Školní kolo recitační soutěže

Opět po roce nás recitátoři potěšili krásným slovem. Sešli jsme se 20. 2. 2019 odpoledne v multimediální učebně. Učebna byla opravdu zaplněná nejen soutěžícími, ale přišli také Ti, kteří je přišli povzbudit a poslechnout si krásné přednesy. Paní učitelky, které hodnotily výkony soutěžících, neměly snadný úkol. Poděkování za účast patří všem recitátorům bez ohledu na umístění. Vždyť šlo především o to, prožít hezké odpoledne, poměřit síly s ostatními a nabýt zkušenosti s vystoupením před obecenstvem, pracovat s trémou a ostychem. A tak děkujeme za příjemný zážitek a vítězům blahopřejeme a držíme palce v městském kole. 
V. Ševečková

Umístění :
1. kategorie
1. Viktorie Solowská
2. Teodor Dámek
3. Barbora Pošvancová

2. kategorie
1. Bára Trzaskaliková
2. David Vician
3. Filip Švančara

3. kategorie
1. Matěj Šimik
2. Kristýna Dudová
3. Barbora Samiecová

4. kategorie
1. Slobodová Zuzana
2. Kaletová Simona
3. Jan Sýkora
3. Laura Mikschová


Zápis do ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská pro 1. ročník základního vzdělávání pro šk.rok 2019/2020

 Ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.,která vykonává činnost základních škol na Ostravské a na Slezské ulici, oznamuje, že zápis do 1. ročníku povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020 proběhne 4. a 5. dubna 2019 v budově ZŠ Slezská.

Mgr. Bc. Zajac Richard, ředitel organizace

 


Jak nám to jde hezky česky

...aneb i s češtinou může být veselo

Tak zněl název knihovnické lekce, kterou pro naše šesťáky připravily knihovnice hlavní pobočky těšínské knihovny na Ostravské ulici. Čekala na nás spousta soutěžních úkolů a her. Třída byla rozčleněna do čtyř pracovních týmů a už se soupeřilo v jazykových dovednostech. Vytvářeli jsme ze zadaných písmen slova na čas, hledali skrytá slova, spojovali významy ustálených slovních spojení, luštili rébusy, lámali si jazyky nad záludnými jazykolamy. Nakonec se sčítaly získané body a na vítěze čekala sladká odměna. Hodina utekla jako voda, s češtinou jsme si užili spoustu zábavy, legrace a některým z nás se z knihovny nechtělo ani zpátky do školy.
Moc děkujeme knihovnicím těšínské knihovny za zajímavou vzdělávací hodinu.

Mgr. Zuzana Mangirasová

 


Staleté kořeny

V letošním školním roce 2018/2019 se žáci našich 5. a 9. ročníků zúčastnili celostátního vzdělávacího projektu připraveného ke 100. výročí založení ČSR Staleté kořeny. V průběhu dvou vyučovacích hodin pod vedením zkušené lektory Mgr. Markéty Supik se žáci zamýšleli nad pojmy pravda, víra, důstojnost a svoboda. Společnými silami dotvářeli plakát národního stromu – české lípy – jež zobrazuje integritu života našeho národa s jeho hlubokými historickými kořeny tvořenými celoživotním odkazem osobností např. Cyrila a Metoděje, Jana Husa, J. A. Komenského a v neposlední řadě také osobností T. G. Masaryka. Po celou dobu se živě diskutovalo nad kulturními, hospodářskými, politickými, ale i dějinnými souvislostmi, tvořilo se, inspirovalo mladé lidi k posílení národní a osobní identity. Vytvořené plakáty žáci dozdobili lipovými „srdíčky“ se svými jmény. Tyto originální stromy dotváří estetický vzhled jejich tříd.
Věříme, že i touto cestou se nám podařilo v žácích posílit pozitivní motivaci k českým historickým a kulturním odkazům naší staleté existence a důležitost navazování na tradice, jež nám připomínají, kým jsme.

Mgr. Zuzana Mangirasová
 

 


Výzva k podání nabídek

 Další informace naleznete v přílohách níže:

 


ŠKOLA O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH NEZAHÁLELA

I když měly děti v týdnu od 11. do 15. 2. 2019 jarní prázdniny, tak naše škola nezahálela a tu dobu jsme využili k opravám a modernizaci tříd. Konkrétně dostala třída I. B zcela novou podlahu, která nyní září čistotou a novotou. Třídy VI.B, VII.B a VIII.B jsme vybavili novou audiovizuální technikou, dataprojektory s ozvučením a plátny. Žáky tak čekala po jarních prázdninách milá překvapení.
V dalších opravách budeme pokračovat o hlavních prázdninách.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele pro ZŠ Slezská


