Pozvánka na besedu pro rodiče

 Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na odbornou besedu se zástupci Modrého kříže Český Těšín, která se uskuteční před třídními schůzkami na ZŠ Slezská. Beseda je primárně určena rodičům žáků 7.–9. ročníků ze ZŠ Slezská.

KDY: čtvrtek 28. listopadu 2019 od 15:30 v VI. C (přízemí, číslo dveří 59).

TÉMA: Prevence, aneb co dělat, abych minimalizoval/a riziko užívání drog u dítěte

• Co byste chtěli vědět o drogách a bojíte se zeptat?
• Víte, jak která droga působí?
• Myslíte si, že poznáte, že vaše dítě bere drogy?
• Co je závislost?
• Co vám řekne výsledek testu na drogy a co s tím můžete dělat?
• Co dělat, když už dítě drogy bere?

Jelikož pociťujeme, že je toto téma velmi aktuální, a cítíme potřebnost předání těchto informací Vám, rodičům našich žáků, budeme velmi rádi, zúčastníte-li se této akce. Poté proběhnou třídní schůzky za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020.

Těší se na Vás kolektiv vyučujících ZŠ Hrabina


V listopadu jsme soutěžili

 
Než nás pohltí čas vánoční, chtěli jsme si to ve škole užít trochu netradičně.
Ten den jsme mohli přijít do školy v zajímavém účesu. A tak se objevily načesané, spletené vyfoukané, ozdobené, modré, zelené i různě zbarvené hlavičky našich školáků.
Porota vytvořená z žáků žákovské samosprávy to neměla vůbec lehké, aby vybrala nejzajímavější modely.
Všechny jsme je mohli shlédnout na konci dne v tělocvičně , odměnit potleskem a malou odměnou.

Zajímavé modely máte možnost vidět ještě detailně.

H. Warcopová

 


Schůzka k poznávacímu zájezdu do Anglie

 Vážení rodiče,

blíží se schůzka rodičů, učitelů a zástupců CK Kristof ohledně poznávacího zájezdu do Anglie. Připomínáme, že termín je úterý 19. 11. 2019.

Z dotazníku vyplynulo, že většině vyhovuje čas schůzky v 15, 30 hod., ale někteří by rádi přišli již ve 14,30 hod. Uskuteční se tedy dvě schůzky, a to v učebně č. 95 v 1. patře na 2. stupni ZŠ Ostravská (ve škole Vás budeme navigovat).
Prosíme, abyste se dostavili v době, kterou jste si sami zvolili.

Na schůzku zveme i rodiče, kteří o zájezdu uvažovali, ale nejsou ještě zcela rozhodnuti, popř. další zájemce (a rodinné příslušníky). Kapacita autobusu ještě není naplněna, zbývají volná místa.

Těšíme se na Vaši účast.

MO AJ (Metodický orgán anglického jazyka)


Doplňovací volby do školské rady


Ředitel školy vyhlašuje podle zákona 561/2004 Sb. doplňovací volby do školské rady Základní školy Český Těšín Hrabina za zástupce zákonných zástupců žáka.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Datum a hodina konání voleb: 28.11. 2019 v průběhu konání třídních schůzek od 16:00 do 18:00 hodin.

Místo konání: vestibul ZŠ Ostravská, Slezská

Zveřejnění výsledků: 29. 11. 2019

Způsob volby – volba je přímá a tajná. Každý volič má jeden hlas. Volič obdrží v místě konání voleb hlasovací lístek.
Návrhy na kandidaturu je možné podávat do 27.11. 2019 do 12:00 hodin u ředitele školy. Kandidovat může každý zákonný zástupce žáka.


Mgr. Richard Zajac, ředitel školy

V Českém Těšíně dne 13.11. 2019


Poděkování školské rady


Jménem školské rady ZŠ Hrabina bychom rádi poděkovali za dlouholetou práci
paní Pavle Šlapotové, která pracovala v tomto školním orgánu dlouhá léta jako zástupce zákonných zástupců. Poněvadž její děti ukončily školní docházku v naší škole, končí již i její členství.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchu dětem i ji.


Dílničky ve III. C


Vánoce se kvapem blíží. Rodiče s dětmi z III. C se sešli, aby společně i letos vyrobili dárečky na vánoční jarmark. Tradice se mají dodržovat, proto jsme ani my tu naši třídní tradici společného vyrábění neporušili. A výsledek stál za to. Děkujeme všem zúčastněným, ať dospělým či dětem. Velké poděkování za přípravu patří Matyáškově mamince.
Přejeme všem klidný předvánoční čas.

Žáci III. a paní učitelka


Zpráva z „klubíčka čtení“

Milí čtenáři,
máme za sebou již několik odpolední v tomto školním roce. Letos se scházejí společně děti z druhých a třetích tříd. Některé děti z důvodu velkého zájmu, zatím musí počkat na druhé pololetí, kdy budou moct s námi pronikat do tajů a dobrodružství našich knižních hrdinů. Těším se na Vás.

V. Ševečková čtenáři z klubíčka


Adaptační výlet 6. C

 Na začátku školního roku jsme se vypravili na adaptační výlet, kde jsme se velmi dobře bavili, lépe se poznali s p. učitelkou, nastavili si pravidla, zahráli jsme spoustu her, jeli lanovkou, šli na noční výšlap, stříleli na teč, hodně se houpali, opékali buřtíky a marshmelouny, spali v horské chatě a spoustu dalšího. Pokud chcete vědět více, koukněte se na naše video.

Žáci VI.C


Návštěva Integrovaného záchranného centra v Českém Těšíně…

Žáci naší školy se každoročně účastní vzdělávacího projektu Hasík, který realizuje hasičský záchranný sbor. Součástí této preventivně vzdělávací akce je i návštěva u hasičů a prohlídka techniky. V červnu 2019 bylo v Českém Těšíně otevřeno integrované záchranné centrum na Sokolovské ulici. Když jsme na počátku nového školního roku obdrželi nabídku exkurze v těchto krásných nových prostorech, těšili jsme ještě více.
Nové středisko je vybaveno nejmodernější technikou a skvělým zázemím. Žáky nejvíce nadchla nová auta, hasičské vybavení, myčka aut, loď, zasedací místnost a v neposlední řadě úžasná tělocvična. Někteří borci neváhali a ihned si vyzkoušeli pár sportovních triků…
Chtěli bychom velice poděkovat hasičům ze záchranného sboru Český Těšín za velkou ochotu, vstřícnost při plánování exkurze, za reprezentativně připravenou prohlídku a skvělý přístup k dětem.
Práci hasičů velice obdivujeme a přejeme jim v „novém bydlení“ vše dobré.

P. S.: Nečekaným a velmi milým bonusem pro nás byla i malá návštěva ve vedlejší budově u Policie ČR. Poděkování patří rovněž paní Szeligové, která nám tuto návštěvu zprostředkovala.
Pojďte se společně s námi podívat, jaké to bylo…

Mgr. Zuzana Mangirasová