Animovaná přání aneb rozpohybované obrázky

K přání pěkných Vánoc přidáváme animovaná přáníčka žáků IV.B.

V prosincových hodinách IKT je vytvořili: Elen Geltnerová, Julie Elen Kaczmarczyková, Natálie Kubíková, Karel Pařil, Ema Žákovičová, Sebastian Hurtík, Viktor Damek, Viktor Baron a další. Podívejte se, jak se dětem podařilo rozpohybovat svá vlastní originální přání k Vánocům nakreslená v programu, který zná každý - MS Malování :-).


nebo

 odkaz na youtube


Mgr. Helena Lazarová

 


Klub zábavné logiky přeje krásné Vánoce!

Od září letošního roku navštěvují Klub zábavné logiky neboli Kroužek programování a robotiky žáci IV. B. V lekcích klubu jsme zatím programovali ve Scratchi a seznámili se s Ozoboty. V prosinci děti využily již nabyté znalosti základů programování při tvorbě prvních her a vánočních přání.

Podle pokynů autorky:
Klikněte na dáreček, sněhuláka a postupně na jednotlivá písmena v nápisu,,MERRY´´

Další výtvory si můžete prohlédnout po kliknutí na odkaz zde:


Děti musím moc pochválit, protože mají spousty zajímavých nápadů, které zkoušejí převést do svých kódů. Ještě máme před sebou hodně práce, ale i zábavy s Scratchem, ozoboty a Mboty, takže všem členům kroužku přeji krásné Vánoce a znovu se na ně těším v lednu 2020.

Mgr. Helena Lazarová

 


Cvičný evakuační poplach

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se uskutečnil na obou našich školách cvičný evakuační poplach. Děti i zaměstnanci školy si připomněli únikové východy a postup, jak se zachovat při mimořádné události. Vedení školy si celou akci vyhodnotí a přijme adekvátní opatření.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele


Workshop pro evropské učitele ve Třídě budoucnosti

 European Schoolnet v Bruselu  aneb i učitelé se učí

6.-7. prosince jsem se jako ambasadorka projektu Next Lab a Scientix pro ČR zúčastnila workshopu pro 50 evropských učitelů v sídle organizace EuropeanSchoolnet v Bruselu.
Bylo mi velkou ctí, že jsem spolu se svými kolegyněmi z Malty, Lotyšska, Slovenska a Izraele mohla připravit jeden z workshopů.

Tématem setkání, které jsem vedla, byla Tvorba dobré výukové hodiny s on- line laboratořemi https://www.golabz.eu/ S účastníky jsem sdílela také své zkušenosti z práce v hodinách s žáky naší školy/ například o využití tabletů ve výuce/ a prezentovala vzdělávací aktivity naší školy. Ze setkání přikládám několik fotografií.

Mgr. Helena Lazarová


Mikuláš na Slezské - My jsme byli hodní!


I v letošním roce k nám přišel Mikuláš, aby pokáral ty zlobivé a pochválil ty hodné. A protože by to nebyl Mikuláš, kdyby nakonec neobdaroval všechny (ti zlobiví slíbili, že se polepší).
Celá akce se povedla, užili jsme si hodně legrace a už teď se těšíme, až se zase za rok objeví se svými čerty a anděly!


Barevný týden

Minulý týden proběhl na obou pracovištích BAREVNÝ TÝDEN, kdy žáci i učitelé měli na každý den jinou barvu oblečení. Barvy vybrali zástupci Žákovského parlamentu. Letos to byla černá, bílá, zelená, růžová a červená. Někteří to pojali opravdu vážně a nezalekli se ani té růžové, takže bylo veselo. Zpříjemnili jsme si tak vyučování v tom předvánočním čase.

Krásný a pokojný ADVENT přeje Žákovský parlament


Advent na Slezské 2019

 
Adventní čas si děti i zaměstnanci školy každoročně užívají během tradiční akcí. Při těch spolupracujeme i s dalšími subjekty - pracovištěm na Ostravské ulici, Spolkem rodičů a přátel školy Hrabina, mateřskými školami, Městem Český Těšín a dalšími.

