Krásné Vánoce přeje IV. B

Opět po roce přinášíme další kolekci vánočních přání vytvořených žáky IV.B třídy v hodinách IKT z obrázků v Malování pomocí Gif makeru.
Autory animací jsou:
Andrea Swienczková
Elen Pastrňáková
Tereza Wróblová
Sebastian Blažek
Vanessa Skupienová
Adéla Rucká
Zuzana Heinzová

Mgr. Helena Lazarová


11. ročník soutěže Bobřík informatiky

Listopad je každoročně obdobím konání celostátního kola soutěže Bobřík informatiky.
Opět se zapojila i naše škola. Velmi nás těší, že úspěšnými řešiteli se stali:
Kategorie MINI/4-5. tř.:
Berenika Amborska, Marie Mokroszová, Adam Łabudek, Richard Harok, Silvie Konvičková Lilien Hálková, Marie Huczalová, Jan Jendřišák, Jan Stavarský, Sebastián Blažek, Klára Večeřová, Lukáš Kula, Olga Miervová, Laura Heclová , Filip Swaczyna, Jan Kapusta, Martin Postuwka, Matěj Šimik, Hana Wolterová,
Ellen Šlapotová, Agáta Vejmelková
Kategorie Benjamin/6.- 7. tř.:
Helena Krzyžánková, Taťána Cviková, Veronika Kučerová, Viktorie Kochová, Denisa Franioková
Apolonia Miervová, Slobodová Zuzana, Ellen Prunnerová, Zuzana Moraviecová, Michaela Dziadková
Vanesa Nikorjak, Laura Mikschová, Simona Kaletová
Kategorie Kadet/8.-9.tř.
Bernatík Richard, Rzeplinski Matěj, Novák Tomáš, Loterová Anna
/Jména žáků jsou seřazena v pořadí podle počtu dosažených bodů/

Nejvyššího počtu bodů za školu -224- dosáhl žák Richard Bernatík ze ZŠ Ostravská.

Všem zúčastněným děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme!
Na všechny se těšíme ve 12. ročníku 2019!

Mgr. Helena Lazarová a Mgr. Dagmar Nováková


„O nejhezčí ozdobu na vánoční strom“

Vánoční strom, který stojí ve vstupním prostoru budovy na ulici Slezská, jen tak nepřehlédnete. Letos je obzvlášť krásný! Zdobí jej totiž originální dekorace. Nejsou koupené, ale vlastnoručně vyrobené žáky školy, kteří se se svou prací přihlásili do celoškolní soutěže „O nejhezčí ozdobu na vánoční strom“. Celý měsíc před zahájením vánočního jarmarku mohly děti vyrábět a tvořit z jakéhokoliv materiálu. A tak visí na stromečku 69 dekorací papírových, dřevěných, z peří i ze skla, můžete obdivovat ozdoby z šišek, ořechových skořápek, vlny nebo z materiálu, o kterém jste ani netušili, že se dá použít… Autoři přihlášených prací prokázali širokou fantazii i vkus.
Nejhezčí ozdoby byly vybrány v anonymní anketě. Hlasovat mohli všichni žáci a zaměstnanci školy. Líbily se všechny dekorace, každá práce získala alespoň jeden hlas. Přesto byly takové, které oslovily nejvíce „porotců“. Jejich autoři získali při slavnostním zahájení vánočního jarmarku diplom a balíček výtvarných potřeb, které dětem zakoupil Spolek rodičů a přátel školy Hrabina.

Kategorie 1. - 3. ročník
1. místo: Kristýna Mynařová (II.C)
2. místo: Max Ondrúšek (I.B)

Kategorie 4. - 5. ročník
1. místo: Silvie Konvičková (V.C)
2. místo: Miriam Tasková (V.C)
Daniel Dziadek (V.C)

Kategorie 6. - 9. ročník
1. místo: Natálie Jaworská (VII.B)
2. místo: Eliška Žákovčíková (VI.B)


Adventní jarmark 2018 ještě jednou

 Sváteční vystoupení dětí ZŠ Slezská na náměstí – Adventní jarmark 2018

Úvodní zvonečkovou hrou program žáků ZŠ Hrabina neskončil. Již téměř za soumraku v šestnáct hodin patřilo pódium na náměstí pěveckému sboru starších žáků 2. stupně ZŠ Slezská. Mgr. Zuzana Mangirasová připravila hudební vstup složený z tradičních i méně známých adventních písní. Diváci se tak mohli zaposlouchat nejen do krásného textu písně Ptáčci u jesliček, ale také do tradičních tónů vánočních koled Já malý přicházím či Tiché noci, která zazněla ve třech světových jazycích. Děti připravovaly své vystoupení s velkým nadšením, o to větší radost pak měly z nadšeného potlesku přítomných diváků. Všem zpěvákům patří velké poděkování za přípravu vystoupení, paní učitelce pak za obětavost při nácviku programu.

