Organizace výuky žáků 1. stupně od 25.5. 2020 pro žáky a jejich zákonné zástupce

 Dobrý den,
dne 25. května 2020 je možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vyučování ve škole. Na základě uvedených hygienických pravidel jsme připravili organizaci vzdělávacích aktivit ve škole. Dokument ZDE

Děláme vše pro maximální bezpečnost žáků i zaměstnanců, v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte prosím třídní učitele nebo zaměstnance školy - kontakty jsou uvedené na stránkách školy www.zshrabina.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Za pracoviště ZŠ Slezská

Mgr. Warcopová Helena


Výsledky přijetí žáků do první třídy ve školním roce 2020/2021

 Vážení zákonní zástupci,

všem žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání do 1.třídy bylo vyhověno. Od školního roku 2020/2021 bylo přijato k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina příspěvkové organizaci 74 uchazečů a to takto:

Děkuji za váš zájem a spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.

Mgr., Bc. Richard Zajac

ředitel ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, p.o.

Tabulka z přílohy:


Informace o výuce od 25. 5. 2020

 Milí rodičové,
dle rozhodnutí vlády ČR je od 25. května možná osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávání ve škole. Intenzivně připravujeme školu na obnovení výuky a prosíme vás, rodiče, o vyplnění dotazníku ohledně zájmu o docházku do školy.

Dotazník se nachází tady: https://forms.gle/BxE7RhuWTymvJeUz7

Připomínáme, že tato forma výuky není povinná.
Prosíme o vyplnění dotazníku pro každého žáka 1. stupně ZŠ nejpozději do 12. května 2020. Upozorňujeme, že po začátku výuky 25. května 2020 již není možné žáka na výuku přihlásit.

Podrobné informace o nástupu zveřejníme nejpozději v úterý 19. května 2020 na stránkách školy.

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


Organizace výuky žáků 9. tříd od 11.5.

 Informace o rozdělení žáků do skupin a rozvrh výuky od 11. 5. 2020 najdete ZDE

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


Informace o školní výuce žáků 9. ročníku

 Vážení rodiče, od 11.5.2020 je dle rozhodnutí vlády ČR možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole formou přípravy na přijímací zkoušky na SŠ (Český jazyk a literatura, Matematika). Příprava bude probíhat za těchto podmínek:

  1. Ve skupině bude max. 15 žáků,
  2. Příprava bude probíhat pondělí - čtvrtek od 8:45 do 10:30,
  3. Tato příprava je nepovinná,
  4. Je pro žáky bez příznaků virového infekčního onemocnění (doloženo Čestné prohlášení),
  5. Doporučujeme neúčastnit se přípravy žákům s některým z rizikových faktorů (doloženo Čestné prohlášení),
  6. Je povinnost nosit roušku během přítomnosti žáka ve škole (pokud učitel za určitých podmínek nerozhodne jinak).

Žádáme rodiče žáků 9. tříd, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky na SŠ o sdělení této informace (e-mailem, Školou Online) svému třídnímu učiteli do středy 6. května 2020, 12:00.

Zároveň upozorňujeme, že po 11. květnu 2020 již není možné se na přípravu přihlásit!

Děkujeme za spolupráci.

Příloha:
Čestné prohlášení

Mgr. Jaroslav Šlehofer
zástupce ředitele školy


Informace pro zákonné zástupce jejichž děti jsou ve věku od 3 do 10 let a jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

 Informace pro zákonné zástupce jejichž děti jsou ve věku od 3 do 10 let a jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Manuál

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření určuje hejtman Moravskoslezského kraje s účinností od 17. března 2020 školy/školská zařízení a další organizaci (dále jen zařízení), ve kterých budou pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci vykonávat nezbytnou péči o děti od 3 do 10 let. Toto opatření se týká dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil.

Rozhodnutí hejtmana kraje je dne 16. března rozesíláno na všechny příslušné zaměstnavatele společně s kontakty na ředitele zařízení určených k nezbytné péči o děti od 3 do 10 let. Zaměstnavatelé budou o tomto rozhodnutí neprodleně informovat své dotčené zaměstnance a zajistí, v případě jejich zájmu o umístění dítěte do některého z určených zařízení, předání údajů o jednotlivých dětech ředitelům vybraného resp. vybraných zařízení, které má o děti pečovat (údaje minimálně v rozsahu jméno, příjmení a věk dítěte). Tímto budou děti přihlášeny do péče určeného zařízení.

Ředitelé a zřizovatelé vybraných zařízení disponují informacemi o zajišťování nezbytné péče dle rozhodnutí hejtmana kraje a jsou připraveni nezbytnou péči o děti zajistit. Rozsah stanovené péče o děti od 3 do 10 let výše uvedených zákonných zástupců v určených zařízeních je stanoven na pracovní dny pondělí až pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin.

Koordinaci naplňování rozhodnutí hejtmana kraje bude ve spolupráci s řediteli určených zařízení zajišťovat Odbor školství, mládeže a sportu KÚ MSK, kontaktní údaje:

Libor Lenčo, vedoucí odboru, 595 622 341, 724 937 297,  libor.lenco@msk.cz

(další kontakty budeme postupně upřesňovat)

Určené školy v MSK - seznam, kontakty

Možnost stažení celého souboru v příloze - formát .xlsx a manuál ve formátu .docx


Upozornění pro rodiče - úřední hodiny

 Vážení rodiče,

 na základě aktuálního vývoje situace v ČR jsme omezili provoz sekretariátu ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina p.o. na ulici Ostravská 1710. Od 16. 3. 2020 jsme pro vás k dispozici v pondělí a středu od 8:00 do 11:00.

Prosíme respektujte toto opatření a dle možností co nejvíce omezte osobní návštěvy školy. V případě potřeby využívejte telefonické a emailové spojení na sekretariát školy - 558 737 284, skola@zsostravska.cz.

 Děkujeme za pochopení.

 Mgr., Bc. Richard Zajac
ředitel školy