vědět více, koukněte se na naše video.

Žáci VI.C


Návštěva Integrovaného záchranného centra v Českém Těšíně…

Žáci naší školy se každoročně účastní vzdělávacího projektu Hasík, který realizuje hasičský záchranný sbor. Součástí této preventivně vzdělávací akce je i návštěva u hasičů a prohlídka techniky. V červnu 2019 bylo v Českém Těšíně otevřeno integrované záchranné centrum na Sokolovské ulici. Když jsme na počátku nového školního roku obdrželi nabídku exkurze v těchto krásných nových prostorech, těšili jsme ještě více.
Nové středisko je vybaveno nejmodernější technikou a skvělým zázemím. Žáky nejvíce nadchla nová auta, hasičské vybavení, myčka aut, loď, zasedací místnost a v neposlední řadě úžasná tělocvična. Někteří borci neváhali a ihned si vyzkoušeli pár sportovních triků…
Chtěli bychom velice poděkovat hasičům ze záchranného sboru Český Těšín za velkou ochotu, vstřícnost při plánování exkurze, za reprezentativně připravenou prohlídku a skvělý přístup k dětem.
Práci hasičů velice obdivujeme a přejeme jim v „novém bydlení“ vše dobré.

P. S.: Nečekaným a velmi milým bonusem pro nás byla i malá návštěva ve vedlejší budově u Policie ČR. Poděkování patří rovněž paní Szeligové, která nám tuto návštěvu zprostředkovala.
Pojďte se společně s námi podívat, jaké to bylo…

Mgr. Zuzana Mangirasová


Burza středních škol pro vycházející žáky


Nejen letošní deváťáci, ale i další vycházející žáci budou za několik měsíců stát před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí: na kterou střední školu si podat přihlášku a kam směřovat poté, co naši základní školu opustí. Už nyní mají mnozí z nich představu, čemu by se chtěli věnovat. Mnozí však stále váhají a zvažují různé možnosti. V jejich rozhodování může pomoci právě akce, které se 9. října zúčastnili žáci naší školy a někteří rodiče.
Pod názvem „Trh vzdělávání a uplatnění“, kterou zorganizoval Úřad práce ČR spolu se Statutárním městem Třinec, se v třinecké hale Stars představilo téměř 50 středních škol a také významní zaměstnavatelé našeho regionu. Žáci měli možnost prohlédnout si nabídku škol, získat informace o studiu, zeptat se na vše, co je zajímá. Své střední školy prezentovali nejen učitelé, ale hlavně současní studenti, kteří mohli přispět radami z vlastních zkušeností se studiem.
Účast na akci zajistila výchovná poradkyně Mgr. E. Vyvlečková. Právě na ni se můžete i nadále obracet se svými dotazy k přijímacímu řízení a výběru střední školy.

K. Sekulová (tř. učitelka IX.B)


Září v 1. třídě

 2. září začalo slavnostně pasováním na prvňáčka pro naše nejmenší školáky.
Je za námi září a tito už „školáci“ mají své nové kamarády, mají své místo v lavici, aktovky a už i první písmenka a dokonce čtení.
Podívejte se, jak jim to sluší!

Prvňáčci z 1.C
H. Warcopová