ZŠ Hrabina, pracoviště ZŠ Slezská, v nejbližší době připravuje

Velikonoční fotografování
Ve středu 6. března proběhne Velikonoční fotografování pro zájemce.

Projektový den
Na pátek 15. 3. připravujeme celoškolní projektový den s velikonoční tématikou. Projektový den po organizační stránce zajišťují p.učitelky Sekulová a Zelinková.

Velikonoční jarmark
Rodiče , žáky i širokou veřejnost zveme na Velikonoční jarmark, který se uskuteční ve dnech 25.- 27. března .


Beseda s policisty v III.A a III.B ZŠ Slezská

Ve středu dne 20.2.proběhla beseda na ZŠ Hrabina ul. Slezská s policií ČR. Zúčastnily se jí třídy III.A a III.B. A co se žáci dozvěděli? Hlavní téma „Když je nutné být doma sám“ bylo pro děti velmi poučné, protože se každý v této situaci již ocitl nebo ocitne. Některé situace si mohly i vyzkoušet. V druhé hodině bylo tématem Bezpečně na cestě do a ze školy. Žáci zhlédli velmi zajímavý film, kde rádcem hlavnímu hrdinovi byla ryba. Žáci se proto nejen poučili, ale taky pobavili.
                 Mgr. Alena Jaworská


Odjezd na lyžařský výcvikový kurz

V neděli 3. března 2013 kolem 10. hod. dopolední odjeli žáci naší ZŠ Český Těšín Hrabina na lyžařský výcvikový kurz.

Z jejich pobytu se pokusíme přinášet pravidlené informace. Zde jsou první fotografie.


Zápis č. 4 z výborové schůze SRPDŠ 26.2. 2013

V příloze přinášíme zápis z jednání výboru SRPDŠ, který se konal 26.2. 2013


Městské kolo pěvecké soutěže Zpěváček

Dne 26. února 2013 se zúčastnili žáci ZŠ Hrabina městského kola soutěže ve zpěvu slezských lidových písní. Vystoupení, které vyžaduje po žácích přesné znalosti zdejšího nářečí, si připravili Kamil Stawarczyk a David Zwyrtek z 5. třídy ZŠ Slezská a Anna Slobodová z 8. třídy ZŠ Ostravská. Ve velmi silné konkurenci rozhodovaly sebenepatrnější chybičky. Naši zpěváčci obstáli, Anna Slobodová získala za své vystoupení Čestné uznání. Blahopřejeme!
                             V. Potyszová
 


Školní kolo v Pythagoriádě

Pythagoriáda 2012/2013 - výsledky

Konala se 5.února 2013 na pracovišti ZŠ Slezská
Soutěže se mohli zúčastnit žáci 5. – 8.ročníku, maximální počet získaných bodů byů 15.  Úspěšní řešitelé museli mít 9 – 15 bodů a ti postoupili do okresního kola soutěže.
 

5.ročník :
1. Adam Burkuš – 13 bodů – úspěšný řešitel
2. Ondřej Gajda – 11 bodů – úspěšný řešitel
3. Ondřej Římánek – 10 bodů – úspěšný řešitel
4.- 5. Veronika Haasová – 9 bodů – úspěšný řešitel
          Patrik Ryboň – 9 bodů – úspěšný řešitel
 

6.ročník:
1.-4. Adam Kelner – 8 bodů
         Tereza Krawiecová – 8 bodů
         Barbora Koutná – 8 bodů
         Klára Franioková – 8 bodů


7.ročník:
1.- 2. David Podeszwa- 7 bodů
          Ondřej Sabela – 7 bodů
3. Jakub Kaczmarczyk – 6 bodů
4.  Daniel Ostruszka – 5 bodů

8.ročník:
1. Jakub Stryja – 9 bodů - úspěšný řešitel
2. Matěj Štorek – 6,5 bodů
 


Změna v pedagogickém sboru

V pedagogickém sboru ZŠaMŠ Český Těšín Hrabina, p.o došlo k 1. únoru ke změně. Ze školy k 31.1. 2013 odešla Mgr. Magdalena Stuchlíková. Novou členkou sboru se stala paní Bc. Jana Raszková, která převzala úvazek Mgr. Stuchlíkové. Novou třídní učitelkou VII.A třídy se místo paní Stuchlíkové stala Mgr. Dagmar Nováková.


Připravujeme Disco pro žáky

Holky a kluci,
v příloze naleznete pozvánku na den 1.3. 2013, kdy je pro Vás, žáky 2. stupně pracoviště Slezská, připraveno Disko na Střelnici.
 


Napsali o nás

V Těšínských listech, roč. VII, číslo 1, 8. února 2013, o naší škole zvěřenili hned 2 články.

