Anglické divadlo

 Ve středu 7. 11. 2018 byl žákům prvního i druhého stupně obou základních škol dopřán „kulturní zážitek“. Po dvou letech jsme se všichni vypravili do kina Central, abychom zhlédli představení v anglickém jazyce. Pro děti 1. – 5. ročníku si herci z Divadelního centra Zlín připravili pohádku o hloupém medvědovi (A silly bear), žákům 6. – 9. tříd odehráli příběh dvou bratrů (Jack and Joe).
A jak se představení líbilo samotným divákům? Zde jsou jejich ohlasy:

Pohádka se nám moc líbila a taky nás pobavila. Naší třídě se hodně líbilo, jak se medvěd učil anglicky nebo taky jak říkal, že je alergický na práci, což někteří z naší třídy také říkají o sobě. Zkráceně – moc jsme si to užili.
Žáci 5. ročníku

Pohádka se nám velmi líbila. Nelíbilo se nám, že to bylo moc krátké.
Žáci 4. ročníku

Představení bylo o dvou bratrech, kteří byli dvojčata a jmenovali se Jack a Joe, v češtině Jakub a Josef. Jeden z nich snědl jedovatou houbu a druhý hledal pomoc, kde se dalo. Na cestě potkal spoustu různých lidí. Nakonec pomoc našel u věštkyně, která mu dala lék, a tak zachránil bratrův život. Angličtinu herci měli dobrou a srozumitelnou, akorát v jedné pasáži byl herec, který mluvil tzv. českou angličtinou. Divadlo se nám celkově líbilo a všemu jsme rozuměli.
Žáci 9. ročníku

Sestavila: Mgr. Polaino E.


Třídní schůzky

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abych vás pozval do školy k třídním schůzkám, jejichž hlavním obsahem bude hodnocení prospěchu a chování vašich dětí za I. čtvrtletí školního roku 2018/2019. Třídní schůzky proběhnou v obou školách v úterý 20. 11. 2018 od 16,00 hod. s tím, že především pro zákonné zástupce žáků III. - VI. tříd ZŠ Slezská je nejdříve připravena beseda se zástupci Policie ČR k problematice internetové komunikace. Beseda se uskuteční v multimediální učebně ZŠ Slezská a po ni budou následovat klasické třídní schůzky. Zároveň vás chci upozornit, že ve vestibulu škol ( ZŠ Ostravská a ZŠ Slezská) proběhnou volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků a u vstupu do budovy ZŠ Slezská můžete zhlédnout výstavu k 100. výročí vzniku Československa.

Mgr. Bc. Richard Zajac
ředitel


Podzimní tvoření - VI. B


Věděli jste, že šesťáci umí „malovat“ nejen barvami?
Protože výtvarná práce ve třídě již byla hotová a teplé podzimní dny pomalu mizí, využili jsme jeden z posledních a strávili část hodiny výtvarné výchovy na školní zahradě. Vyzkoušeli jsme si techniku land art, krajinné umění, v tomto případě„malování“ listy. Podzimní stromy nabídly celou paletu odstínů a bylo jen na nás, jak je namícháme. Skládali jsme a překládali, hrabali, tvarovali… Výsledek - přírodní obrazy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

VI.B, K.Sekulová


Dílničky po roce ve II. C

A opět se pomalu chystáme na nejkrásnější svátky v roce a to jsou Vánoce. Podobně jako v minulém roce i letos nám s chystáním přišly pomoct naše maminky a babičky. Společně jsme vyrobili provázkové stromečky, které nám připravila maminka Matyáška. Moc děkujeme za hezký nápad a celou přípravu. Poděkování patří i ostatním maminkám a babičce, za společně strávený čas.

