Zápis č. 3 z jednání výboru SRPDŠ

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ, které se uskutečnilo dne 3. ledna 2012.

Projektový den "Cesta kolem světa"

Projektový den „Cesta kolem světa“
(7 divů světa a jiné zajímavosti)
 

Dne 16.11.2012 proběhl projektový den napříč školou „Cesta kolem světa“. Cílem celého projektu bylo seznámení žáky se 7 divy světa a jinými světovými zajímavostmi, rozvíjení čtenářské gramotnosti, práce s informacemi, rozvíjení komunikativních dovedností ve skupině a prevence šikany (skupiny napříč školou).
Žáci 9. třídy se aktivně zapojili do přípravy zadaných témat. Nastudovali a zpracovali si informace, doplnili je o další zajímavosti a názorné ukázky. Nachystali si i seznamovací hru, aby se jednotliví žáci ve své skupině cítili dobře.
Projekt proběhl dle plánu. Žáci se seznámili s tématem, vytvořili projekt na A3, vytvořili spoustu zvířat a další dekorací na společný závěrečný výstup (3D zeměkouli, která je umístěná u vchodu do školy), zahráli si i soutěže společnou osmisměrku a doplňování textu s porozuměním. Nakonec zhlédli prezentaci, kde si zopakovali informace o svém a dalších tématech.
Všichni žáci dostali pak ještě možnost zhodnotit projekt, jeho přínos, získané nové informace, poznané nové kamarády i práci ve skupině. Hodnocení bylo velmi kladné, je vidět, že projektové dny na naší škole mají dlouhou tradici a velkou oblíbenost u žáků.
Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Zápisy do 1. ročníku základních škol na Ostravské a na Slezské ul. pro školní rok 2013/2014

V příloze naleznete informace o zápisu do prvního ročníku ZŠaMŠ Hrabina, a to jak pro ZŠ Ostravská, tak pro ZŠ Slezská.


K Vánočnímu jarmarku a dni otevřených dveří

VÁNOČNÍ JARMARK a zároveň den otevřených dveří zahájil svým pěveckým vystoupením 4.prosince 2012 Sbor evangelického kostela pod vedením p. Mgr.Kaczmarczykové. Vystoupily děti 1.tř.,3.tř.,5.tř. a 9. třídy naší školy.

Žáci jednotlivých ročníků si za pomocí paní učitelek připravili na prodej své vlastnoručně vyrobené výrobky. K vidění tu byla spousta zajímavých nápadů.

Poděkování :
Děkujeme p.Mgr.Kaczmarczykové za spolupráci při zahájení VÁNOČNÍHO JARMARKU
 


Prezentace projektu ITEC

V úterý 18. prosince 2012 dojde k prezentaci výsledků práce žáků, kteří byli zapojeni do projektu iTEC. Prezentace se uskuteční během 3. a 4. vyučovací hodiny. Případní zájemci o zhlédnutí prezentace z řad rodičů jsou vítáni!


Poděkování

Děvčata a kluci,
děkujeme Vám za to, že jste zakoupením bludišť podpořili charitativní akci občanského sdružení CPK - CHRPA. Tato organizace se zabývá výcvikem koní terapeutů, kteří jsou využívání pro hiporehabilitaci. Hiporehabilitace je léčba zdravotních problémů jízdou na koni.
 

Celkový výtěžek z této akce je 750,- Kč.
 


Přijetí nejlepších žáků ředitelem školy v ZŠ Slezská za 1. čtvrtletí školního roku

Ve středu 12. prosince 2012 přijal ředitel školy na návrh pedagogů tyto nejlepší žáky školy za 1. čtvrtletí školního roku:

Klára Dziadková, VII.B, za příkladnou přípravu na vyučování a za vzornou práci pokladníka třídy;

Daniel Ostruszka, VII.B, za příkladnou přípravu na vyučování a za výborné umístění v matematické soutěži Logická olympiáda;

Denis Karzel, V.A, za reprezentaci školy ve florbale;

Kamil Stawarczyk, V.A., za vzorné chování, dobrou školní práci, aktivitu a reprezentaci školy ve florbale;

Jakub Stryja, VIII.B, za účast v matematické soutěži Klokan - 1. místo v kategorii Kadet, za příkladnou práci ve škole; Bobřík informatiky, úspěšný řešitel v kategorii kadet;

Filip Sikora, VIII.B, za účast v matematické soutěži Klokan - 3. místo v kategorii Kadet, za příkladnou práci ve škole; Bobřík informatiky, 465. místo v republice ze 7 299 účastníků v kategorii kadet;
 

Andrea Netopilová, VI.B, za příkladné plnění školních povinností, nulové zapomínání v 1. čtvrtletí;

Petr Puzoň, VI.B, za příkladné plnění školních povinností, nulové zapomínání v 1. čtvrtletí;

Patrik Ryboň, V.B, za reprezentaci školy na turnaji ve florbalu;

Samuel Žerdík, V.B, za reprezentaci školy na turnaji ve florbalu;

Jakub Kucharik, V.B, za reprezentaci školy na turnaji ve florbalu.

Adam Kelner, VI.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie benjamín;

Ondřej Sabela, VII.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie benjamín;

Jakub Kaczmarczyk, VII.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie benjamín;

Kateřina Ivánková, IX.B, Bobřík informatiky, 65. místo v republice ze 7 299 účastníků kategorie kadet!

Lucie Jedzoková, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšná řešitelka kategorie kadet;

Jakub Cywka, VIII.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie kadet;

Lucie Gálová, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšná řešitelka kategorie kadet;

Alan Godi, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšný řešitel kategorie kadet;

Andrea Furiková, IX.B, Bobřík informatiky, úspěšná řešitelka kategorie kadet.