Ten první se týkal projektové výuky na pracovišti na Ostravské ulici, ten druhý pak Slavnosti Slabikáře, která se uskutečnila na pracovišti na Slezské ul.

Přetiskujeme i třetí článek. Týká se Laury Raszykové, bývalé žákyně ZŠ Ostravská. Laura naší škole rozhodně dělá svými sportovními výkony naší škole čest!

Mgr. V. Potyszová, tisková mluvčí školy


Projekt: Globální problémy lidstva

V hodině slohu se žáci 8. i 9. třídy pokusili zamyslet nad složitým a velmi aktuálním tématem „Globální problémy lidstva“. Projekt se skládal z několika části. V první teoretické části žáci si přečetli články o nejrůznějších globálních problémech, se kterými se lidstvo potýká. V druhé části si samostatně dohledávali potřebné informace, výstřižky z novin a časopisů, obrázky, zajímavosti. Následně byli rozděleni do skupin a pokusili se toto téma zpracovat jako výklad na formát A2. Poslední částí byla společná prezentace nejožehavějších problémů. O přestávce pak svoje výstupy umístili na nástěnku a doplnili o vlastnoručně nakreslenou zeměkouli. V hodině literatury se pokusili globální problémy lidstva shrnout do veršů Několik ukázek si můžete nyní přečíst. Tento projekt si kladl za cíl výchovu v evropských a globálních souvislostech, zefektivnění práce ve skupině, posílení čtenářské gramotnosti a tvůrčího myšlení. Cílů bylo dosaženo. Výstupy můžete zhlédnout na nástěnce ve třídě VIII.B.
Mgr. Marta Jalowiczorzová

Naše Země čistá není,
a už je to k zamyšlení.
Všude je jen nepořádek,
co vyvolává velký zmatek. L
Lidé tlustí hodně jí,
okolo se jim všichni vysmějí,
že vypadají jako tlustá prasata,
nebo slušně čuňata.
Ani příliš hubení to lehké nemají,
nadává se jim, že jako sloupy vypadají.
Toto jsou problémy naší Země,
které se nelíbí ani mě.
Markéta Samiecová 9.B

HROZBA Z VESMÍRU
Mnoho lidí teď netuší,
že čas na zemi jednou vyprší.
Hrozí nám nebezpečí z vesmíru,
ještě si však můžeme žít v míru.
Ale jednou slunce zhasne,
Proč? To nebude nám jasné.
Nebo nás zničí velký meteor?
To nevím, ale bude to teror.
Andrea Furiková 9.B

Nevejdeš-li se do oblečení
přidej trochu cvičení,
zdravé jídlo ochutnej,
a to tučné vyhoď ven.
Posilovnu navštěvuj,
zdravé jídlo obdivuj,
na gauč si už nesedej,
mastné jídlo vynechej.
Katka Ivánková 9.B

Venku je krásně, tak neseď doma,
a necpi se těma tučnýma brambůrkama.
Vyjdi ven a zacvič si,
najednou ucítíš, že jen špekoun jsi.
Seděl si vždy doma u telky,
a cpal ses těmi dobrotami od tety.
Teď víš, že to byla chyba,
Začni znova, bude to fajn,
Budeš se cítit jako pohybu pán.
Marie Nemcová 9.B

JADERNÁ ELEKTRÁRNA ANEB ELEKTŘINA
Když elektřina dochází,
Lidstvo se s krizí potácí,
V tom myšlenka přijde hned:
Co takhle něco vymyslet?
Uran 235 radioaktivní dost je
Tak šup s ním hned třeba do pece,
A elektřina hned jede
Počítače, elektřiny dost zas je,
Naše lidstvo ji hned využije.
Když nabijem si mobily
Krizi jsme opět vyřešili.:D
Šimon Pryszcz 9.B

Myslím,
že nikdo z nás netuší,
Jak moc
znečišťujeme ovzduší.
Cigareta sem,
cigareta tam
už jsou všude,
kam se jen podívám.
Přestaňme si ničit zdraví,
A buďme všichni usměvaví.
Simona Welszarová 9.B

Měli bychom se často mýt,
ale také hodně vody pít.
Neměli bychom se přejídat,
ale pěkně si svou postavu hlídat.
Jinak to skončí obezitou,
a nikam nás nedostanou ani tou raketou.
Hlavně to nesmíme přehánět ani s tou hubeností,
jinak budou všichni vědět,
jaké mám kosti.
Aneta Kramarčíková 9.B

Obezita to je věda,
ani tobě pokoj nedá.
Je to svinstvo tomu věř,
dej si bacha, ať neztloustneš!
Natálie Tomanová. 9.B

Slunce svítí nad hlavou,
Děti skáčou a plavou.
Slunce pálí jako čert,
Namažte si záda hned.
Denisa Dudová 9.B