2012: jak soutěžili benjamíni na ZŠ a MŠ Hrabina (Slezská)

O fotografie průběhu 5. ročníku soutěže v kategorii Benjamin (15. 11. 2012) se s námi podělili tentokrát ze Základní školy Hrabina z Českého Těšína. Děkujeme paní učitelce Heleně Lazarové.

Klikni zde!


Nová předsedkyně Školské rady při ZŠaMŠ Hrabina

Dne 13. listopadu 2012 se konalo první zasedání nově zvolené školské rady. Na programu jednání byla kromě dalších bodů volba předsedy. Předsedkyní školské rady se stala paní Mgr. Barbara Raszyková, které k zvolení blahopřejeme.

Bližší podrobnosti o prvním jednání školské rady přineseme v nejbližších dnech.


Projektový den Napříč školou (ZŠ Slezská)

V pátek 16. 11. 2012 se uskuteční v ZŠ Slezská tradiční podzimní projektový den Napříč školou, tentokrát pod názvem „Cesta kolem světa“. Žáci budou rozděleni do 14 smíšených skupin a pod vedením vyučujících se budou seznamovat se 7 divy světa a jinými světovými zajímavostmi. Vedoucí projektového dne p. uč. Marta Jalowiczorzová předpokládá, že skupiny provedou sebehodnocení a odevzdají své výstupy v době od 12,00 hod. do 12,30 hod., a tím vyučování v tento den pro žáky končí.
        Mgr. Jiří Raszyk, ZŘŠ
 


Proběhne turnaj v Člověče, nezlob se!

Turnaj „ Člověče nezlob se“m se uskuteční ve středa 21. 11. 2012 ve školní jídelně ZŠ Slezská od 14 hod.
 


Halloween VII.B s I.C

Dne 2.11. 2012 se část třídy 7.B zúčastnila akce „Halloween s 1.C.“ Bylo to pro nás velmi zábavné společně s prvňáčky kreslit dýně, duchy, pavouky a jiné příšerky. My, starší sedmáci, jsme zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli taky malí. Bylo by to pro nás super, kdybychom to mohli ještě příští rok zopakovat. Jako dárek za povedené výtvory od nás dostali prvňáci halloweenské záložky.
           Eliška Motyková 7.B
 


Uskuteční se

Třídní akce "Slavnost slabikáře" I.B tř. na Slezské ul. by se měla konat v pondělí 19.11.2012 v 16,00 hodin.
TU Mgr. Jana Wojnarová

Táž akce, "Slavnost slabikáře", proběhne i v I.C, a to ve čtvrtek 22.11. v 15.30 hod.
TU Mgr. Pospíšilová


Podzimníček ve II.C ZŠ Slezská

Poslední den v měsíci říjnu nás navštívila maminka našeho spolužáka Filípka Šildra. A nepřišla sama. Spolu s ní přišel i Podzimníček a Loudalka. Byli jsme moc zvědaví, kdo je to. Brzy jsme se to dozvěděli, protože nás Podzimníček i Loudalka provázeli celým vyučováním. Společně jsme četli, počítali, vyráběli , soutěžili, ale také nakupovali zeleninu a ovoce. Protože se nám moc dobře pracovalo, chceme ještě jednou poděkovat mamince Filípka za hezké dopoledne a že si na nás udělala čas. Bylo to prima a Loudalka a Podzimníček už jsou zase zpátky v pohádkové knize.
       Žáci II. C
 


Zpráva z činosti školní žákovské samosprávy na ZŠ Slezská za září a říjen 2012

V příloze přinášíme hodnocení školní žákovské samosprávy v ZŠ Slezská za měsíce září a říjen 2012.


Strašidelný den v I.B a I.C ZŠ Slezská

U příležitosti českých dušiček a anglického Helloweenu jsme si v úterý 23.10.2012 udělali strašidelný den.
Ráno se v potemnělých třídách sešla různá strašidla, duchové, čerti, mumie nebo čarodějnice a pak začalo strašidelné učení. Děti skládaly strašidelný hrad, hrály dýňové sudoku, doplňovaly strašidelná slova do mřížky, vyráběly helloweenské dýně a strašidelné ruce. Stihli jsme si i přečíst Hrůzostrašné pohádky pro malé strašpytlíky od Jiřího Žáčka. Vrcholem dne byl čarodějný rej při hudbě.Nejzajímavější masky byly odměněny medailemi a sladkostmi.
Tímto bychom také chtěli poděkovat rodičům za přípravu skvělých kostýmů a těšíme se na příští rok!
Třídní učitelky 1.B a 1.C
 


Otevírání budovy školy a přestávky mezi výukou od škol. roku 2012/2013

 Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci!

V letošním roce došlo Vyhláškou č. 256/2012 k několika změnám Vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání. Někteří z vás se ptáte, jak se tyto změny promítly do organizace a do školního řádu našich škol na Ostravské ul. a na Slezské ul. Zejména vás zajímalo, kdy se bude škola v zimě, kdy je venku dost chladno, školní budova otevírat pro dojíždějící žáky, jak to bude s přestávkami mezi jednotlivými vyučovacími hodinami a jak bude probíhat polední přestávka před odpolední výukou. Zde je odpověď ředitele školy.

1) Především: Výuka nesmí začít před 7. hodinou ranní a nesmí skončit po 17. hod., později nesmějí skončit ani zájmové kroužky, které organizuje škola. Toto ohraničení od 7.00 hod. do 17.00 hod. se týká výuky, nikoli však relaxační činnosti. V praxi to znamená, že např. u školních výletů, pokud s tím rodiče souhlasí, může školní výlet skončit později za předpokladu, že po 17.00 má výlet jednoznačně relaxační ráz, že se nejedná o výuku.

2) Poněvadž pravidelná výuka začíná na obou školách v 7.50 hod., otevírá se škola pro žáky v souladu s novelizovanou vyhláškou v 7.30 hod., tedy 20 min. před zahájením vyučování. V případě dojíždějících žáků, kteří se dostávají ke škole dřív, je možné po dohodě rodičů se školou postupovat dvojím způsobem. Žákovi může být ředitelem školy buď umožněno navštěvovat před 7.30 hod. školní družinu, nebo mu může ředitel školy povolit za předem dohodnutých bezpečnostních pravidel pobyt ve vestibulu školy před 7.30 hod. Na tento pobyt žáka ve škole se pak v plném rozsahu vztahuje školní řád, ze jehož porušení může být žák kázeňsky potrestán. 

3) Pro školní rok 2012/2013 se nic nemění, pokud jde o přestávky mezi jednotlivými vyučovacími hodinami. Tzv. malé přestávky zůstávají desetiminutové, velká přestávka mezi druhou a třetí hodinou bude i nadále trvat 15 minut.

4) V době polední přestávky mezi dopolední a odpolední výukou (Pozor!  Týká se to jen dnů, kdy je v rozvrhu odpolední výuka, a týká se to jen žáků, kteří mají odpolední výuku ve svém rozvrhu.) mají žáci  obou škol možnost setrvávat v budově škole, avšak pouze na vyhrazeném místě a pod dohledem dozírajícího zaměstnance školy. Přestávka byla stanovena na 40 minut. Pro žáky, kteří se přestávku před odpoledním vyučováním rozhodnou trávit ve škole, opět platí v plném rozsahu školní řád.  

5) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy (výlety, exkurze, kulturní akce, soutěže apod.) stanoví škola zařazení a délku přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků. 

6) A ještě jedna informace, která se týká délky výuky. Od školního roku 2012/2013 mohou mít i žáci 1. až 5. ročníku v jednom sledu 6 vyučovacích hodin!

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel