Těšínské GO! Cieszyńskie GO!

Naše škola se s velkou chutí zapojila do projektu Těšínské Go! Cieszyńskie GO!, který měl za cíl podpořit výuku o našem regionu ve všech jeho sférách. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací stezky pro učitele, vzniklo portfolio pro žáky 9. ročníků a také vzdělávací hra, která zábavnou a hravou formou seznámila žáky 2. stupně naší školy s krásami, pamětihodnostmi a na první pohled neviditelnými zajímavostmi jejich rodného kraje.
Kořeny každého z nás jsou spojeny s krajinou, kulturou a lidmi. Rodný kraj a jeho „genius loci“ v nás zůstává hluboko zakořeněn po celý život. I když si to mnohdy neuvědomujeme, je toto vnitřní formování pro nás velmi důležité. Proto je nutné učit se rozumět nejen světu „tam venku“, ale hlavně rozumět vlastním kořenům, tj. rodnému místu. A když se spojí toto poznávání se zábavou, pamatujeme si mnohem více.
Hra vytvořená v rámci projektu Těšínské GO! Cieszyńskie GO! byla velmi poučná a mnohdy naše puberťáky překvapila ať už náročností úkolů, či vynalézavými dílčími úkoly, do nichž se pro jejich úspěšné zvládnutí musela zapojit celá skupina. Děti měly možnost se o svém rodném kraji mnohé dozvědět nad rámec běžného poznání. Společný zážitek, vzájemné sdílení informací, spolupráce skupin a samovolné učení na bázi hry bylo pro všechny velkým přínosem. Věříme, že informace, které žáci společně získali, jim o něco více pomohou rozumět „jejich kořenům“.
Velké poděkování patří realizátorům celého projektu, kterými jsou Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně a Cieszyński Ósrodek Kultury – Dom Narodowy v Cieszyně.

Jak se nám společné hrálo, se můžete podívat na níže přiložené videoprezentaci z celé akce.


Vzhůru do hor…

 
K závěru školního roku patří i školní výlety. Ten náš byl turistický. I přes úmorné vedro jsme si užili spoustu legrace a zažili společně hezké chvíle, na které budeme rádi vzpomínat…

Z. Mangirasová, TU 6. B


Rizika a nebezpečí sociálních sítí…


Sdílení informací je fenoménem dnešní doby. Sociální sítě nám k tomuto sdílení vytvářejí zajímavý prostor. Je však třeba mít neustále na paměti, že i kyberprostor obsahuje, stejně jako kterékoliv jiné prostředí, svá rizika, nebezpečná zákoutí a uličky, v nichž na nás může číhat nějaké nebezpečí. O tom, jak co nejvíce eliminovat rizika spojená s pohybem v kyberprostoru, zamezit kyberšikaně, jak se nestát terčem potenciálního kybernetického „lovce“, se žáci dozvěděli v poutavě připravené besedě pana Slavoje Raszky, lektora celorepublikového certifikovaného projektu E-bezpečí realizovaného Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Z reakcí našich sedmáků:
„Beseda byla fajn. Líbilo se mi, že varuje děti před nebezpečím na internetu. Strašně rychle to uteklo. Mohlo to být klidně delší.“
„Beseda se mi velmi líbila. Jsem rád, že už vím, co dělat na internetu a co ne.“
„Beseda se mi líbila a mohla být klidně delší. Pomohla mi ukázat cestu, jak dál, když se něco takového stane. Byla hezky připravená. Pán si na ní dal hodně záležet. Chtěla bych mít ještě další besedu od E-bezpečí.“
„Tahle beseda byla asi nejlepší za celý můj život. Pán byl příjemný a vtipný. Zaujala mě celkově rizika na síti, videa, osudy těch dětí. Celé to bylo super.“
„Pán byl velmi dobře připravený a líbilo se mi, že do povídání zapojil i skutečné příběhy, které se staly. Myslím, že to v nás zůstane asi nejdéle. Je dobré, že nám vysvětlují, na co si dát na internetu pozor a jak se chovat.
Nečekala jsem, že se můžou hackeři dostat do jiného účtu. Pro mě je poučení, že cizímu člověku nesmím nikdy odepisovat, aby se mi třeba nestalo něco jako těm holkám z videí.“

Mgr. Mangirasová Z.