Tř. učitelka Věra Ševečková


Výstava ke 100. výročí Československa

 aneb „Jak se žilo, oblékalo, mluvilo a hodovalo před sto lety…“

Ve středu 1. 11. 2018, po státním svátku České republiky, vstupovali žáci do vestibulu školy a dýchla na ně zvláštní atmosféra první republiky.
Myslím, že jsme byli příjemně zaskočeni, kolik zajímavých exponátů žáci, rodiče i pedagogové přinesli od svých prababiček, či pradědečků.
Sešla se spousta fotografií, knížek, mincí, vah, hmoždířů, žehliček, zaujal psací stroj, kočárek a spousta dalších exponátů. Některé třídy také připojily své výrobky z hodin věnovaných tomuto výročí .
Všem, kteří se podíleli na tomto projektu, patří velké poděkování.
Objevily se zde však i předměty, které děti ještě nikdy neviděly, a tak se nabízí možnost dalšího pokračování této výstavy ve formě nějaké poznávací soutěže. Uvidíme…
Pro rodiče tuto výstavu ještě jednou otevřeme 20. 11., v den třídních schůzek.

Zpracovala: H. Warcopová


V.C v knihovně

Poslední říjnový týden jsme zaměřili na 100. výročí Československa. Kromě sbírky na výstavu a projektu k tomuto svátku jsme také navštívili se třídou knihovnu. Paní knihovnice nám připravila do skupinek otázky „ Co víme o Česku?“

Hodně informací už jsme věděli a uměli, ale přece jen pro nás bylo něco nového. Všechny skupinky svoji práci zvládli velmi dobře a nakonec jsme si ještě vybrali hezkou knížku o minulosti


Národní cena pro projekt ZŠ Hrabina Children like coding

 Jak už bylo uvedeno na webu školy, náš e Twinning projekt získal několik ocenění -český Certifikát kvality, Evropský certifikát kvality a na celostátní e Twinning konferenci v Plzni mu byla udělena Národní cena- tzn., že byl odbornou porotou oceněn jako nejlepší v republice ve své kategorii.

Spoluautorkou projektu byla spolu se mnou p. uč Božena Kubica ze školy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach, Polsko. Zapojily se také školy z Itálie, Turecka, Makedonie a Albánie.

A o čem náš projekt byl?

Hlavním cílem bylo využívat základy kódování, ať už s počítačem nebo bez něj, pro rozvoj informatického myšlení. Děti z partnerských zemí se pomocí různých způsobů vytváření kódů a šifer navzájem seznámily, předávaly si informace o sobě, o svých rodných městech, zemích. Jako způsob šifrování využívaly binární kód, souřadnice, QR kódy, princip faxu. S pomocí starších žáků jsme vytvořili Google mapku zajímavých českých míst a k nim přiřadili fotografie a QR kódy s ukrytou informací o místě.

Děti také vytvářely přání k Vánocům v programu Scratch a jednoduché počítačové hry, ve kterých hráči putovali známými místy ČR nebo v nich pro postup do dalšího kola museli správně zodpovědět otázky o ČR.

Veškerá komunikace mezi dětmi z partnerských škol probíhala v angličtině. Vše bylo sdíleno a ukládáno na stránkách projektu.

Všechny aktivity byly realizovány v loňském školním roce v rámci Klubu zábavné logiky a hodin ICT a AJ. S náročnějšími částmi nám pomohli i žáci dnešní IX.B.

O náplni klubu jsem psala na tomto místě již dříve- http://www.zshrabina.cz/zakladni-skola-slezska/novinky/klub-zabavne-logiky-ohlednuti-za-uplynulym-skolnim-rokem

I když práce na přípravě a realizaci projektu bylo hodně a opravdu jsem využila spoustu poznatků ze seminářů , konferencí a samostudia, nebyli bychom úspěšní, kdyby se do něj velmi aktivně a s chutí nezapojily především děti ze současné VI.B. Proto jsou získaná ocenění zpětnou vazbou nejenom pro mě, ale také zaslouženou cenou a velkou pochvalou pro něJ.