Vánoční dílny“ – celoškolní tvořivé dopoledne
Vánoční dílny proběhly ve třídách 1. až 9. ročníku i ve školní družině už v pátek 22. listopadu. Během dopoledních workshopů vznikly úžasné dárky a sváteční dekorace. Žáci z IX.B vypomohli svým mladším spolužákům ve třídách 1. a 2. ročníku. Výrobky, které během vánočních dílen vznikly, byly určeny k výzdobě tříd a školy, na prodejní výstavu a výtvarnou soutěž na náměstí v Českém Těšíně a hlavně na školní vánoční jarmark v prostorách školy. V letošním roce se opět do práce v některých třídách zapojili i rodiče.

O nejhezčí vánoční zvonek“ – výtvarná soutěž
Velmi děkujeme Spolku rodičů a přátel školy Hrabina za finanční podporu pro ocenění nejhezčích zvonečků.

„Sejdeme se v adventu s rozsvícením vánočního stromu“ - akce na náměstí v Českém Těšíně
Organizátorem akce bylo Město Český Těšín. Žáci a vyučující naší školy dostali 29. listopadu k dispozici prodejní stánky, kde mohli nabízet výrobky z vánočních dílen. Zároveň byla vystavena soutěžní práce „Vánoční hvězda“, vytvořená třídou IX.B. K příjemnému odpoledni a večeru přispěly i žákyně 7. – 9. ročníku, které přednesly literární pásmo „Adventní povídání“.

„Vánoční jarmark“ – akce v prostorách školy
Většina výrobků z vánočních dílen byla nabídnuta k prodeji na školním vánočním jarmarku. Akci zahájil zástupce ředitele školy p. Raszyk a slavnostního otevření se zúčastnili i pozvaní hosté (zaměstnanci školy, veřejnost). O prodej se během tří dnů od 4. do 6. prosince starali žáci IX.B.

„Mikuláš ve škole“ – dopolední akce
Dva Mikulášové spolu s anděly a čerty navštívili třídy I. stupně. S dětmi si popovídali, udělali trochu legrace a předali sladkosti a drobné dárky. Chrastění řetězů i andělské zvonění se ozývalo na školních chodbách 6. prosince.

Mgr. K. Sekulová

 


Předvánoční zvonění


Už ho slyšíte? Ve vstupní chodbě školy určitě. Stojí tam vánoční strom a na něm několik desítek zvonků a zvonečků. Téma letošní výtvarné soutěže, kterou vyhlašujeme tradičně v době adventu, znělo „O nejhezčí vánoční zvonek“. Na několikadenní výstavě se všechny představily. A když pak zaměstnanci školy, žáci i rodiče dostali možnost hlasovat o ten „nej“, našlo se v hlasovací krabici téměř 280 lístků s různými návrhy. Nezůstal jediný zvonek, který by se někomu nelíbil.

Autoři šesti prací, které získaly nejvíce hlasů, byli oceněni u příležitosti slavnostního zahájení školního vánočního jarmarku:
1. místo
Kristýna Zymová (III.C)
Jan Stavarský (V.B)
2. místo
Kateřina Vydrová (I.C)
Radek Fiačan (V.B)
3. místo
Eliška Hlaváčová (III.C)
Vanessa Švajná (V.B)


Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady

 Vážení rodiče,

během třídních schůzek dne 28. 11. 2019 proběhly doplňkové volby do školské rady z řad zákonných
zástupců žáků na volební období 2019-2022. Celkem bylo odevzdáno 131 platných hlasovacích lístků.
Do školské rady byl zvolen Ing. Tomáš Kaleta, který získal 90 platných hlasů.
Gratulujeme a přejeme úspěšnou spolupráci!

Mgr. Richard Zajac, ředitel


Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Předposlední měsíc roku přinesl stejně jako vloni možnost zúčastnit se školního kola Olympiády v českém jazyce.

Jazyková soutěž, určená žákům osmého a devátého ročníku, prověřuje nejen znalost mluvnice, ale také cit pro správné vyjadřování a stylistické schopnosti soutěžících. Těch bylo letos ve školním kole sedm, zastupovali všechny třídy obou zmíněných ročníků. Výsledky a bodové hodnocení byly velmi těsné. Dva soutěžící však prokázali takové „češtinářské“ schopnosti, že si vybojovali postup do okresního kola v Karviné:
Gratulujeme Richardu Bernatíkovi z IX.A a Michaele Dziadkové z VIII.B!    (Diplomy obou žáků můžete vidět v přílohách)

Mgr. K. Sekulová