Poděkování třídní učitelce I.B třídy Mgr. Janě Wojnarové

Místo úvodu:
Jako ředitel školy mám vždy radost, když se ze strany rodičů dostane našim učitelům a učitelkám ocenění za jejich práci. Zde je jedno takové poděkování vyjádřeno paní učitelce Mgr. Janě Wojnarové! (Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel)

Vážený pane řediteli,

často se pravděpodobně nestává, aby rodič pěl chválu na učitele, a navíc písemně, nicméně moc ráda bych vyjádřila spokojenost s naší paní učitelkou Janou Wojnarovou. První třída není pro spoustu dětí jednoduchá, i má dcera patří k těm, co v první třídě bojovali, ale přístup paní učitelky, její péče, ochota se dětem věnovat a obrovská trpělivost dceři neuvěřitelně pomohla překonat ta úskalí spojená s první třídou a já si velmi vážím toho, že jsou v dnešní době ještě pedagogové, kteří svou práci dělají s láskou a přistupují k žákům jako ke svým vlastním dětem. V pátek jsme se i s ostatními rodiči zúčastnili besídky, kterou pro nás děti společně s paní učitelkou připravily, byla jsem dojatá, kolik se toho děti kromě svých denních povinností byly schopny naučit, bylo to opravdu krásné vystoupení, které bylo završeno tanečkem a velkým potleskem nás rodičů. Vím, že takováto vystoupení nejsou povinnou součástí výuky, a právě proto bych tímto chtěla naší paní učitelce poděkovat za vše, co pro naše děti dělá.

Děkuji.
Hana Vávrová maminka Lucinky z I. B


Změna v pedagogickém sboru

Změna třídního učitele ve třídě V.B

Vedení školy sděluje, že od 1. 5. 2013 nastoupila do naší školy, pracoviště na ZŠ Slezská, místo dlouhodobě nemocné Mgr. Kateřiny Zelinkové Mgr. Tamara Tomoszek. Zastává i funkci třídní učitelky ve třídě V. B.

Paní učitelce přejeme v naší škole hodně úspěchů a co nejvíce pracovní spokojenosti.

 


Další informace o vzdělávacím zájezdu do Anglie

V příloze přinášíme nejnovější informace o připravovaném vzdělávacím zájezdu do Anglie. Současně přikládáme zákonným zástupcům ke stažení "Prohlášení bezinfekčnosti".


Zprávy ze školy v přírodě (ZŠ Slezská)

Vážení rodiče!

Na tomto místě budeme přinášet průběžné zprávy o pobytu vašich dětí a našich žáků ve škole v přírodě. Na této adrese naleznete fotografie z jednotlivých dnů!    zshrabina.rajce.idnes.cz/


Napsali o nás

Regionální Těšínské listy v poslední době přinesly o našich školách několik informací. Přinášíme je ve znění, v jakém byly zvěřejněny:
Jedná se
1) o informaci o úspěchu našich žáků v konverzační soutěži v anglickém jazyce,
2) o zprávu projektu v ZŠ na Slezské ul. "Jaro přišlo k nám",
3) o sdělení o městském ocenění Bc. Anny Waszkové ke Dni učitelů.


Informace ze školy v přírodě č. 1

Oznamujeme rodičům, že děti dojely do školy v přírodě v pořádku. Po obědě vyrazily na seznamovací procházku po okolí. Přejeme všem dětem i našim zaměstnancům ve škole v přírodě hezké počasí a žádné úrazy.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel,  Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele školy
 


Úprava výuku ve škole na Slezské ul. po době školy v přírodě

Změna organizace vyučování po dobu konání školy v přírodě.

Upozorňuji zákonné zástupce žáků ZŠ na Slezské ul. na změnu organizace vyučování během konání školy v přírodě. V termínu od 29. 4. do 10. 5. 2013 dochází ke spojení tříd 3. B a 4. B. Žáci se ve spojené třídě budou učit dle rozvrhu hodin třídy 4. B. s tím, že žákům bude končit vyučování po 4. vyučovací hodině, tj. v 11,30 hod. Třídní učitelkou bude pro spojený ročník p. učitelka A. Jaworská.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele školy
 


Žáci pracoviště ZŠ Slezská odjíždějí do školy v přírodě

Žáci z pracoviště ZŠ Slezská odjíždějí v pondělí 29. dubna 2013 do školy v přírodě.

