Pochvala za příkladný čin Lukáši Kischovi

Dne 15. března 2015, v den zhoršeného počasí, které se projevilo i náledím, pomohl náš žák staršímu pánovi, který upadl a sám se nemohl zvednout. Tím žákem, o němž je řeč, byl Lukáš Kischa ze III.B pracoviště na Slezské ul.  Pánovi nejen pomohl vstát, ale odvedl ho i domů! Jeho čin je o to chvályhodnější, že kolem bezmocného muže prošlo nevšímavě několik dospělých.

O několik dní později přišel pan Jiří Kula, tak se onen muž jmenoval, Lukášovi do školy poděkovat.

Za tento příkladný čin ředitel školy Lukáše Kischu 15. dubna 2015 v přítomnosti pana Jiřího Kuly, zástupce ředitele školy Mgr. Jiřího Raszyka, Lukášovy třídní učitelky Mgr. Jany Wojnarové ocenil. Poděkoval mu a udělil mu pochvalu ředitele školy.


Máme okresního vítěze v Olympiádě českého jazyka 2015

Ne každý rok se povede, aby některý z našich žáků získal okresní primát v některé z okresních vědomostních olympiád. V rámci Základní školy a mateřské školy Hrabina se to letos povedlo žáků z pracoviště na Slezské ulici Ondřeji Sabelovi (IX.B)! který zvítězil v Olympiádě českého jazyka 2015 a následně obstál i v krajském kole.

Dne 16. dubna 2015 Ondru přijal ředitel školy Mgr. Rudolf Fiedler, který jej ocenil pochvalou ředitele školy a trochou sladkostí. Současně ředitel školy poděkoval jeho učitelce češtiny Mgr. Kateřině Sekulové za žákovu přípravu.


Napsali o nás v dubnu 2015

Těšínské listy, 17. dubna 2015, ročník IX, číslo 2.


8. schůzka ŠŽS na ZŠ Slezská

8. schůzka ŠŽS Slezská

Termín konání: 1.4., učebna chemie
Nepřítomen: Zwyrtková - omluvená
Krawiecová - omluvená

Program:
1. Přivítání z: Kout
2. Prezentace z: Kout
3. Bodování v dubnu - nástěnka žákovské samosprávy - EKO z: Zerz, Jab
4. Víčka z: Pod
5. Diskuze-námět k projednání s ŘŠ -bez připomínek z: Kout
6. Zápis z:Kout

 

1.4.2015 Barbora Koutná
 


Soutěž v jazyce anglickém Enjoy your English

Dne 25.3. 2015 se Tomáš Ptoszek a Jakub Daniel Kaczmarczyk zúčastnili soutěže v jazyce anglickém Enjoy your English, kterou pořádala ZŠ Havlíčkova v Českém Těšíně. Soutěž byla složena ze dvou částí – gramatické a znalostních otázek o anglicky mluvících zemích.
Tomáš Ptozsek v nemalé konkurenci získal vynikající 3. místo a Jakub Daniel Kaczmarczyk se umístil na 10. místě. GRATULUJEME !
Krátkou reportáž z této soutěže můžete zhlédnout na webových stránkách regionální televize Polar.
Mgr. Lenka Slováková

Soutěž se skládala ze dvou částí. Gramatická část byla o něco delší a také se mi více líbila. Nejspíše proto, že se v testu objevovaly věty , které byly svou stavbou podobné větám v praxi. Horší byla druhá část, ve které se objevovaly otázky o anglicky mluvících zemích, ale angličtina v nich nehrála velkou roli. Celkově se mi soutěž líbila. Dostali jsme výborné pohoštění a o přestávce jsme shlédli anglický film. Získal jsem 3. místo a byl jsem příjemně překvapen. Kromě gratulací jsem obdržel dvě učebnice angličtiny, knihu, deštník, hrnek a spoustu malých pozorností. Chtěl bych popřát hodně štěstí těm, kteří se budou v budoucnu této soutěže účastnit.
Tomáš Ptoszek, IX.A

Soutěž probíhala jednoduše. Nejprve nám vysvětlili pravidla a způsob vyplňování testů. Na první test z gramatiky jsme měli 30 minut. Obsahoval otázky a odpovědi typu a), b), c) , porozumění textu a opravování chyb, doplňování předložek apod. Na druhý test jsme měli 45 minut. Jednalo se o znalostní test o USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii a Novém Zélandu.
Myslím, že i když jsem se neumístil nějak zvlášť dobře, tak to pro mne byla výborná zkušenost s konkurencí.
Jakub Daniel Kaczmarczyk, IX.B
 


Třídní schůzky s rodiči žáků v ZŠ Ostravská a v ZŠ Slezská

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že v úterý 14. dubna se na obou našich základních školách (ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská) uskuteční třídní schůzky s rodiči. Na programu schůzek je průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků.

Třídní schůzky v ZŠ Ostravská proběhnou od 16.00 hod. na prvním stupni a od 16.30 hod. na druhém stupni.

Třídní schůzky v ZŠ Slezská budou pro oba stupně zahájeny v 16.00 hod.

V ZŠ Slezská bude od 16.00 předcházet informačním schůzkám ve třídách schůzka ke škole v přírodě. Ta se uskuteční ve školní jídelně.

V prvních třídách proběhnou třídní schůzky netradičním způsobem s dětmi, kdy rodiče a děti budou pozváni na konkrétní hodinu.
Termíny: I. B - 14. 4., 16. 4., 17. 4.  p. uč. Ševečková
              I. C - 14. 4., 15. 4., 21. 4.,  p. uč. Warcopová


Matematická Pythagoriáda

V příloze naleznete výsledky letošní Pythagoriády, tradiční matematické soutěže.


Matematická soutěž Klokan

V příloze přinášíme výsledky letošní celoškolní matematické soutěže KLOKAN.