Klub zábavné logiky 2018-19


Další školní rok je za námi, a tak je čas připomenout si, jak proběhl v Klubu zábavné logiky neboli Kroužku programování a robotiky na naší škole.
Žáci z 4 a 5.ročníků, kteří se přihlásili, měli možnost vyzkoušet si programování ve Scratchi, programovali ozoboty- pomocí fixu i na počítači/M block/, seznámili se s M boty a vytvářeli pro ně různé vlastní kódy - od jednodušších - programování dráhy, využití led diod či bzučáku - po náročnější, jako je následování čáry nebo vyhýbání se překážkám. Co se děti naučily, měly možnost předvést např. na Dni otevřených dveří.

V dubnu jsme navštívili místní neziskovou organizaci Trianon, která se zabývá kromě recyklace odpadu také vzdělávací činností pro děti a mládež, a jejich Technický kroužek. Prohlédli jsme si a vyzkoušeli vybavení učebny, pohovořili s lektorem a vyměnili své zkušenosti.

V měsíci květnu jsme postoupili s naším loňským e twinning projektem Children like coding mezi 12 finalistů soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label. Projekt jsem prezentovala na celostátním finále v Praze před odbornou porotou.
https://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/vyzva-k-predkladani-navrhu-2019-projekty-postupujici-do-druheho-kola/

Sice jsme nakonec nevyhráli, ale i postup do závěrečného kola, kde naší konkurencí byly jazykové projekty středních a vysokých škol nebo např. projekt Moravskoslezského kraje , považuji za velký úspěch a svědčí o tom, že náš projekt oceněný národní cenou byl skutečně kvalitní.

Jak se nám práce celý rok dařila, si můžete prohlédnout na následujících fotografiích/mimo jiné z návštěvy Trianonu/ a videu.
Žáci budoucích 4.-6. tříd, můžete se zapojit také!

V příštím školním roce se na Vás opět od září těší Mgr. Helena Lazarová, vedoucí klubu

 

Video:

 

Fotogalerie:

 


Fakespace…


Na naši školu zavítala v pátek 7. 6. 2019 studentka politologie Masarykovy univerzity v Brně, která nám přijela představit zajímavý projekt brněnských studentů s názvem Fakescape. Denně jsme vystaveni velkému počtu nových informací. Jen málokdy však kriticky ověřujeme jejich pravdivost a stáváme se tak terčem různých manipulací, lží a nepravd. Jak vlastně poznat pravdu od slibů a lží?
Cestou pro nás byla úniková hra pro celou třídu, v níž si žáci vyzkoušeli nelehkou roli novinářů – „hlídacích psů demokracie“. Pravidla byla jednoduchá. Novinářské týmy před prezidentskými volbami v roce 2028. Kampaň vrcholí. Žáci měli za úkol během jedné vyučovací hodiny rozpoznat mezi skupinou prezidentských kandidátů skrytého padoucha, který se po celou dobu maskoval různými dezinformacemi v mediálním prostředí. Cestou k rozlousknutí této záhady byla především práce s materiály, ověřování faktů, kritická analýza a velká porce týmové spolupráce. Jednotlivé žurnalistické týmy se musely prokousávat úryvky z ústavy, pracovat s mapou, ověřovat informace na internetu, hledat správná vodítka a nápovědy, získat správný kód k rozluštění celé záhady. Napětí bylo také umocněno soupeřením na čas. Hra bavila úplně všechny. Velmi nás těší uvědomění žáků, jak moc je důležité si podávané informace ověřit před tím, než jim začneme věnovat pozornost a dále je sdílet.
Za krátkou dobu své existence již projekt Fakescape obdržel řadu ocenění. Zmiňme alespoň 2. místo v celosvětové soutěži P2P Digital Challenge v USA.
Děkujeme studentům Masarykovy univerzity a přejeme spoustu dalších skvělých nápadů.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Drogy


Mladí lidé rádi experimentují s neznámým. Láká je příslib jedinečných zážitků, členství v partě kamarádů, ochutnání „zakázaného ovoce“. Ne vždy však bývá takový experiment žádoucí a bezpečný… Tématem drog provedl naše sedmáky a osmáky lektor Centra primární prevence Renarkon, které se ve své praxi zabývá nejen preventivními vstupy na školách, ale také pomocí drogově závislým v jejich návratu zpátky do společnosti. Beseda byla propojena konkrétními lidskými příběhy. Společně jsme si definovali, co je to vlastně závislost, klady a zápory užívání návykových látek. Odbourali jsme mýty a nepravdy, které mládež o drogách zná.
Na základě zjištění žáci sami definovali závěry, jimiž by se chtěli ve své budoucnosti řídit.

