Schůzky zákonných zástupců ve škole

Vážení rodiče,

dovoluji si některé z vás pozvat na schůzky s třídními učitelkami a vychovatelkami školní družiny dne 11. 9. 2018

15,30 - společná schůzka rodičů žáků I. B a I. C ve školní jídelně ZŠ Slezská ( účast nutná - platba za ŠD, bezhotovostní platby rodičů na účet žáka, provoz školní družiny)
16,00 - pokračují třídní schůzky rodičů žáků I.B a I. C ve svých třídách se svými třídními učitelkami

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel


Zahájení školního roku v ZŠ Slezská

 V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně přivítali ve školní jídelně žáky I.B a I. C. O slavnostní atmosféru se zasloužili žáci IX.B, kteří své nejmenší spolužáky pasovali na žáky základní školy. Školní rok zahájil p. ředitel Mgr. Bc. Richard Zajac, který se rovněž přivítal na školním hřišti se žáky II. - IX. ročníku.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 - ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská

Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 

Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele


Seznam potřeb pro 2.-9. roč.ZŠ Slezská - šk.rok 2018/2019

Přinášíme rodičům dětí ZŠ Slezská seznam potřeb pro 2.-9. roč. Drobné změny z hlediska jednotlivých vyučujících jsou možné.

viz příloha


Ukončení vyučování v pondělí 3. 9. 2018

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků II. - IX. ročníku ZŠ Slezská, že vyučování bude v pondělí 3. 9. 2018 ukončeno v 9.00 hod.

Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Výroční den ZŠ Hrabina - 29. června 2018

 V důstojném prostředí sálu Střelnice proběhlo předposlední školní odpoledne formou rozloučení s vycházejícími žáky obou škol ZŠ Hrabina, s odcházejícími učiteli i ředitelem Mgr. Rudolfem Fiedlerem. Milé setkání zpříjemnili svou přítomností hosté. Místostarostka města paní Gabriela Hřebačková, bývalé učitelky, rodiče vycházejících žáků či jejich kamarádi a absolventi školy. Přestože se objevilo i něco slziček, převládala dobrá nálada, úsměvy a množství krásných květin. Jako již tradičně byli odměňováni nejlepší žáci školy za úspěchy v soutěžích vědomostních či sportovních. V pozdním čtvrtečním odpoledni na konci června tvořilo hlavní motiv jeviště sálu promítané logo ZŠ Hrabina – čtyřdílný větrník v pohybu. S příjemným kulturním programem přispěly děti MŠ Hrabinská. Všem za krásné chvíle děkujeme.

Mgr. Vlasta Potyszová                


Vzhůru za vyhlídkou! - výlet 6.B

Červen je nejen dobou psaní závěrečných písemek a uzavírání klasifikace, ale v myslích žáků je to hlavně období blížících se školních výletů a těšení se na prázdniny. Nejinak tomu bylo i u našich nejmladších žáků druhého stupně – šesťáků.
Rozhodli jsme se, že je blíže seznámíme s blízkými místy Českého Těšína a podrobíme zkoušce odvahy jejich srdce toužící po dobrodružství. Vydali jsme se zdolat Rytířskou stezku na Velké Čantoryji. Stezka začíná a končí v Nýdku, měří 10 km a seznámila naše žáky nejen se zdejší krásnou přírodou, ale vyzkoušela také jejich fyzickou zdatnost a chrabrost jejich srdcí. Výstup všichni zvládli a ti nejodvážnější nakonec zdolali i 29m vysokou rozhlednu, která jim nabídla netradiční pohled na území tří států – Česka, Polska i Slovenska. Na vrcholu někteří z našich rytířů vzdali holt probíhajícímu fotbalovému mistrovství světa a i přes únavu a teplé počasí mezi sebou svedli fantastický fotbalový zápas. Dokonce jsme mezi dívkami objevili skryté gymnastické talenty… 

Malé momenty ze společných chvil, zážitků, písniček a naší společné radosti můžete shlédnout ve videu .

Mgr. Zuzana Mangirasová, Mgr. Romana Klimszová (TU)


Klub zábavné logiky - ohlédnutí za uplynulým školním rokem

V poslední době se stále více hovoří o nových dovednostech pro 21. století, nutnosti rozvoje informatického myšlení a zařazení základů programování jako jedné ze základních součástí do výuky ICT. Proto jsem uvítala možnost využití financí MŠMT z projektu Šablony 1 pro zřízení klubu s touto náplní. Nápady a inspiraci do lekcí jsem získala jako ambasador EU projektu Scientix, při práci na několika evropských projektech, účastí na zahraničních seminářích a prostřednictvím dalšího vzdělávání.
Během konání klubu jsme se s žáky z V.B věnovali unplugged aktivitám /neboli programování bez počítače/ k rozvoji informatického myšlení, děti si vyzkoušely programování v blocích prostřednictvím programu Scratch, programování M botů , spolupracovali jsme na etwinning projektech Code your life a Children like coding se školami v Polsku, Španělsku, Itálii, Turecku a Albánii. https://twinspace.etwinning.net/46829/home. Náplň našich lekcí byla rozmanitá a doufám, že si děti z kroužku odnesly hlavně pozitivní zkušenost z učení se něčemu novému a dovednosti, které se jim budou v budoucím životě hodit. Protože materiály vzniklé v průběhu konání kroužku bylo třeba také zpracovat, podílely se děti i na úpravě webových stránek projektu - twinspace, vyplňovaly dokumenty, fotografovaly, natáčely, režírovaly, stříhaly a upravovaly videa - zkrátka vyzkoušely si mnoho činností týkajících se oblasti ICT. Roboty, které žáci programovali, si museli nejprve sami sestavit. Při četbě tutoriálů, projektové komunikaci a programování si také procvičili angličtinu.
Výsledky naší práce jsem ráda a s hrdostí prezentovala na workshopu pro učitele na krajské konferenci v Ostravě v červnu 2018 jako inspiraci pro podobně zaměřené výukové hodiny a zájmové útvary.
Doprovodné video k jednotlivým aktivitám klubu, jehož autory jsou členové klubu, můžete zhlédnout zde (pod textem)
Co si myslí děti:
Co ses v klubu naučil/a nového?
• jak programovat robota Mbot
• Programování ve Scratchi a programování robotů.
Která činnost Tě bavila nejvíce?
• programování robota
• programování Mbotů
• Programování ve Scratchi
Z jakého důvodu bys doporuči/a klub/kroužek novým dětem?
• hlavně kvůli Mbotům
• kvůli rozšíření svých vědomostí
• Z toho důvodu, že se tady člověk naučí mnoho nových a zajímavých věcí

Členům kroužku- dětem z V.B, kteří přecházejí na gymnázium, přeji hodně úspěchů a v příštím roce se těším na stávající členy i nové zájemce z 4., 5. a 6. tříd.

Mgr. Helena Lazarová

 


Zkrácení výuky v ZŠ Slezská

Vzhledem k očekávaným tropickým teplotám ve dnech 20. - 21. 6. 2018 a v souladu s opatřením ředitele školy pro případ vysokých venkovních teplot zkracuje zástupce ředitele pro ZŠ Slezská ve středu 20. 6. a ve čtvrtek 21. 6. 2018 vyučování takto:

žákům I. stupně ZŠ skončí vyučování v 11,30 hod.
žákům II. stupně ZŠ skončí vyučování ve 12,00 hod.

Provoz školní družiny je nezměněn a je zajištěn pitný režim.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele


Soutěž o nejlepší žákovskou práci

 Předávání cen ve fotografii - 2.stupeň Slezská i Ostravská.