 


Vítězové výtvarné soutěže Městské knihovny Český Těšín "Mikulášská nadílka aneb Vyzdob si svou knihovnu".

V příloze najdete vítěze výtvarné soutěže Městské knihovny Český Těšín, která proběhla pod názvem Mikulášká nadílka naruby aneb Vyzdob si svou knihovnu. Děti vyráběly krásné vánoční ozdoby z CD.
Vítězové budou odměněni ve čtvrtek 13.12. od 13 do 17 hodin. .
Odd. pro děti, Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 67
 

Umístění žáků naší školy ZŠaMŠ Hrabina (jak žáků ZŠ Ostravská, tak žáků ZŠ Slezská) naleznete v příloze.


Úspěch žákyně Lucie Kempné ve Velké Británii

Velkého úspěchu dosáhla ve Velké Británii žákyně ZŠaMŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Slezská, Lucie Jempná (toho času plní povinnou školní docházku právě v Británii), která zvítězila se svou básní, která nyní vyjde ve sbírce a bude distribuovaná v celé Velké Británii a Severním Irsku.
K úspěchu Lucce blahopřejeme!

V příloze naleznete jak báseň, tak i diplom!


Projekt iTEC 2012 - Navrhujeme novou počítačovou učebnu - exkurze Dolní oblast Vítkovic

22.11. a 29.11. se žáci z 7.B a 8.B vypravili do nově otevřeného Světa vědy a techniky v Ostravě Vítkovicích, aby si v rámci EU projektu ITEC nejen prohlédli nové učebny vybavené moderními technologiemi a inspirovali se tak pro své návrhy , ale také se dozvěděli něco nového z oblasti optiky a počátků kinematografie a vývoje animovaného i hraného filmu. Žáci měli také možnost aktivně se zapojit a mnohé si vyzkoušet na vlastní oči a ,,vlastníma rukama".
A co na to oni sami? Přikládám několik jejich postřehů.

Mgr,. Helena Lazarová

Dne 29.11 se naše třída vydala na exkurzi do Světa vědy a techniky. Celý den byl velice zajímavý, dozvěděli jsme se plno nových věcí a hlavně nás všechny zaujalo,jak to tam bylo všechno moderně zařízené.Nejdříve jsme měli přednášku o historii optiky a promítání.Nebyla to ovšem jenom obyčejná přednáška,kdybychom celou hodinu poslouchali a seděli. Zajímavé na tom však bylo to, že jsme měli i různé ukázky přístrojů. Nakonec jsme se i dívali na promítání starého filmu Pat a Mat ze starého promítacího stroje. Ukazovali nám i jak se dělají kreslené filmy, což jsem třeba vůbec netušila.Snažili se, aby to bylo něčím zvláštní a to se jim povedlo.Všechny tak zaujal robot, na kterém se dali hrát hry, soutěže; a když jste vyhráli, tak vás vyfotil. Když skončila naše exkurze, přesunuli jsme se do vedlejší místnosti a tam nám dali tablety a zkoušeli jsme udělat animace. Překvapilo mě, že nám ty tablety poskytli, ale bylo to nějaké zpestření.Mohli jsme si to zkusit a to bylo hrozně fajn a všem se to i líbilo. Třešničkou na dortu už bylo jen to, že jsme měli možnost zkouknout 3D film o Pravěkých dinosaurech. Celá exkurze se mi líbila.Takový přístup by měl být i ve škole. Hlavně v předmětech jako je Fyzika a Chemie. Mohli bychom si různé věci vyzkoušet prakticky a tím bychom to lépe pochopili a hodiny by byly zajímavější. Naše třída se obyčejně moc slušně nechová, ale tím, jak nás dokázali zaujmout, jsme byli hodní a úplně jiní než normálně.Doufám,že takových výukových akcí budeme mít ještě více.
Lucie Šebestová,8.B

Dne 29.11 2012 naše třída navštívila exkurzi SVĚT VĚDY A TECHNIKY v Ostravě - Vítkovice.
Program byl už od jeho názvu zajímavý -„OPTIKA‘‘. Spolužáci byli hodně nadšení a dokonce někteří i z jízdy v tramvaji. Na začátku jsme byli informováni o tom, kde si můžeme nechat věci, a šli jsme do zadní místnosti na velké takzvané pytle. Nejdřív se nám představili a pak vyprávěli o tom, jak vzniklo kino. Když už konečně byla přestávka, objevili jsme ve vedlejší místnosti robota, na kterém se daly hrát hry. Po přestávce jsme dostali do ruky tablety a vytvářeli jsme animace. Ukončili jsme animaci a šli se dívat na film ve 3D o dinosaurech. Rozhodně bych chtěla mít ve škole tablety. :DDDDD
Klimszová Lucie, 8.B

Svět vědy a techniky. Třída 8. B na výletě
Od Českého Těšína jsme jeli na nádraží v Ostravě, potom jsme asi 10 min. pokračovali tramvají. Na vrátnici nás vyzvedl pán, který nás dovedl na místo.
V učebně jsme seděli na pěnových pytlích a vyprávěli nám, jak se kdysi lidé dívali na kino, kdo ho vymyslel a další různé informace, které byly zajímavé. Moc mně to bavilo.
Později jsme si sedli ke stolům a pracovali jsme s tablety, kde jsme si vytvořili vlastní animaci . (PROGRAM- stick drawe )
Nakonec jsme se dívali na 3D film o dinosaurech. Do Českého Těšína jsme dojeli kolem 13.30. Exkurze Optika se mi osobně líbila , určitě se tam zase někdy pojedu podívat.
Gabriela Košutová, 8.B