Z reakcí našich žáků:
„Zaujalo mě, že nám řekl, co musí narkoman udělat, když chce přestat. Čím vším si musí projít.“
„Beseda se mi moc líbila. Dozvěděl jsem se věci, které jsem před tím nevěděl.“
„Bylo tam hodně informací a snažil se s námi o tématu bavit.“
„Zajímavé a poučné. A hlavně, neberte drogy!“
„Beseda mě bavila a taky mě zaujalo to, co všechno ta organizace dělá (přednášky, pomoc závislým na ulici, dolečovací centrum).“
Překvapily mě obrázky slavných lidí, co brali drogy (před a po).“
„Byl bych rád, kdybychom takové besedy měli častěji.“


Husovy stopy


V květnu si naši sedmáci prohloubili své znalosti o člověku, jehož životní příklad po staletí inspiruje k následování. Je řazen k největším Čechům všech dob. Řeč byla o Janu Husovi, o stopách, hodnotách, které v naší historii zanechal. Pravda, odpouštění, pokora, úcta, důstojnost, svoboda a odvaha jsou jen některými z nich. Projekt Husovy stopy představil žákům tuto významnou osobnost našich dějin z trochu jiné stránky. Že měl smysl pro humor, jeho postava byla pěkně kulaťoučká jako míč a že např. sám sebe přirovnával k hloupé huse, která se nedala zastrašit ani klatbou a přesto vzlétla, to bylo pro mnohé nečekané zjištění.
Hravou formou a skupinovou prací jsme si tak společně nejen rozšířili své vědomosti z hlediska historického kontextu, ale také debatovali nad vztahem těchto myšlenek k naší každodennosti.

Mgr. Zuzana Mangirasová


Poděkování SRPŠ - akce Radovánky


Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování všem pedagogům, kteří připravili se svými dětmi opravdu krásné vystoupení, všechny děti byly naprosto úžasné. Díky různorodému programu jsme mohli vidět od vystoupení tančících berušek také vtipné scénky, hraní na hudební nástroje, na zvonečky, přednes našich nejmenších až po parkurové a taneční vystoupení starších dětí. Rodiče byli z tohoto programu nadšeni a nás těší, že se nám podařilo obnovit tradici klasických radovánek. Nemalé poděkování patří také rodičům z 6.B a starším žákům 8 a 9 ročníků, kteří nám ochotně vypomohli s dohledem u našich atrakcí a pořádání soutěží, bez nich bychom si poradili opravdu jen těžko. Panu Struminskému za zapůjčení výčepního zařízení a také všem maminkám patří díky za napečení neuvěřitelného množství dobrot. Na závěr mi prosím dovolte také poděkovat všem aktivním členům SRPŠ a jejich partnerům, kteří celou tuto akci v rámci svého volného času zorganizovali a jen díky nim si děti sobotní odpoledne mohly užít.

Děkujeme a těšíme se na příští rok!

členové spolku SRPŠ Hrabina

 


Exkurze do zákulisí Těšínského divadla


Žáci naší školy znají Těšínské divadlo z představení organizovaných školou, případně z návštěv se svými rodinami. Málokdo ale tuší, co všechno se skrývá v „zákulisí“, jak se představení připravuje a kolik práce musí před premiérou odvést nejen herci, ale i personál zajišťující technické zázemí divadelní hry. Žáci devátého ročníku měli možnost nahlédnout právě tam, kam se divák obyčejně nedostane.

Jevištní mistr p. Roman Sekula přivítal deváťáky krátkým vyprávěním o historii našeho městského divadla i divadelní budovy, o zajímavostech ve fungování celé instituce. První zastávkou byla Velká galerie, kde právě probíhá výstav výtvarné skupiny 212. Poté byly ukázány prostory, kde se připravují například kulisy, vyrábějí paruky a masky... Prošli jsme si sklad divadelních kostýmů, který ukrýval nejeden poklad. Přes zkušebnu, ve které se žáci dozvěděli, co všechno příprava divadelní hry obnáší a jak probíhají zkoušky, se celá skupina přesunula na jeviště. Zde jsme si doplnili informace o práci kulisáků, zvukařů nebo osvětlovačů.

Na závěr vyslovil náš průvodce nejen přání hezkých prázdnin, ale také přání, aby bylo více těch, kteří přijdou v budoucnu do Těšínského divadla jako diváci.

IX.B a K. Sekulová