Barevný týden

Minulý týden proběhl na obou pracovištích BAREVNÝ TÝDEN, kdy žáci i učitelé měli na každý den jinou barvu oblečení. Barvy vybrali zástupci Žákovského parlamentu. Letos to byla černá, bílá, zelená, růžová a červená. Někteří to pojali opravdu vážně a nezalekli se ani té růžové, takže bylo veselo. Zpříjemnili jsme si tak vyučování v tom předvánočním čase.

Krásný a pokojný ADVENT přeje Žákovský parlament


Advent na Slezské 2019

 
Adventní čas si děti i zaměstnanci školy každoročně užívají během tradiční akcí. Při těch spolupracujeme i s dalšími subjekty - pracovištěm na Ostravské ulici, Spolkem rodičů a přátel školy Hrabina, mateřskými školami, Městem Český Těšín a dalšími.

Vánoční dílny“ – celoškolní tvořivé dopoledne
Vánoční dílny proběhly ve třídách 1. až 9. ročníku i ve školní družině už v pátek 22. listopadu. Během dopoledních workshopů vznikly úžasné dárky a sváteční dekorace. Žáci z IX.B vypomohli svým mladším spolužákům ve třídách 1. a 2. ročníku. Výrobky, které během vánočních dílen vznikly, byly určeny k výzdobě tříd a školy, na prodejní výstavu a výtvarnou soutěž na náměstí v Českém Těšíně a hlavně na školní vánoční jarmark v prostorách školy. V letošním roce se opět do práce v některých třídách zapojili i rodiče.

O nejhezčí vánoční zvonek“ – výtvarná soutěž
Velmi děkujeme Spolku rodičů a přátel školy Hrabina za finanční podporu pro ocenění nejhezčích zvonečků.

„Sejdeme se v adventu s rozsvícením vánočního stromu“ - akce na náměstí v Českém Těšíně
Organizátorem akce bylo Město Český Těšín. Žáci a vyučující naší školy dostali 29. listopadu k dispozici prodejní stánky, kde mohli nabízet výrobky z vánočních dílen. Zároveň byla vystavena soutěžní práce „Vánoční hvězda“, vytvořená třídou IX.B. K příjemnému odpoledni a večeru přispěly i žákyně 7. – 9. ročníku, které přednesly literární pásmo „Adventní povídání“.

„Vánoční jarmark“ – akce v prostorách školy
Většina výrobků z vánočních dílen byla nabídnuta k prodeji na školním vánočním jarmarku. Akci zahájil zástupce ředitele školy p. Raszyk a slavnostního otevření se zúčastnili i pozvaní hosté (zaměstnanci školy, veřejnost). O prodej se během tří dnů od 4. do 6. prosince starali žáci IX.B.

„Mikuláš ve škole“ – dopolední akce
Dva Mikulášové spolu s anděly a čerty navštívili třídy I. stupně. S dětmi si popovídali, udělali trochu legrace a předali sladkosti a drobné dárky. Chrastění řetězů i andělské zvonění se ozývalo na školních chodbách 6. prosince.

Mgr. K. Sekulová

 


Předvánoční zvonění


Už ho slyšíte? Ve vstupní chodbě školy určitě. Stojí tam vánoční strom a na něm několik desítek zvonků a zvonečků. Téma letošní výtvarné soutěže, kterou vyhlašujeme tradičně v době adventu, znělo „O nejhezčí vánoční zvonek“. Na několikadenní výstavě se všechny představily. A když pak zaměstnanci školy, žáci i rodiče dostali možnost hlasovat o ten „nej“, našlo se v hlasovací krabici téměř 280 lístků s různými návrhy. Nezůstal jediný zvonek, který by se někomu nelíbil.

