Informace ze školy v přírodě č. 1

Oznamujeme rodičům, že děti dojely do školy v přírodě v pořádku. Po obědě vyrazily na seznamovací procházku po okolí. Přejeme všem dětem i našim zaměstnancům ve škole v přírodě hezké počasí a žádné úrazy.

Mgr. Rudolf Fiedler, ředitel,  Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele školy
 


Úprava výuku ve škole na Slezské ul. po době školy v přírodě

Změna organizace vyučování po dobu konání školy v přírodě.

Upozorňuji zákonné zástupce žáků ZŠ na Slezské ul. na změnu organizace vyučování během konání školy v přírodě. V termínu od 29. 4. do 10. 5. 2013 dochází ke spojení tříd 3. B a 4. B. Žáci se ve spojené třídě budou učit dle rozvrhu hodin třídy 4. B. s tím, že žákům bude končit vyučování po 4. vyučovací hodině, tj. v 11,30 hod. Třídní učitelkou bude pro spojený ročník p. učitelka A. Jaworská.

Mgr. Jiří Raszyk, zástupce ředitele školy
 


Žáci pracoviště ZŠ Slezská odjíždějí do školy v přírodě

Žáci z pracoviště ZŠ Slezská odjíždějí v pondělí 29. dubna 2013 do školy v přírodě.

Všechno nejdůležitější naleznete, vážení rodiče, v příloze!


Den se zvířaty v V.A a v V.B (projektová výuka)

Zvířata jsou všude kolem nás. Žáci pátých ročníku to velmi dobře vědí. V hodině přírodovědy už probrali rozmanitost života na Zemi. Závěrečná hodina pak byla pro děti příjemným zpestřením a přiblížením praktických dovedností v péči o zvířata. Do hodiny si mohly donést své vlastní domácí zvíře. Taky si nachystali prezentaci o tom, jak se o svého mazlíčka pečují. Děti, které doma zvířátko nemají, si taky poradily. A tak jsme zhlédli např. prezentaci o slepicích, které chová Adamova babička, nebo pavouka, kterého našel Patrik. Některá zvířata jsme si mohli pohladit, jiná byla trochu vyplašená a kousala (třeba křečci). Některá zvířata nám jejich majitelé raději nedonesli, ale alespoň jsme je mohli vidět na fotce. Zvířata jsou prostě fajn!
Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Soutěž v ZOO

V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili tradiční vědomostní soutěž pro žáky 6.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, která se konala ve výukovém centru ostravské zoologické zahrady. Soutěž se těší velkému zájmu škol z celého Moravskoslezského kraje a pořádá ji Zoo Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo téměř čtyři desetiletí. Téma jarní soutěže bylo „Savci Austrálie“. Zájem poměřit své znalosti projevilo bezmála 2000 dětí z více než 100 škol z celého kraje, tj. 371 družstev. Naše škola vyslala 4 družstva po pěti žácích. Nebyla to ovšem jen zábava, nejdříve jsme se museli pořádně připravit. V osobním volnu si nastudovat co nejvíce informací k tématu, a pak se s nimi podělit s ostatními soutěžícími.
Do finále se dostalo jen 12 družstev. Nám se to sice nepovedlo, ale i tak jsme byli na 52. místě (družstvo v čele s Katkou Ivánkovou).
Cíl této soutěže byl splněn. Aniž by to žáci tušili, plnili tak cíle čtenářské gramotnosti. Studovali, vypisovali, četli, dohledávali, učili se. J. A. Komenský by řekl: „Škola hrou“.
Mgr. Marta Jalowiczorzová

 

