Napsali o nás

 Těšínské listy, ročník XII, číslo 6, 22. listopadu 2018

Mgr. Potyszová Vlasta


Adventní pozvání

 Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
srdečně Vás zveme na společné předvánoční akce:

„Sejdeme se v adventu“ – 30.11. od 14,00 na náměstí ČSA (prodej dětských výrobků, dekorací
a občerstvení ve stáncích školy a SRPŠ, v 16,00 vystoupení žáků školy)
„Vánoční jarmark na Slezské“ – 5.12. od 9,30 do 16,00, 6.12. od 7,30 do 16,00, 7.12. od 7,30 do 14,00 ve
vstupních prostorech školy (prodej dětských výrobků, dekorací)

Za pedagogické pracovníky ZŠ Slezská Mgr. K. Sekulová


Hrátky s těžištěm

 Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli (nebo také můžeme říct, že je to bod, vůči němuž je výsledný moment působících tíhových sil nulový).

Jak vysvětlit tuto složitou definici žákům? O to se pokusily kolegyně M. Gaierová, vyučující na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně, spolu s M. Skokanovou ze ZŠ Hrabina, pracoviště na Slezské ulici. Připravily praktické projektové dopoledne právě na téma „Hrátky s těžištěm“.

Akce se uskutečnila 8. listopadu 2018. Učebna připravená na spoustu pokusů přivítala studenty sekundy gymnázia i žáky 5. a 8. ročníku naší školy.
Během zajímavých experimentů účastnící zjišťovali, že „hrátky s těžištěm“ mohou být velice zajímavé. Některé motivy nebyly novinkou… Kdo by neznal šikmou věž v Pise! Někteří žáci však poprvé v životě viděli levitující láhev, vidličku, dokonce i koště, hledali těžiště různých předmětů, třeba obyčejné plechovky. Zaujala i tzv. skákající fazole. Mezi nejzajímavější aktivity určitě patřil pokus s hledáním těžiště pomocí lidských těl - důležité totiž bylo nejen dodržení postupu, ale hlavně kooperace mezi jednotlivými členy skupiny.

V části věnované praktickému tvoření si děti vyrobily jednoduchou pomůcku, na které lze teorii těžiště vysvětlit – „Klauna na kotrmelce“. Celý projekt pak byl zakončen užitečnou radou, jak si při zkoumání dalších zajímavých věcí vést třeba Badatelský deník.

Mgr. Sekulová K., Mgr. Skokanová M.


Deváťáci oceněni v audiovizuální soutěži LOL!

„Natáčej, tvoř a LAJKUJ OSLAVNÝ, LEGENDÁRNÍ spot k 100. výročí vzniku Československého státu.“

Městská knihovna vyhlašuje každým rokem zajímavé výtvarné soutěže pro žáky českotěšínských škol. Letošní zaměření bylo originální v tom, že zadanou formou bylo vlastnoručně natočené video. Deváťáci Lukáš Gál, Ondřej Wygrys, Arian Mustafa a Sebastian Miksch vytvořili na zmíněné téma krátký animovaný film, se kterým sice měli spoustu práce (kresba figur, příprava scény pro natáčení, focení, nahrávka mluveného slova a v neposlední řadě sestříhání filmu do konečné podoby), ale výsledek se povedl.
Ocenění za svou práci v podobě hodnotných odměn si převzali v pátek 16. listopadu 2018 v prostorech městské knihovny. Také my jim k úspěchu gratulujeme.

Mgr. K. Sekulová
 

  


Anglické divadlo

 Ve středu 7. 11. 2018 byl žákům prvního i druhého stupně obou základních škol dopřán „kulturní zážitek“. Po dvou letech jsme se všichni vypravili do kina Central, abychom zhlédli představení v anglickém jazyce. Pro děti 1. – 5. ročníku si herci z Divadelního centra Zlín připravili pohádku o hloupém medvědovi (A silly bear), žákům 6. – 9. tříd odehráli příběh dvou bratrů (Jack and Joe).
A jak se představení líbilo samotným divákům? Zde jsou jejich ohlasy:

Pohádka se nám moc líbila a taky nás pobavila. Naší třídě se hodně líbilo, jak se medvěd učil anglicky nebo taky jak říkal, že je alergický na práci, což někteří z naší třídy také říkají o sobě. Zkráceně – moc jsme si to užili.
Žáci 5. ročníku

