OKnA – O Knihovnických Aktivitách 2019

Městská knihovna v Českém Těšíně pořádá pro zájemce velké množství akcí. Zejména děti si mohou vybrat z mnoha aktivit na podporu čtenářství.
V minulých dnech se stali žáci 6. a 8. ročníku přímými účastníky VIII. ročníku celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů pro školy OKnA 2019. Knihovníci z různých koutů České republiky přijali pozvání naší knihovny do inspirujících prostor Čítárny a kavárny Avion. Naši žáci s nimi absolvovali besedy na téma „Báje a pověsti“. Nešlo jen o vyprávění nebo čtení, žáci řešili zadané úkoly ve skupinách, prakticky tvořili, diskutovali… Např. žáci VIII.B na začátku besedy ani netušili, kterými tématy proplují, když se odrazí od jedné ze známých židovských legend. V pracovní atmosféře „čtenáři“ ani nevnímali, že je bedlivě sleduje porota. Ta následně ocenila ty autory besed, kteří žáky nejvíce zaujali a jejichž pojetí bylo originální a zajímavé.

Mgr. K. Sekulová


Velikonoční tvoření IV.B ve Středisku volného času AMOS

Děti ze IV.B velmi rády tvoří. Mají báječné nápady a s výtvarnými materiály umí pracovat. A protože se blíží jarní svátky, Velikonoce, využili jsme nabídky Střediska volného času AMOS v Českém Těšíně a přihlásili malé „výtvarníky“ na workshop zaměřený právě na jarní dekorace.

Děti si v menších skupinách vyzkoušely práci s různými materiály a postupně jim pod rukama vznikala krásná díla: ušatý zajíc, jehož základem byla obyčejná ponožka, barevný papírový kohout, ozdobná taška s tupovaným motivem (třeba na vykoledované kraslice), největší zájem byl o zdobení velikonočních perníků.

Kromě tvořivých činností si čtvrťáci také zkusili, jak pracovat ve skupině, řídit se plánkem jednotlivých dílen a navzájem si pomáhat.
Středisku volného času AMOS děkujeme za pozvání a všem přejeme veselé Velikonoce!

E. Dziubková a K. Sekulová


Úspěšný řešitel okresního kola Matematického KLOKANA 2019

Žák Michal Olszar z V.A třídy se stal úspěšným řešitelem okresního kola soutěže Matematický KLOKAN. Se 106 body (max.120) se umístil na krásném 6. – 7. místě.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších matematických úspěchů.

Mgr.R.Klimszová, MO matematiky


Pythagoriáda 2019

 Pythagoriáda 2019 - matematická soutěž pro žáky 5. – 8. ročníku
4. – 5. 4. 2019, ZŠ Hrabina Český Těšín

Výsledky školního kola :
5.ročník : 1.         Michal Olszar, V.A, 12b. – úspěšný řešitel
                2. – 3. Tereza Macurová, V.A, 11b. – úšpěšný řešitel
                           Elen Šlapotová, V.A, 11b. – úspěšný řešitel
                4. – 7. Berenika Amborska, V.C, 8b.
                           Marie Huczalová, V.C, 8b.
                           Adam Labudek, V.C, 8b.
                          Jan Kapusta, V.C, 8b.

6.ročník: 1. Pavel Kowala, VI.B, 10b. – úspěšný řešitel
               2. Viktorie Kochová, VI.A, 9b.
               3. Simona Kaletová, VI.A, 8b.

 

7.ročník: 1. - 2. Jakub Stavarský, VII.B, 10b. - úspěšný řešitel
                          Filip Karas, VII.A, 10b. - úspěšný řešitel

               3. – 7. Michaela Dziadková, VII.B, 7b.
                          Marie Burkotová, VII.B, 7b.
                          Michal Farník, VII.B, 7b.
                          Ema Šlehoferová, VII.A, 7b.
                          Helena Krzyžánková, VII.A, 7b.


8.ročník : 1.- 2. Tomáš Raszka , VIII.B, 11b. – úspěšný řešitel
                         Richard Bernatík, VIII.A, 11b.- úspěšný řešitel

                3.      Tomáš Novák, VIII.A, 8b.
                4.      Kristina Bilková, VIII.A, 7b.

Úspěšným řešitelům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů také v okresním kole.

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky

 

 


TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KONZULTACE

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

dovoluji si vás pozvat na třídní schůzky nebo konzultace o prospěchu a chování vašich dětí za III. čtvrtletí školního roku 2018/19, které se uskuteční ve středu 10. 4. 2019 od 16,00 hod. v obou základních školách.

Mgr., Bc. Richard Zajac, ředitel školy


Organizační změna ve školní družině ZŠ Slezská

Vážení rodiče, oznamuji vám, že od 1. 4. 2019 přebírá III. oddělení až do konce školního roku 2018/2019 Bc. Markéta Supik. Paní vychovatelka zastupovala p. Márii Labašovou, která k 1. 4. 2019 odešla do starobního důchodu.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Matematický klokan 2019

 Výsledky v příloze