Pracoviště ZŠ Slezská připravuje tradiční velikonoční jarmark

V příloze naleznete pozvánku (plakát) na tradiční velikonoční jarmark, který ve škole proběhne 25. až 27. března 2013.


Pracoviště ZŠ Slezská chystá projektový den!

V pátek 15. 3. 2013 se v ZŠ Slezská uskuteční projektový den napříč školou. Tentokrát nese název „Jaro na Slezské“. Žáci budou rozděleni do smíšených skupin a pod vedením vyučujících se seznámí nejen s tradicemi, historií a smyslem Velikonočních svátků, ale také si vyrobí různé velikonoční dekorace a výrobky, které pak budou vystaveny na velikonočním jarmarku ve dnech 25.- 27. 3. 2013. Celý projektový den zaštiťují p. učitelky Mgr. K. Sekulová a Mgr. K. Zelinková.“

Mgr. Jiří Raszyk – zástupce ředitele školy
 


Hrabinský větrník

A jsme zase tady!
Jarní prázdniny utekly jako voda. Někteří si pořádně zalyžovali a jiní jen tak relaxovali. Všichni jsme si ovšem pořádně odpočinuli od školy a všech povinností (stejně by se ještě alespoň jeden týden hodil, že?). Nebuďte však smutní, protože jsme si pro vás připravili už druhé číslo našeho časopisu. Najdete tady všechny rubriky jako minule, ale přibyl nám nově i „Fotoromán“, kterého se mnozí z vás nemohli dočkat. Přejeme hezké počtení.
         Vaše redakční rada

Letos jsme se opět přihlásili do Celostátní soutěže O nejlepší školní časopis roku 2013.

I když v redakční radě jsou skoro sami nováčci, přesto pracují s nasazením, vymýšlejí nové rubriky, fotí, dělají rozhovory, navrhují grafickou stránku, připravují křížovky, vtipy atd. Doufám, že naše práce porotce zaujme a opět pojedeme do Brna na slavnostní vyhlášení vítězů, tentokrát už jako „Hrabinský větrník“.
Držte nám palce a čtěte nás!
          Mgr. Marta Jalowiczorzová
 


Zpráva o činnosti školní žákovské samosprávy za listopad až leden škol. roku 2012/2013

Listopad
Během měsíce listopadu proběhla třetí schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
Proběhlo vyhlášení a zhodnocení soutěže na listopad na téma „Čistá tabule“.
Vyhodnocení této soutěže provedli zástupci 9.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Zodpovězen jeden dotaz ze schránky důvěry.

Prosinec
Během měsíce prosince proběhla čtvrtá schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci prosinci byla vyhlášena soutěž „Vyzdobená třída“. Zhodnocení provedli zástupci 7.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při Vánočním jarmarku.
Žáci z devátého ročníku pomáhali při každoročním turnaji v Člověče nezlob se.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Zodpovězeny tři dotazy ze schránky důvěry.

Leden
Během měsíce ledna proběhla další schůzka ŠŽS na pracovišti Slezská.
V měsíci lednu byla vyhlášena soutěž „Žákovská samospráva“. Zhodnocení provedli zástupci 8.B. V rámci tohoto zhodnocení předali i zdůvodnění udělených bodů jednotlivým třídám.
Pokračujeme stále ve sběru víček.
Žáci z osmého a devátého ročníku velmi pomohli při organizaci zápisu.
Na schůzce žáci neměli žádné návrhy ani připomínky.
Zodpovězen jeden dotaz ze schránky důvěry.

V Českém Těšíně 28.1. 2013 Mgr. Lenka Slováková
 


První místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce

V pátek 22. února 2013 jsme se zúčastnili okresního kola soutěže v anglické konverzaci, které se konalo na Základní škole 1. máje v Havířově. Soutěž, kterou pořádá středisko volného času Juventus Karviná, má dlouhou tradici a je jistě velmi pozitivní motivací pro žáky v učení se cizímu jazyku. Letos zaznamenala tato olympiáda změny. Soutěžilo se nejen v poslechu a konverzaci na dané téma, ale žáci si též vyzkoušeli čtení s porozuměním a zároveň museli prokázat gramatické znalosti jazyka. Zkouška trvala 60 minut a za naši školu.