Autoři šesti prací, které získaly nejvíce hlasů, byli oceněni u příležitosti slavnostního zahájení školního vánočního jarmarku:
1. místo
Kristýna Zymová (III.C)
Jan Stavarský (V.B)
2. místo
Kateřina Vydrová (I.C)
Radek Fiačan (V.B)
3. místo
Eliška Hlaváčová (III.C)
Vanessa Švajná (V.B)


Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady

 Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 28. 11. 2019 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad zákonných
zástupců žáků na volební období 2019-2022. Celkem bylo odevzdáno 131 platných hlasovacích lístků.
Do školské rady byl zvolen Ing. Tomáš Kaleta, který získal 90 platných hlasů.
Gratulujeme a přejeme úspěšnou spolupráci!

Mgr. Richard Zajac, ředitel


Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Předposlední měsíc roku přinesl stejně jako vloni možnost zúčastnit se školního kola Olympiády v českém jazyce.

Jazyková soutěž, určená žákům osmého a devátého ročníku, prověřuje nejen znalost mluvnice, ale také cit pro správné vyjadřování a stylistické schopnosti soutěžících. Těch bylo letos ve školním kole sedm, zastupovali všechny třídy obou zmíněných ročníků. Výsledky a bodové hodnocení byly velmi těsné. Dva soutěžící však prokázali takové „češtinářské“ schopnosti, že si vybojovali postup do okresního kola v Karviné:
Gratulujeme Richardu Bernatíkovi z IX.A a Michaele Dziadkové z VIII.B!    (Diplomy obou žáků můžete vidět v přílohách)

Mgr. K. Sekulová


KONÁNÍ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

ve čtvrtek 28. 11. 2019 se budou konat od 16,15 hod. třídní schůzky k prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí šk. roku 2019/2020 v obou základních školách.
Zároveň bych rád pozval všechny do vestibulu ZŠ Slezská, kde byla v minulých dnech zahájena interaktivní výstava k 30. výročí sametové revoluce. Prohlédnout si ji můžete v přízemí pavilonu B.

Rodiče žáků 7. - 9. ročníku ZŠ Slezská bych rovněž rád pozval na besedu se zástupci Modrého kříže Český Těšín, která se bude věnovat tématu " Prevence, aneb co dělat, abych minimalizoval/a riziko užívání drog u dítěte" Beseda se uskuteční od 15,30 hod. ve třídě VI.C
V době konání třídních schůzek proběhnou ve vestibulu obou základních škol doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby se uskuteční v době od 16,00 do 18,00 hod. Výsledky voleb se zveřejní v pátek 29. 11. 2019.

Těším se na setkání s Vámi,

Mgr. Bc. Richard Zajac, ředitel školy

 


Beseda s nutričním poradcem a fyzioterapeutem


Dívky a chlapci mají často potíže najít si cestu k vyvážené stravě. Děvčata nesprávně hubnou, kluci chtějí nabírat svalovou hmotu… S pohybem to také není vždy slavné. Někteří sportují pravidelně, někteří se omezí na pohyb prstem po displeji mobilního telefonu. Tělo si v dospívání také dělá, co se mu zamane – roste chvíli pomalu, pak rychleji… A už tak mladí lidé si stěžují na potíže s páteří nebo bolesti hlavy.
S užitečnými radami přišly na besedu spojenou se zajímavými ukázkami nutriční terapeutky z ostravské nemocnice a také fyzioterapeuti z nemocnice v Českém Těšíně. Přednášku o zdravém stravování vhodném právě pro věkovou kategorii našich osmáků a deváťáků doplnili ochutnávkou čerstvých ovocných šťáv nebo smoothie. Jen na „podívání“ nechyběly mezi žáky oblíbené nápoje doplněné názornými údaji o množství obsaženého cukru. Část besedy o zdravém pohybu se nesla v duchu praktických ukázek, jak si pomáhat ke správnému držení těla, jaké pomůcky k tomu lze využít nebo jaké relaxační techniky můžeme vyzkoušet. Sportovci dostali užitečné rady, jak trénovat, aby byl sport radostí, tělu užitečný a ne zdrojem potíží a úrazů.
Žáci měli dostatek prostoru k dotazům a otázkám na věci, které jim nebyly jasné nebo je zajímaly podrobněji. Výsledky anonymních dotazníků, které žáci následně vyplnili, nebudou použity pouze ke statickým účelům, ale pomohou také plánovat další besedy.
Z reakcí našich žáků:
„Dozvěděl jsem se hodně věcí, o kterých jsem nevěděl.“
„Chtěl bych mít ten míček.“
„Líbilo se mi, že nám říkali užitečně věci do života – např. jak máme správně sedět. A chutnaly mi ty koktejly.“
„Poučné a zajímavé, hlavně o tom jídle.“
„Rád bych si to zopakoval. Takové akce by mohly být častěji“
„V první hodině jsem se dozvěděla mnoho nového. Druhá hodina byla ještě lepší, protože jsme pili zdravě a chutné věci.“
„Nejvíce mi pomohla první hodina, díky které vím, jak srovnat záda.“