Zpěváček 2019

Ve středu 6.2. 2019 se uskutečnilo na ZŠ Slezská školní kolo tradiční soutěže ve zpěvu slezských lidových písní – Zpěváček.
Učebna, ve které soutěž probíhala, se zaplnila malými i velkými zpěváčky i jejich rodinnými příslušníky, kteří přišli děti podpořit.
Účast byla letos hojná, sešlo se 23 soutěžících z obou škol – ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská. Děti byly rozděleny do tří kategorií na základě stanovených pravidel soutěže – podle ročníku narození.
Po úvodním slovu pana zástupce a paní učitelky přišla dětem pro povzbuzení zazpívat Eliška Žákovčíková z 6 B, dlouholetá účastnice těchto soutěží.
A pak už začalo soutěžní klání. Porota měla náročné rozhodování, zpěváčci byli snaživí a všichni své vystoupení zvládli.
Z každé kategorie však mohli být vybráni jen tři nejlepší, za každou z obou škol, ale potlesk a malá sladká odměna čekaly na každého.
A zde jsou již konečné výsledky:
I. kategorie:
1. místo: Lucie Kulová 1.A – ZŠ Ostravská
2.místo: Nela Zátorská 1.C – ZŠ Slezská

II. kategorie:

ZŠ Ostravská:
1.místo: Stella Sirotová 2.B
2.místo: Filip Švančara 2.A
3.místo: Agáta Novotná 2.A

ZŠ Slezská:
1.místo: Tereza Rákočí 3.B
2.místo: Eliška Hlaváčová 2.C
3.místo: Liliana Rašková 2.C

III. kategorie:

ZŠ Ostravská:
1.místo: Terezie Slobodová 3.A
2.místo: Olga Miervová 4.A
3.místo: Eliška Krzysová 3.A

ZŠ Slezská:
1.místo: Barbora Samiecová 5.C
2.místo: Marie Huczalová 5.C
3.místo: Matěj Šimík 5.B


Blahopřejeme všem, kteří se soutěže zúčastnili, umístěným gratulujeme k pěkným výsledkům a postupujícím přejeme vše dobré v městském kole soutěže, které se uskuteční 27.2.2019 na KaSS v Českém Těšíně.
Mgr.M. Slobodová

 


Čtvrtý den lyžáku očima Apolonie Miervové

Ráno jsem se vzbudila ještě před budíčkem, proto jsem se převlékla a čekala na snídani. Po snídani se šlo jako vždy lyžovat. Převlékla jsem se a vyrazila. Dnes nás paní učitelka jezdit s hůlkami. Celkem se to naši skupině dařilo. Následoval oběd, po kterém byl odpolední klid. Když klid skončil, šlo se na odpolední lyžování. Jeli jsme po vyznačené trase a Natka spadla, takže jsme ji pomáhali. Jelikož jsme museli končit, šli jsme do chaty a poté na večeři.

Večer bude diskotéka a doufám, že si ji užijeme. Končit budeme pozdě, takže už půjdeme rovnou spát.


Třetí den lyžáku očima Filipa Karase

Ráno, hned po tom, co jsem vstal, jsem slyšel z vedlejšího pokoje mluvení. Marek zaspal, já jsem se probíral ze dne, kdy jsem se zranil, Honza si šel dělat hygienu a Lukáš dál spal. K nástupu ke snídani jsem vůbec nestíhal, no protože noha. Hned po snídani jsem bohužel nešel lyžovat, ale zůstal jsem na chatě s Karolínou Bullovou a Markem Szkanderou, kteří se též zranili v předchozích dnech. Hodně jsme se nasmáli.

Po tom co ostatní přišli z výcviku, jsme šli na oběd, mně moc chutnal, ale ostatním asi ne. Po obědě byla pauza, během níž jsme hráli různé hry a hodně jsme se bavili. Odpoledne jsme šli na procházku, já šel taky, protože jsem potřeboval rozhýbat nohu. Na konec jsme šli do obchodu, kde jsme potřebovali hlavně Magnésii proti křeči. Po večeři jsme hráli Aktivity a hrozně jsme se vysmáli a to byl konec dne.


Druhý den lyžáku očima Karolíny Bullové

Ráno jsem se vzbudila kolem sedmé hodiny a po chvíli mi začala moje rutina (hygiena a převlékání). Po tom, co se všichni připravili, nastal čas snídaně. Po snídani se všichni vrátili do svých pokojů a připravovali se na svah. Chvíli jsem s kamarády lyžovala, ale poté se mi vrátila bolest kolena, a tak jsem raději odešla na pokoj.

Když se ostatní vrátili, tak už tady nebyla nuda. Po odpoledním klidu jsme šli na oběd, který mi chutnal. Po obědě šli kamarádi zase na svah. S panem asistentem a Markem jsme se vydali do restaurace na horkou čokoládu. Po chvíli se k nám přidal Filip, pro kterého v ten den taky skončilo lyžování. Pomohli jsme Markovi a Filipovi zpátky na chatu. Po chvilce přišli zpátky ostatní ze svahu. V pauze jsme hráli hry a po nich šli na večeři. Po večeři jsme na pokojích poslouchali písničky a já jsem sepisovala tuhletu zprávu.

Teď nás čeká film, na který se těšíme, a po něm budeme mít večerku. Bohužel mě během filmu chytlo spaní a tak pro mě den skončil.