Zahájení školního roku v ZŠ Slezská

 V pondělí 3. 9. 2018 jsme slavnostně přivítali ve školní jídelně žáky I.B a I. C. O slavnostní atmosféru se zasloužili žáci IX.B, kteří své nejmenší spolužáky pasovali na žáky základní školy. Školní rok zahájil p. ředitel Mgr. Bc. Richard Zajac, který se rovněž přivítal na školním hřišti se žáky II. - IX. ročníku.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 - ZŠ Ostravská, ZŠ Slezská

Upravená délka vyučování v týdnu 3. září – 7. září 2018 

Mgr. Karel Pastrňák, statutární zástupce ředitele


Seznam potřeb pro 2.-9. roč.ZŠ Slezská - šk.rok 2018/2019

Přinášíme rodičům dětí ZŠ Slezská seznam potřeb pro 2.-9. roč. Drobné změny z hlediska jednotlivých vyučujících jsou možné.

viz příloha


Ukončení vyučování v pondělí 3. 9. 2018

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků II. - IX. ročníku ZŠ Slezská, že vyučování bude v pondělí 3. 9. 2018 ukončeno v 9.00 hod.

Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Výroční den ZŠ Hrabina - 29. června 2018

 V důstojném prostředí sálu Střelnice proběhlo předposlední školní odpoledne formou rozloučení s vycházejícími žáky obou škol ZŠ Hrabina, s odcházejícími učiteli i ředitelem Mgr. Rudolfem Fiedlerem. Milé setkání zpříjemnili svou přítomností hosté. Místostarostka města paní Gabriela Hřebačková, bývalé učitelky, rodiče vycházejících žáků či jejich kamarádi a absolventi školy. Přestože se objevilo i něco slziček, převládala dobrá nálada, úsměvy a množství krásných květin. Jako již tradičně byli odměňováni nejlepší žáci školy za úspěchy v soutěžích vědomostních či sportovních. V pozdním čtvrtečním odpoledni na konci června tvořilo hlavní motiv jeviště sálu promítané logo ZŠ Hrabina – čtyřdílný větrník v pohybu. S příjemným kulturním programem přispěly děti MŠ Hrabinská. Všem za krásné chvíle děkujeme.

Mgr. Vlasta Potyszová                


Vzhůru za vyhlídkou! - výlet 6.B

Červen je nejen dobou psaní závěrečných písemek a uzavírání klasifikace, ale v myslích žáků je to hlavně období blížících se školních výletů a těšení se na prázdniny. Nejinak tomu bylo i u našich nejmladších žáků druhého stupně – šesťáků.
Rozhodli jsme se, že je blíže seznámíme s blízkými místy Českého Těšína a podrobíme zkoušce odvahy jejich srdce toužící po dobrodružství. Vydali jsme se zdolat Rytířskou stezku na Velké Čantoryji. Stezka začíná a končí v Nýdku, měří 10 km a seznámila naše žáky nejen se zdejší krásnou přírodou, ale vyzkoušela také jejich fyzickou zdatnost a chrabrost jejich srdcí. Výstup všichni zvládli a ti nejodvážnější nakonec zdolali i 29m vysokou rozhlednu, která jim nabídla netradiční pohled na území tří států – Česka, Polska i Slovenska. Na vrcholu někteří z našich rytířů vzdali holt probíhajícímu fotbalovému mistrovství světa a i přes únavu a teplé počasí mezi sebou svedli fantastický fotbalový zápas. Dokonce jsme mezi dívkami objevili skryté gymnastické talenty… 

Malé momenty ze společných chvil, zážitků, písniček a naší společné radosti můžete shlédnout ve videu .

Mgr. Zuzana Mangirasová, Mgr. Romana Klimszová (TU)