Mgr. Vlasta Potyszová


Tradiční jarmark očima návštěvníka

V pátek 30. listopadu 2018 se na českotěšínském náměstí sešlo velké množství příznivců ZŠ Hrabina. Potkávali se bývalí žáci, bývalí učitelé společně s těmi současnými. Rodiče a prarodiče účinkujících dětí se shromáždili nedaleko a okolo pódia. Když netrpělivost po patnácté hodině dosahovala vrcholu, objevily se děti s barevnými zvonečky a zahájily opět program celého odpoledne. Zatímco dříve však byly zvonečky jen vypůjčené na předvánoční příležitost, tentokrát použila škola k vystoupení své vlastní. Stalo se tak zásluhou Spolku rodičů a přátel školy Hrabina, který soupravu zvonků pro potřeby výuky zakoupil. Vánoční program připravený učitelkami Andreou Ruszovou a Lenkou Činčalovou se líbil, z účinkujících třeťáků a čtvrťáků spadla nervozita. Děti si pak mohly vybírat výrobky i dobroty jak ve stáncích školy, tak ve stáncích jiných. Určitě mnohé vyzkoušely dílničky, v nichž si mohly vyrobit ozdůbky nebo dárečky pro své blízké. Všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto předvánočního svátku, patří velké poděkování.

Dojmy z jarmarku zaznamenala Vlasta Potyszová, přihlížející návštěvnice.

Mgr.Potyszová Vlasta


Napsali o nás

 Těšínské listy, ročník XII, číslo 6, 22. listopadu 2018

Mgr. Potyszová Vlasta


Adventní pozvání

 Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,
srdečně Vás zveme na společné předvánoční akce:

„Sejdeme se v adventu“ – 30.11. od 14,00 na náměstí ČSA (prodej dětských výrobků, dekorací
a občerstvení ve stáncích školy a SRPŠ, v 16,00 vystoupení žáků školy)
„Vánoční jarmark na Slezské“ – 5.12. od 9,30 do 16,00, 6.12. od 7,30 do 16,00, 7.12. od 7,30 do 14,00 ve
vstupních prostorech školy (prodej dětských výrobků, dekorací)

Za pedagogické pracovníky ZŠ Slezská Mgr. K. Sekulová


Hrátky s těžištěm

 Těžiště zavádíme jako působiště výslednice tíhových sil působících na jednotlivé části tělesa v tíhovém poli (nebo také můžeme říct, že je to bod, vůči němuž je výsledný moment působících tíhových sil nulový).

Jak vysvětlit tuto složitou definici žákům? O to se pokusily kolegyně M. Gaierová, vyučující na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně, spolu s M. Skokanovou ze ZŠ Hrabina, pracoviště na Slezské ulici. Připravily praktické projektové dopoledne právě na téma „Hrátky s těžištěm“.

Akce se uskutečnila 8. listopadu 2018. Učebna připravená na spoustu pokusů přivítala studenty sekundy gymnázia i žáky 5. a 8. ročníku naší školy.
Během zajímavých experimentů účastnící zjišťovali, že „hrátky s těžištěm“ mohou být velice zajímavé. Některé motivy nebyly novinkou… Kdo by neznal šikmou věž v Pise! Někteří žáci však poprvé v životě viděli levitující láhev, vidličku, dokonce i koště, hledali těžiště různých předmětů, třeba obyčejné plechovky. Zaujala i tzv. skákající fazole. Mezi nejzajímavější aktivity určitě patřil pokus s hledáním těžiště pomocí lidských těl - důležité totiž bylo nejen dodržení postupu, ale hlavně kooperace mezi jednotlivými členy skupiny.

V části věnované praktickému tvoření si děti vyrobily jednoduchou pomůcku, na které lze teorii těžiště vysvětlit – „Klauna na kotrmelce“. Celý projekt pak byl zakončen užitečnou radou, jak si při zkoumání dalších zajímavých věcí vést třeba Badatelský deník.

Mgr. Sekulová K., Mgr. Skokanová M.


Deváťáci oceněni v audiovizuální soutěži LOL!

„Natáčej, tvoř a LAJKUJ OSLAVNÝ, LEGENDÁRNÍ spot k 100. výročí vzniku Československého státu.“

Městská knihovna vyhlašuje každým rokem zajímavé výtvarné soutěže pro žáky českotěšínských škol. Letošní zaměření bylo originální v tom, že zadanou formou bylo vlastnoručně natočené video. Deváťáci Lukáš Gál, Ondřej Wygrys, Arian Mustafa a Sebastian Miksch vytvořili na zmíněné téma krátký animovaný film, se kterým sice měli spoustu práce (kresba figur, příprava scény pro natáčení, focení, nahrávka mluveného slova a v neposlední řadě sestříhání filmu do konečné podoby), ale výsledek se povedl.
Ocenění za svou práci v podobě hodnotných odměn si převzali v pátek 16. listopadu 2018 v prostorech městské knihovny. Také my jim k úspěchu gratulujeme.

Mgr. K. Sekulová