Pohádka se nám velmi líbila. Nelíbilo se nám, že to bylo moc krátké.
Žáci 4. ročníku

Představení bylo o dvou bratrech, kteří byli dvojčata a jmenovali se Jack a Joe, v češtině Jakub a Josef. Jeden z nich snědl jedovatou houbu a druhý hledal pomoc, kde se dalo. Na cestě potkal spoustu různých lidí. Nakonec pomoc našel u věštkyně, která mu dala lék, a tak zachránil bratrův život. Angličtinu herci měli dobrou a srozumitelnou, akorát v jedné pasáži byl herec, který mluvil tzv. českou angličtinou. Divadlo se nám celkově líbilo a všemu jsme rozuměli.
Žáci 9. ročníku

Sestavila: Mgr. Polaino E.


Třídní schůzky

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abych vás pozval do školy k třídním schůzkám, jejichž hlavním obsahem bude hodnocení prospěchu a chování vašich dětí za I. čtvrtletí školního roku 2018/2019. Třídní schůzky proběhnou v obou školách v úterý 20. 11. 2018 od 16,00 hod. s tím, že především pro zákonné zástupce žáků III. - VI. tříd ZŠ Slezská je nejdříve připravena beseda se zástupci Policie ČR k problematice internetové komunikace. Beseda se uskuteční v multimediální učebně ZŠ Slezská a po ni budou následovat klasické třídní schůzky. Zároveň vás chci upozornit, že ve vestibulu škol ( ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská) proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků a u vstupu do budovy ZŠ Slezská můžete zhlédnout výstavu k 100. výročí vzniku Československa.

Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel


Podzimní tvoření - VI. B


Věděli jste, že šesťáci umí „malovat“ nejen barvami?
Protože výtvarná práce ve třídě již byla hotová a teplé podzimní dny pomalu mizí, využili jsme jeden z posledních a strávili část hodiny výtvarné výchovy na školní zahradě. Vyzkoušeli jsme si techniku land art, krajinné umění, v tomto případě„malování“ listy. Podzimní stromy nabídly celou paletu odstínů a bylo jen na nás, jak je namícháme. Skládali jsme a překládali, hrabali, tvarovali… Výsledek - přírodní obrazy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

VI.B, K.Sekulová


Dílničky po roce ve II. C

A opět se pomalu chystáme na nejkrásnější svátky v roce a to jsou Vánoce. Podobně jako v minulém roce i letos nám s chystáním přišly pomoct naše maminky a babičky. Společně jsme vyrobili provázkové stromečky, které nám připravila maminka Matyáška. Moc děkujeme za hezký nápad a celou přípravu. Poděkování patří i ostatním maminkám a babičce, za společně strávený čas.

Tř. učitelka Věra Ševečková


Výstava ke 100. výročí Československa

 aneb „Jak se žilo, oblékalo, mluvilo a hodovalo před sto lety…“

Ve středu 1. 11. 2018, po státním svátku České republiky, vstupovali žáci do vestibulu školy a dýchla na ně zvláštní atmosféra první republiky.
Myslím, že jsme byli příjemně zaskočeni, kolik zajímavých exponátů žáci, rodiče i pedagogové přinesli od svých prababiček, či pradědečků.
Sešla se spousta fotografií, knížek, mincí, vah, hmoždířů, žehliček, zaujal psací stroj, kočárek a spousta dalších exponátů. Některé třídy také připojily své výrobky z hodin věnovaných tomuto výročí .
Všem, kteří se podíleli na tomto projektu, patří velké poděkování.
Objevily se zde však i předměty, které děti ještě nikdy neviděly, a tak se nabízí možnost dalšího pokračování této výstavy ve formě nějaké poznávací soutěže. Uvidíme…
Pro rodiče tuto výstavu ještě jednou otevřeme 20. 11., v den třídních schůzek.

Zpracovala: H. Warcopová


V.C v knihovně

Poslední říjnový týden jsme zaměřili na 100. výročí Československa. Kromě sbírky na výstavu a projektu k tomuto svátku jsme také navštívili se třídou knihovnu. Paní knihovnice nám připravila do skupinek otázky „ Co víme o Česku?“

Hodně informací už jsme věděli a uměli, ale přece jen pro nás bylo něco nového. Všechny skupinky svoji práci zvládli velmi dobře a nakonec jsme si ještě vybrali hezkou knížku o minulosti