Klub zábavné logiky - ohlédnutí za uplynulým školním rokem

V poslední době se stále více hovoří o nových dovednostech pro 21. století, nutnosti rozvoje informatického myšlení a zařazení základů programování jako jedné ze základních součástí do výuky ICT. Proto jsem uvítala možnost využití financí MŠMT z projektu Šablony 1 pro zřízení klubu s touto náplní. Nápady a inspiraci do lekcí jsem získala jako ambasador EU projektu Scientix, při práci na několika evropských projektech, účastí na zahraničních seminářích a prostřednictvím dalšího vzdělávání.
Během konání klubu jsme se s žáky z V.B věnovali unplugged aktivitám /neboli programování bez počítače/ k rozvoji informatického myšlení, děti si vyzkoušely programování v blocích prostřednictvím programu Scratch, programování M botů , spolupracovali jsme na etwinning projektech Code your life a Children like coding se školami v Polsku, Španělsku, Itálii, Turecku a Albánii. https://twinspace.etwinning.net/46829/home. Náplň našich lekcí byla rozmanitá a doufám, že si děti z kroužku odnesly hlavně pozitivní zkušenost z učení se něčemu novému a dovednosti, které se jim budou v budoucím životě hodit. Protože materiály vzniklé v průběhu konání kroužku bylo třeba také zpracovat, podílely se děti i na úpravě webových stránek projektu - twinspace, vyplňovaly dokumenty, fotografovaly, natáčely, režírovaly, stříhaly a upravovaly videa - zkrátka vyzkoušely si mnoho činností týkajících se oblasti ICT. Roboty, které žáci programovali, si museli nejprve sami sestavit. Při četbě tutoriálů, projektové komunikaci a programování si také procvičili angličtinu.
Výsledky naší práce jsem ráda a s hrdostí prezentovala na workshopu pro učitele na krajské konferenci v Ostravě v červnu 2018 jako inspiraci pro podobně zaměřené výukové hodiny a zájmové útvary.
Doprovodné video k jednotlivým aktivitám klubu, jehož autory jsou členové klubu, můžete zhlédnout zde (pod textem)
Co si myslí děti:
Co ses v klubu naučil/a nového?
• jak programovat robota Mbot
• Programování ve Scratchi a programování robotů.
Která činnost Tě bavila nejvíce?
• programování robota
• programování Mbotů
• Programování ve Scratchi
Z jakého důvodu bys doporuči/a klub/kroužek novým dětem?
• hlavně kvůli Mbotům
• kvůli rozšíření svých vědomostí
• Z toho důvodu, že se tady člověk naučí mnoho nových a zajímavých věcí

Členům kroužku- dětem z V.B, kteří přecházejí na gymnázium, přeji hodně úspěchů a v příštím roce se těším na stávající členy i nové zájemce z 4., 5. a 6. tříd.

Mgr. Helena Lazarová

 


Zkrácení výuky v ZŠ Slezská

Vzhledem k očekávaným tropickým teplotám ve dnech 20. - 21. 6. 2018 a v souladu s opatřením ředitele školy pro případ vysokých venkovních teplot zkracuje zástupce ředitele pro ZŠ Slezská ve středu 20. 6. a ve čtvrtek 21. 6. 2018 vyučování takto:

žákům I. stupně ZŠ skončí vyučování v 11,30 hod.
žákům II. stupně ZŠ skončí vyučování ve 12,00 hod.

Provoz školní družiny je nezměněn a je zajištěn pitný režim.

Mgr. Jiří Raszyk
zástupce ředitele


Soutěž o nejlepší žákovskou práci

 Předávání cen ve fotografii - 2.stupeň Slezská i Ostravská.


SOUTĚŽ O NEJLÉPE ČTOUCÍHO ŽÁKA

Ve středu 6. června 2018 se uskutečnila ve studovně ZŠ Ostravská již tradiční soutěž s názvem O nejlépe čtoucího žáka. Sešly se děti obou škol: Ostravské i Slezské, aby divákům dokázaly, že čtení je nejen povinnost, ale může to být i zábava. Krásné knihy, ceny pro vítěze, do soutěže věnovali členové SRPŠ Hrabina. Byly o to cennější, že den předem je na požádání rádi podepsali herci, které jsme pozvali s programem Listování. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií: V kategorii 1. tříd zvítězil Adam Vavříček, žák 1. B. Jako druhá se umístila Adéla Nováková ze třídy 1. C, na třetím místě jsme blahopřáli Elišce Žylkové z 1. C a Niccoló Metastasiovi z 1. B.

V kategorii 2. zvítězila: Marie Mokroszová ze III. A, na druhém místě jsou Kristýna Dudová ze III. A a Kateřina Křístková ze III. B. Jako třetí se umístili opět dva žáci: Kryštof Šildr z III. B a Anežka Szotkowská z III. A.

Kategorie 3. přinesla prvenství Zuzaně Slobodové ze třídy V. A; o druhé místo se podělili Matyáš Pastor V. A a Jan Sýkora z V. B. Na třetím místě jsou Matěj Šimik IV. B a Amy Salová IV. C.

V nejstarší – čtvrté kategorii vyhrála přesvědčivým přednesem Hedvika Jelínková VII. A, na druhém místě jsou Terezie Veverková VII. B a Ellen Prunnerová VI. A, třetí příčku obsadily Ema Šlehoferová VI. A a Michaela Dziadková VI. B.

Všem soutěžícím děkujeme za pěkně připravené ukázky ze zajímavé četby a blahopřejeme!

Za organizátory Mgr. Vlasta Potyszová