V závěru článku přikládám několik fotografií z konference a video, které bylo promítáno při nominaci.

Mgr. Helena Lazarová


„Nicholas Winton - Síla lidskosti“

Vzdělávací akce v kině Central Český Těšín

V úterý 23. října 2018 se žákům 8. a 9. ročníku otevřel sál těšínského kina. Očekávaný film „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ byl sice hlavním bodem dopoledne, ale ne jediným.

Dokumentární film režiséra Mateje Mináče seznámil žáky s obdivuhodnou postavou Nicholase Wintona, zachránce stovek dětí z Československa před vypuknutím 2. světové války. Osobitá forma podání provedla diváky životem sira Wintona a zároveň nejdůležitějšími etapami naší země i Evropy od období 1. republiky po poválečná 40. léta. A vlastně ještě dál, protože na jednotlivé části filmu navazovaly další záběry - osudy zachráněných dětí i samotného „Nickyho“.
Celým programem provázelo žáky mluvené slovo dramaturga filmu. Ten divákům osvětlil souvislosti a pohnutky, které jeho tým vedly k natočení dokumentu, a také vysvětlil, proč je film v dnešní době, tolik let po zmíněných událostech, promítán právě žákům II. stupně základních škol.

Celý program nebyl primárně připraven jako hodina dějepisu či výchovy k občanství. Byl spíše podán jako zpráva o obrovské humanitě a zároveň skromnosti. Podle diskuse, která následně proběhla ve třídách, příběh na žáky velmi zapůsobil. Pro některé byl zcela nový, a ti kteří jej znali, měli možnost ponořit se do lidských osudů v něm ztvárněných zase jinak.

Mgr. Sekulová K.


VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH P. UČ. LAZAROVÉ

S velkou radostí informujeme, že naše škola získala vítězství Národní ceny eTwinning v kategorii 1. stupeň ZŠ. Předání diplomu a certifikátu se účastnila autorka projektu Mgr, Helena Lazarová. Slavnostní udílení proběhlo v Plzni dne 18. 10. 2018. Moc gratulujeme a zveřejňujeme dopis Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České republice, certifikát a fotografii z předání 1. místa.

Vážený/vážená Helena Lazarova,

Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „Children like coding“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label). Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům.

Certifikát, který obdržíte, si můžete zveřejnit na svých webových stránkách a vystavit ve škole na dobře viditelném místě. Váš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net

Ještě jednou gratulujeme k jedinečnému úspěchu a doufáme, že se s Vámi během roku setkáme na některé z akcí v rámci aktivity eTwinning.

S pozdravem,
eTwinning Team

Evropský certifikát kvality (European Quality Label)


Úspěch ve výtvarné soutěži „Den stromů“

Výtvarnou soutěž, ve které mohou žáci libovolnou technikou ztvárnit motiv stromu, vyhlašuje Albrechtova střední škola ve spolupráci s Městem Český Těšín každoročně. Akce bývá první výtvarnou soutěží ve školním roce. A také první podzimní dny nabídly mladým „umělcům“ inspiraci -jak zachytit tvary stromů nebo jejich barvy. Nové dojmy zachytili žáci ve svých dílech v rámci výuky výtvarné výchovy.

V 7. a 8. ročníku vznikla série prací, ve které byla využita malba, kresba i prostorové tvoření a která byla oceněna 3. místem v kategorii II. stupně základních škol. Gratulujeme!

Autoři oceněné práce:

K. Amborska (VII.B)
M. Burkotová (VII.B)
M. Dziadková (VII.B)
D. Franioková (VII.B)
K. Kostková (VIII.B)
M. Křístková (VIII.B)
V. Martinková (VIII.B)
M. Pastrňák I. (VIII.B)
E. Perzinová (VII.B)
L. Stabrawová (VIII.B)
F.Šildr (VIII.B)
L. Vávrová (VII.B)
O. Žvák (VII.B)