Všechno nejdůležitější naleznete, vážení rodiče, v příloze!


Den se zvířaty v V.A a v V.B (projektová výuka)

Zvířata jsou všude kolem nás. Žáci pátých ročníku to velmi dobře vědí. V hodině přírodovědy už probrali rozmanitost života na Zemi. Závěrečná hodina pak byla pro děti příjemným zpestřením a přiblížením praktických dovedností v péči o zvířata. Do hodiny si mohly donést své vlastní domácí zvíře. Taky si nachystali prezentaci o tom, jak se o svého mazlíčka pečují. Děti, které doma zvířátko nemají, si taky poradily. A tak jsme zhlédli např. prezentaci o slepicích, které chová Adamova babička, nebo pavouka, kterého našel Patrik. Některá zvířata jsme si mohli pohladit, jiná byla trochu vyplašená a kousala (třeba křečci). Některá zvířata nám jejich majitelé raději nedonesli, ale alespoň jsme je mohli vidět na fotce. Zvířata jsou prostě fajn!
Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Soutěž v ZOO

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili tradiční vědomostní soutěž pro žáky 6.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která se konala ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady. Soutěž se těší velkému zájmu škol z celého Moravskoslezského kraje a pořádá ji Zoo Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo téměř čtyři desetiletí. Téma jarní soutěže bylo „Savci Austrálie“. Zájem poměřit své znalosti projevilo bezmála 2000 dětí z více než 100 škol z celého kraje, tj. 371 družstev. Naše škola vyslala 4 družstva po pěti žácích. Nebyla to ovšem jen zábava, nejdříve jsme se museli pořádně připravit. V osobním volnu si nastudovat co nejvíce informací k tématu, a pak se s nimi podělit s ostatními soutěžícími.
Do finále se dostalo jen 12 družstev. Nám se to sice nepovedlo, ale i tak jsme byli na 52. místě (družstvo v čele s Katkou Ivánkovou).
Cíl této soutěže byl splněn. Aniž by to žáci tušili, plnili tak cíle čtenářské gramotnosti. Studovali, vypisovali, četli, dohledávali, učili se. J. A. Komenský by řekl: „Škola hrou“.
Mgr. Marta Jalowiczorzová

 

Dne 21.3.2013 jsme měli jet do ZOO. Nemohla jsem se dočkat, ale zároveň jsem chtěla, ať je to trochu později, protože vědomosti jsem neměla moc velké. A ačkoliv jsme se po vyučování několikrát sešli a sdíleli se získanými informacemi, téma bylo hrozně obsáhlé: „Savci Austrálie“. A najednou už byl den odjezdu. Dost mě zklamalo počasí, ale rozhodně jsem si tím nechtěla kazit den. Když jsme seděli ve vlaku, každý se ještě snažil něco naučit. Listovali jsme vědomostmi, ukazovali si obrázky. Pak následoval přestup na tramvaj, kde každý s pobavením sledoval hodiny a říkal si, že to nakonec stejně nestihneme. Avšak opak byl pravdou. Vše jsme stihli (ale na poslední chvíli) a už jsme seděli s testem před sebou. Test mi nakonec nepřišel až tak těžký (až na některé otázky). Pak jsme se všichni rozutekli po ZOO, vyměňovali jsme si názory, pocity a dojmy z otázek. Rozhodně bylo pro nás novinkou slovo: rhinarium. Tipovali jsme, že to je březost, ale byla to neosrstěná plocha okolo nozder. Takových novinek tam bylo více (další byla např. otázka, u kterého vačnatce mají vak i samci...byl to vakokrt). Pak jsme ještě obešli celou ZOO a to už bylo vše. Celkově se mi tato soutěž moc líbila a rozhodně bych tam jela znovu (kdybych mohla). Sice mě docela mrzí, že jsme se nedostali do finále, ale rozhodně jsme se toho hodně dozvěděli a nastudovali.
Kateřina Ivánková IX.B