Z. Mangirasová a K. Sekulová

 


Ahoj z prázdnin…


Prázdniny jsou už sice dávno za námi, ale vzpomínky na krásné chvíle v nás rezonují dlouhou dobu. Proto jsme pro naše žáky v průběhu měsíců září a října vyhlásili speciální celoškolní soutěž Ahoj z prázdnin, která jim měla umožnit se ještě na chvíli ponořit do hlubin uplynulých letních dnů, zavzpomínat na zážitky, objevy, zamilovaná vzplanutí, velká dobrodružství, nečekaná přátelství, neuvěřitelné výpravy a neopakovatelné chvíle, které o prázdninách prožili.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: výtvarné, určené žákům 1. stupně, a literární, v níž soupeřili žáci 2. stupně. Výsledkem byla nejen krásná výtvarná dílka, ale také zajímavé a nápadité texty.
Pro finalisty výtvarné kategorie hlasovali všichni žáci 1. stupně. Literární část hodnotily vyučující českého jazyka a literatury. Vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché… Vítězové obdrželi věcné ceny. Gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za účast v soutěži.

Výtvarná kategorie – prvňáčci:
Roman Piegza

Výtvarná kategorie –2.-5. třída
1. místo – Andrea Swienczková
2. místo – Ema Žákovičová
3. místo – Jiří Bernatík

Literární kategorie – 2. stupeň:
1. místo – Michaela Dziadková
2. místo – Johana Krejčí
3. místo – Agáta Vejmelková

cena poroty – Natálie Jaworská

Mgr. Zuzana Mangirasová, Mgr. Kateřina Sekulová


Drogy

 Naši sedmáci absolvovali preventivní program k tématu DROGY. Problematikou provedla žáky lektorka CPP Renarkon, které se ve své praxi zabývá nejen preventivními vstupy na školách, ale také pomocí drogově závislým v jejich návratu zpátky do společnosti. Program žákům vyvrátil spoustu mýtů šířených o drogách v partách, poukázal na konkrétní lidské příběhy a společenské dopady užívání návykových látek. Společně s lektorkou si žáci definovali klady a zápory užívání drog. Věříme, že na základě získaných informací nebudou experimentovat s neznámým a budou chránit jednu z nejcennějších věcí na světě, kterou mají. Své zdraví.

Z reakcí našich žáků:
„Dozvěděla jsem se informace, o kterých jsem neměla ani tušení.“

„Velice poučný a zajímavý program. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí.“

„Ocenil jsem vyprávění konkrétních příběhů. Bylo dobré slyšet ty věci od někoho, kdo ty lidí denně vidí.“

„9/10. Super.“

„Poučené, zajímavé, k zamyšlení. Velice mě to zaujalo a bavilo.“

„Program mohl být klidně delší.“

Mgr. Zuzana Mangirasová, ŠMP