Dne 21.3.2013 jsme měli jet do ZOO. Nemohla jsem se dočkat, ale zároveň jsem chtěla, ať je to trochu později, protože vědomosti jsem neměla moc velké. A ačkoliv jsme se po vyučování několikrát sešli a sdíleli se získanými informacemi, téma bylo hrozně obsáhlé: „Savci Austrálie“. A najednou už byl den odjezdu. Dost mě zklamalo počasí, ale rozhodně jsem si tím nechtěla kazit den. Když jsme seděli ve vlaku, každý se ještě snažil něco naučit. Listovali jsme vědomostmi, ukazovali si obrázky. Pak následoval přestup na tramvaj, kde každý s pobavením sledoval hodiny a říkal si, že to nakonec stejně nestihneme. Avšak opak byl pravdou. Vše jsme stihli (ale na poslední chvíli) a už jsme seděli s testem před sebou. Test mi nakonec nepřišel až tak těžký (až na některé otázky). Pak jsme se všichni rozutekli po ZOO, vyměňovali jsme si názory, pocity a dojmy z otázek. Rozhodně bylo pro nás novinkou slovo: rhinarium. Tipovali jsme, že to je březost, ale byla to neosrstěná plocha okolo nozder. Takových novinek tam bylo více (další byla např. otázka, u kterého vačnatce mají vak i samci...byl to vakokrt). Pak jsme ještě obešli celou ZOO a to už bylo vše. Celkově se mi tato soutěž moc líbila a rozhodně bych tam jela znovu (kdybych mohla). Sice mě docela mrzí, že jsme se nedostali do finále, ale rozhodně jsme se toho hodně dozvěděli a nastudovali.
Kateřina Ivánková IX.B
 


Malování voskem

V pondělí 8. 4. proběhla ve třídě 3. A na Slezské ul. relaxační výtvarná dílnička „Enkaustika“.
Co to slovo znamená? Je to metoda malování teplým voskem. Žáci kouzlili žehličkou na papíře a výsledkem byl originální obrázek v jejich oblíbených barvách. V těchto abstraktních obrázcích žáci hledali, co vidí, a prokázali tím nejen svou zručnost, ale i svou kreativní fantazii. Žáci poznali něco nového a zajímavého.
Mgr. A.Jaworská
 


Program vzdělávacího zájezdu do Anglie

Přinášíme upřesněný program zájezdu žáků našich škol do Anglie.


Zpráva o činnosti školní žákovské samosprávy za únor a březen 2013

Únor

Během měsíce února proběhla šestá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
Proběhlo vyhlášení a zhodnocení soutěže na únor na téma „Valentýn“. Vyhodnocení této soutěže provedli zástupci 7.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Ve schránce důvěry nebyl žádný dotaz.

Březen

Během měsíce března proběhla sedmá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci březnu byla vyhlášena soutěž „Eko třída“. Zhodnocení provedli zástupci 6.B a 9.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při Jarmarku.
Žáci druhého stupně se mohli zúčastnit Disko akce pořádané SRPDŠ. V tomto školním roce, ale nebyl ze strany žáků velký zájem o tuto akci. Z tohoto důvodu se pokusíme v příštím roce spojit akci Disko i s pracovištěm Ostravská.
Žáci prvního stupně se účastnili karnevalu, na kterém pomáhali žákyně 9.B.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky. Ve schránce důvěry nebyl žádný dotaz.

V Českém Těšíně 4.4. 2013        Mgr. Lenka Slováková, vedoucí ŠŽS


Bruslení prvního stupně žáků ze Slezské

V pátek 22. 3. měli žáci I. stupně ZŠ Hrabina na ul.Slezské jedinečnou šanci v rámci tělesné výchovy navštívit zimní stadion a celou hodinu si zabruslit. Někteří se snažili naučit se, jak mají na bruslích stát, a to nejen v pohybu, ale i v klidovém stavu, druzí si zase vyzkoušeli, jak se mají rozjet, jak zabrzdit, jak se vyhnout překážce, jak zatočit, jak se postavit na brusle po pádu. Ti zdatnější si na ledové ploše zkoušeli různé piruety a krokové pasáže. Bylo to velmi fajn, ale už se těšíme na sluníčko a jaro.
              Mgr. A.Jaworská

 


Ondřej Římánek z V.B oceněn v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás"

Ondřej Římánek z V.B oceněn v celostátní výtvarné soutěži "Příroda kolem nás"

Žáci 5. ročníku se v tomto školním roce zúčastnili XIII. ročníku celostátní výtvarné soutěže pořádané Správou Národního parku Podyjí. V konkurenci téměř tisícovky zaslaných prací ocenila porota čestným uznáním výtvarnou práci Ondřeje Římánka z V.B, která nesla název „Dudek – lékař lesa“.
Všechny oceněné práce si můžete prohlédnout na webových stránkách národního parku, originální obrázky od dubna i v Návštěvnickém středisku Správy Národního parku Podyjí v Čížově.