Okresní kolo Pythagoriády

29.5.2018 se konalo okresní kolo matematické Pythagoriády.
Naši školu reprezentovalo 11 úspěšných řešitelů školního kola.

Kategorii 5.ročníků řešilo 113 žáků, z nichž 34 bylo úspěšných. Mezi nimi také náš
žák V.B třídy Adam Fedor.
Adamovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších matematických úspěchů !

Mgr. R.Klimszová, MO matematiky


Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Ředitel Základní školy a mateřské školy Český Těšín Hrabina, p.o. oznamuje rodičům a zákonným zástupcům našich budoucích prvňáčků, že informační schůzka s vedením školy se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 16.30 hod. v jídelně na Zelené ul. (u ZŠ na Ostravské ulici).

Kromě vedení školy budou k dispozici vedoucí školních družin, jídelen a další důležití pracovníci školy včetně třídních učitelek budoucích 1. tříd.

Vážení rodiče, vaši účast považujeme za velmi důležitou!


Konzultace k prospěchu a chování

Od úterý 12. června 2018 se budou konat v ZŠ na Ostravské ul. a na Slezské ul. konzultační schůzky učitelů s pozvanými rodiči (zákonnými zástupci).   Učitelé s rodiči (zákonnými zástupci) projednají prospěch či kázeňské problémy jejich dětí (nedostatečné, důtky, snížené známky z chování). Upozorňujeme rodiče (zákonné zástupce), že v souladu se školským zákonem je účast pozvaných rodičů (zákonných zástupců) povinná!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel


Konzultace k prospěchu žáků

Informace o zrušení konzultací - viz přiložený obrázek

 


3rd Scientix konference, Brussels

Odkaz na konferenci:  http://www.scientix.eu/conference

Ve dnech 4.-6.5. 2018 jsem se zúčastnila jako vybraný ambasador Celoevropské konference Scientix v Bruselu. Scientix je mezinárodní projekt zaměřený na podporu přírodovědného a technického vzdělávání na evropských školách.
Kromě pracovních povinností jsem měla také možnost navštívit zajímavé přednášky a workshopy. Prezentující zde nejenom hovořili o svých zkušenostech z realizace projektů pro zkvalitnění této oblasti výuky, ale také, což jsem přivítala ještě více, prakticky předváděli nové nápady, metody a konkrétní ICT nástroje využitelné ve vyučovacích hodinách.
Nejvíce mě zaujaly workshopy s tématikou mobilních aplikací pro výuku a o vyzkoušených tipech pro lekce programování na ZŠ, které nejen předám zúčastněným učitelům na svém workshopu během nadcházející červnové krajské konference , ale využiji při své práci v Klubu zábavné logiky- čili kroužku programování u nás na škole a v hodinách ICT v příštím školním roce.

Mgr. Helena Lazarová, pracoviště Slezská, Scientix ambasador pro ČR

 


Změna ve stravování v ZŠ Slezská ve středu 6.6. 2018

Ve středu 6.6.2018 bude přerušena dodávka teplé vody pro ZŠ Slezská.

Z toho důvodu bude výdejna obědů mimo provoz. Stravování bude v plném rozsahu zajištěno ve školní jídelně na ul. Zelená 3. Žáci se budou muset do jídelny na Zelené po skončeném vyučování přesunout. Po obědě budou mít žáci 2. stupně již volno a budou moci odejít domů. Žáky 1. stupně dovede do jídelny na Zelené pedagogický doprovod, po obědě budou mít žáci rozchod, družinové děti se vrátí s vychovatelkou ŠD.

POZOR! Pokud si budou chtít děti a pedagogové ZŠ Slezská na středu 6.6. vybrat ze dvou jídel, musí si výběr provést v ÚTERÝ 5.6. do 12.30 hod. v jídelně na Zelené ul.

Prosím žáky a zaměstnance ZŠ Slezská, kteří nechtějí oběd na tento den, aby si jej odhlásili obvyklým způsobem.

Irena Hnyluchová, provozní školního stravování


Pozvánka k soutěži o nejlépe čtoucího žáka

 Podrobnosti o soutěži - viz příloha


5. den ve Středověku škola v přírodě

Ráno jsme vyrazili na poslední rozcvičku. Po výborné snídani jsme luštili vlastivědnou křížovku a pokračovali jsme pověstí, která nás měla navést na hledání pokladu. Cestou jsme museli splnit úkoly - postavit hrad, zahrát si na loupežníky a rozšifrovat nápovědu, která nás zavedla k pokladu. Trvalo nám přece jen dosti dlouhou chvíli, než jsme poklad vykopali.Po obědě proběhlo velké hodnocení celého týdne školy v přírodě. Nejlepší z nás byli královsky odměněni. V odpoledním klidu proběhl pokus o balení, který bude dokončen zítra ráno. Někteří odvážlivci se vydali zdolat horolezeckou stěnu a většina byla úspěšná. Po svačince jsme dokončili poslední středověký výrobek - koníka. Večeři jsme si tentokrát připravili sami - opekli jsme si párky na ohni, který nám připravil pan noční. Zakončení Středověkého týdne jsme završili bojem s dřevcem a mečem. Poslední večer jsme se sešli už v pyžamkách a za zpěvu rytířských písniček v doprovodu kytary jsme se odměnili rytířským glejtem a posledním rytířským příběhem a šli spát.

Odkaz: zshrabina.rajce.idnes.cz/Mecova_2018_5.den_31.5.2018/


Příjezd dětí ZŠ Slezská ze školy v přírodě.

Oznamujeme rodičům dětí III.B, IV.B a IV.C, že očekávaný návrat dětí ze školy v přírodě se uskuteční v pátek 1. 6. 2018 cca 11,30 hod. ke škole.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele


4. den ve STŘEDOVĚKU ze školy v přírodě

 Dnešní ranní rozcvičku nám připravily paní vychovatelky. Ve středověké škole nás paní učitelky naučily středověkou násobilku na prstech a vybarvili jsme si matematickou omalovánku.

Pak jsme se vydali plnit úkoly Rytířského turnaje - pomocí meče jsme propichovali balonky, dokazovali sílu při přetahování lana a dalším úkolem byl hod skrz obruč, kde vítězila trpělivost a přesnost. Po obědě jsme se převlékli do svých úžasných kostýmů.Čekalo nás Středověké odpoledne plné zábavy a středověkých disciplín. Vyzkoušeli jsme si střílení z luku, hod kroužkem na meč, hod šiškou na dračí doupě a uplatnili jsme znalosti v rytířském kvízu.

Po svačince nás čekalo jedno velké překvapení - přiletěl drak, kterému jsme museli ukázat svou sílu, abychom ho z našeho království vyhnali ven. Drak uznal, že s námi si nemůže moc zahrávat a odletěl zpátky na Martiňák. Po našem vítězství jsme si ještě chvíli zatančili a odebrali se na večeři. Den plný dobrodružství jsme zakončili sprchováním a čtením příběhu.

Odkaz: zshrabina.rajce.idnes.cz/Mecova_2018_4.den_30.5.2018/