Slavnost Slabikáře v I.C pracoviště na Slezské ul.

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 se konala pro děti z 1.C Slavnost Slabikáře. Pro děti to bylo sváteční odpoledne, ve kterém složily svou první zkoušku ze znalostí písmen, slabik a slov, zarecitovaly básničky a zazpívaly písničku. Porota složená ze zástupců rodičů rozhodla, že znalosti dětí jsou již dostačující, aby mohly obdržet Slabikář a malou odměnu.
Přeji svým prvňáčkům mnoho dalších úspěchů.

                                        Třídní učitelka Hana Pospíšilová
 


Slavnost slabikáře v I.B na Slezské

Pondělí 19.11.2012 bylo pro děti z 1.B svátečním dnem. Konala se totiž Slavnost Slabikáře, v rámci které prvňáčci „skládali zkoušku“ ve znalosti písmen, slabik a slov.
Celý program byl zpestřen recitací básní, říkanek,vyprávěním pohádky a zpěvem písně. V závěru slavnosti přistoupili naši nejmenší před přítomnou porotu,
která uznala jejich vědomosti za dostačující. Vyvrcholením pondělního setkání bylo slavnostní předání Slabikáře, který žáci obdrželi společně s malým dárkem a sladkým dortíkem.
Přeji svým prvňáčkům, aby se jim čtení Slabikáře dařilo a čtení knih se pro ně stalo oblíbenou činností jejich života.

Třídní učitelka Mgr.Jana Wojnarová
 


Pozvánka na Předvánoční jarmark ZŠ Slezská

Dovolujeme si vás pozvat na Předvánoční jarmark a na Den otevřených dveří pracoviště na ZŠ Slezská!


Turnaj v "Člověče, nezlob se!"

Již tradičně jsme ve spolupráci se SRPŠ připravili pro děti prvního stupně turnaj Člověče, nezlob se!
Ve středu 21.11.2012 se ve školní jídelně ZŠ Slezská sešla skupina dětí, které si přišly ve svém volném čase zasoutěžit ve známe společenské hře Člověče, nezlob se!  Zúčastnilo se celkem 42 dětí. Po hodině a půl souboje jsme získali 4 vítězná místa. Občerstvení a cenu útěchy obdržely všechny soutěžící děti. Výherci turnaje byli odměněni diplomem a věcnou cenou.
Občerstvení, věcné ceny a diplomy zařídilo SRPŠ. Děkujeme SRPŠ za spolupráci.
Děkujeme i za pomoc žákům 9.třídy ZŠ Slezská přiorganizaci turnaje.
 


Bobřík informatiky - informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Ve dnech 14. a 15.11. 2012 se žáci ZŠ pracoviště Slezská zúčastnili národního kola soutěže Bobřík informatiky. V celkovém počtu 27 650 účastníků se vůbec neztratili. Úspěšnými řešiteli kategorie Benjamin se stali Adam Kelner z VI.B, Ondřej Sabela a Jakub Kaczmarczyk ze VII.B. V kategorii Kadet získali ocenění Úspěšný řešitel:Jakub Stryja, Filip Sikora, Jakub Cywka z VIII.B , Kateřina Ivánková, Lucie Jedzoková, Lucie Gálová a Alan Godi z IX.B.
Nejlepšího umístění z naší školy dosáhla s počtem 221 bodů z celkových 237 Kateřina Iváková z IX.B a obsadila tak velmi pěkné 65. místo v celkovém celorepublikovém pořadí.
Jak naši žáci soutěžili, se můžete podívat na této adrese  (klikni zde):

                Mgr. Helena Lazarová                                           
 


Vánoční jarmark může začít - dílničky II.C třídy

A vánoční jarmark může začít………………… v dílničkách se nám povedlo vyrobit spoustu krásných sněhových vloček .

S kým ? …. s maminkami a také s jedním šikovným tatínkem a s paní učitelkou;
Z jakého materiálu? ….z PET lahví;
Čím jsme zdobili? ….akrylovou barvou;
Jak nám šla práce od ruky? ….šlo to dobře….něco se mi moc nepovedlo….. udělala jsem 4 vločky……. není to těžké ….bavilo mě to….;
A co naše maminky? ….snažily se moc – všechny si zaslouží jedničku;
A co tatínek? ….vůbec nezůstal pozadu i jemu píšeme jedničku;
Kdo přišel s nápadem? ….maminka- paní Šildrová, děkujeme;
Jak vše dopadlo?....podívejte se sami!
       Žáci II.C - Martin, Ríša, Lenka, Míša, Zuzka, Marek, Denda,Maruška, Vojta
 


2012: jak soutěžili benjamíni na ZŠ a MŠ Hrabina (Slezská)

O fotografie průběhu 5. ročníku soutěže v kategorii Benjamin (15. 11. 2012) se s námi podělili tentokrát ze Základní školy Hrabina z Českého Těšína. Děkujeme paní učitelce Heleně Lazarové.

Klikni zde!


Nová předsedkyně Školské rady při ZŠaMŠ Hrabina

Dne 13. listopadu 2012 se konalo první zasedání nově zvolené školské rady. Na programu jednání byla kromě dalších bodů volba předsedy. Předsedkyní školské rady se stala paní Mgr. Barbara Raszyková, které k zvolení blahopřejeme.

Bližší podrobnosti o prvním jednání školské rady přineseme v nejbližších dnech.


Projektový den Napříč školou (ZŠ Slezská)

V pátek 16. 11. 2012 se uskuteční v ZŠ Slezská tradiční podzimní projektový den Napříč školou, tentokrát pod názvem „Cesta kolem světa“. Žáci budou rozděleni do 14 smíšených skupin a pod vedením vyučujících se budou seznamovat se 7 divy světa a jinými světovými zajímavostmi. Vedoucí projektového dne p. uč. Marta Jalowiczorzová předpokládá, že skupiny provedou sebehodnocení a odevzdají své výstupy v době od 12,00 hod. do 12,30 hod., a tím vyučování v tento den pro žáky končí.
        Mgr. Jiří Raszyk, ZŘŠ
 


Proběhne turnaj v Člověče, nezlob se!

Turnaj „ Člověče nezlob se“m se uskuteční ve středa 21. 11. 2012 ve školní jídelně ZŠ Slezská od 14 hod.