Za ZŠ Hrabina, byli nominováni dva žáci, kteří se stali vítězi školního kola. Při vyhlašování výsledků se z prvního místa radoval Jakub Kaczmarczyk, který reprezentoval naši školu v mladší kategorii za pracoviště Slezská. Pochválit musíme i výkon Barbory Polečové ze starší kategorie, reprezentovala pracoviště Ostravská, které chyběl do 3. místa pouhý jeden bod! Barbora podala v nelehké konkurenci tří desítek soutěžících taktéž výborný výkon.

Nutno dodat, že oba žáci dosáhli předních míst i proto, že ve volném čase zdokonalují své jazykové znalosti mimo školu.

Závěrem bychom chtěli svým žákům poděkovat za vzornou reprezentaci školy a popřát jim hodně vytrvalosti a píle při dalším studiu angličtiny.
                                                 Mgr. Alena Souralová
 


Pěvecká soutěž

V ZŠ Hrabina na ul. Slezské proběhlo ve středu 20.2. školní kolo v pěvecké soutěži. Zúčastnilo se 20 žáků z prvních až pátých tříd.
 

Výsledková listina:
 

1.kategorie 1.-2.třída
1. místo Ryboňová Marie                  II.C
2. místo Šlauerová Anna                  II.C
3. místo Benroth Kilián                      I.B
Čestné uznání Stavarský Jakub      I.C
 

2.kategorie 3.-4.třída
1. místo Ryboňová Ingrid                 IV.B
2. místo Sojková Vendula                III.B
3. místo Sabela Jiří                           III.B
Čestné uznání Bury Marek              III..A
Čestné uznání Kadlčík René          IV.B


3.kategorie 5.-6.třída
1. místo Stavarczyk Kamil                V.A
2.místo Tomek Ondřej                      V.A
3.místo Ryboň Patrik                        V.B
 


ZŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Slezská, v nejbližší době připravuje

Velikonoční fotografování
Ve středu 6. března proběhne Velikonoční fotografování pro zájemce.

Projektový den
Na pátek 15. 3. připravujeme celoškolní projektový den s velikonoční tématikou. Projektový den po organizační stránce zajišťují p.učitelky Sekulová a Zelinková.

Velikonoční jarmark
Rodiče , žáky i širokou veřejnost zveme na Velikonoční jarmark, který se uskuteční ve dnech 25.- 27. března .


Beseda s policisty v III.A a III.B ZŠ Slezská

Ve středu dne 20.2.proběhla beseda na ZŠ Hrabina ul. Slezská s policií ČR. Zúčastnily se jí třídy III.A a III.B. A co se žáci dozvěděli? Hlavní téma „Když je nutné být doma sám“ bylo pro děti velmi poučné, protože se každý v této situaci již ocitl nebo ocitne. Některé situace si mohly i vyzkoušet. V druhé hodině bylo tématem Bezpečně na cestě do a ze školy. Žáci zhlédli velmi zajímavý film, kde rádcem hlavnímu hrdinovi byla ryba. Žáci se proto nejen poučili, ale taky pobavili.
                 Mgr. Alena Jaworská


Odjezd na lyžařský výcvikový kurz

V neděli 3. března 2013 kolem 10. hod. dopolední odjeli žáci naší ZŠ Český Těšín Hrabina na lyžařský výcvikový kurz.

Z jejich pobytu se pokusíme přinášet pravidlené informace. Zde jsou první fotografie.


Zápis č. 4 z výborové schůze SRPDŠ 26.2. 2013

V příloze přinášíme zápis z jednání výboru SRPDŠ, který se konal 26.2. 2013