Projekt: Globální problémy lidstva

V hodině slohu se žáci 8. i 9. třídy pokusili zamyslet nad složitým a velmi aktuálním tématem „Globální problémy lidstva“. Projekt se skládal z několika části. V první teoretické části žáci si přečetli články o nejrůznějších globálních problémech, se kterými se lidstvo potýká. V druhé části si samostatně dohledávali potřebné informace, výstřižky z novin a časopisů, obrázky, zajímavosti. Následně byli rozděleni do skupin a pokusili se toto téma zpracovat jako výklad na formát A2. Poslední částí byla společná prezentace nejožehavějších problémů. O přestávce pak svoje výstupy umístili na nástěnku a doplnili o vlastnoručně nakreslenou zeměkouli. V hodině literatury se pokusili globální problémy lidstva shrnout do veršů Několik ukázek si můžete nyní přečíst. Tento projekt si kladl za cíl výchovu v evropských a globálních souvislostech, zefektivnění práce ve skupině, posílení čtenářské gramotnosti a tvůrčího myšlení. Cílů bylo dosaženo. Výstupy můžete zhlédnout na nástěnce ve třídě VIII.B.
Mgr. Marta Jalowiczorzová

Naše Země čistá není,
a už je to k zamyšlení.
Všude je jen nepořádek,
co vyvolává velký zmatek. L
Lidé tlustí hodně jí,
okolo se jim všichni vysmějí,
že vypadají jako tlustá prasata,
nebo slušně čuňata.
Ani příliš hubení to lehké nemají,
nadává se jim, že jako sloupy vypadají.
Toto jsou problémy naší Země,
které se nelíbí ani mě.
Markéta Samiecová 9.B

HROZBA Z VESMÍRU
Mnoho lidí teď netuší,
že čas na zemi jednou vyprší.
Hrozí nám nebezpečí z vesmíru,
ještě si však můžeme žít v míru.
Ale jednou slunce zhasne,
Proč? To nebude nám jasné.
Nebo nás zničí velký meteor?
To nevím, ale bude to teror.
Andrea Furiková 9.B

Nevejdeš-li se do oblečení
přidej trochu cvičení,
zdravé jídlo ochutnej,
a to tučné vyhoď ven.
Posilovnu navštěvuj,
zdravé jídlo obdivuj,
na gauč si už nesedej,
mastné jídlo vynechej.
Katka Ivánková 9.B

Venku je krásně, tak neseď doma,
a necpi se těma tučnýma brambůrkama.
Vyjdi ven a zacvič si,
najednou ucítíš, že jen špekoun jsi.
Seděl si vždy doma u telky,
a cpal ses těmi dobrotami od tety.
Teď víš, že to byla chyba,
Začni znova, bude to fajn,
Budeš se cítit jako pohybu pán.
Marie Nemcová 9.B

JADERNÁ ELEKTRÁRNA ANEB ELEKTŘINA
Když elektřina dochází,
Lidstvo se s krizí potácí,
V tom myšlenka přijde hned:
Co takhle něco vymyslet?
Uran 235 radioaktivní dost je
Tak šup s ním hned třeba do pece,
A elektřina hned jede
Počítače, elektřiny dost zas je,
Naše lidstvo ji hned využije.
Když nabijem si mobily
Krizi jsme opět vyřešili.:D
Šimon Pryszcz 9.B

Myslím,
že nikdo z nás netuší,
Jak moc
znečišťujeme ovzduší.
Cigareta sem,
cigareta tam
už jsou všude,
kam se jen podívám.
Přestaňme si ničit zdraví,
A buďme všichni usměvaví.
Simona Welszarová 9.B

Měli bychom se často mýt,
ale také hodně vody pít.
Neměli bychom se přejídat,
ale pěkně si svou postavu hlídat.
Jinak to skončí obezitou,
a nikam nás nedostanou ani tou raketou.
Hlavně to nesmíme přehánět ani s tou hubeností,
jinak budou všichni vědět,
jaké mám kosti.
Aneta Kramarčíková 9.B

Obezita to je věda,
ani tobě pokoj nedá.
Je to svinstvo tomu věř,
dej si bacha, ať neztloustneš!
Natálie Tomanová. 9.B

Slunce svítí nad hlavou,
Děti skáčou a plavou.
Slunce pálí jako čert,
Namažte si záda hned.
Denisa Dudová 9.B


V.A na Slezské se zapojila do tvorby společného kalendáře evropských škol

V závěru minulého kalendářního roku se žáci 5.A v rámci projektu E TWINNING, který umožňuje spolupráci evropských učitelů, zapojila do tvorby kalendáře pro rok 2013. Naše třída měla za úkol vytvořit stránku pro měsíc duben. Autorem uveřejněného návrhu je Ondřej Tomek. Prohlédněte si, jak se dětem práce povedly.
Mgr. Helena Lazarová, třídní učitelka
 


Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2013/2014 - rozdělení žáků budoucích 1. tříd na jednotlivá pracoviště

V příloze přinášíme rozdělení dětí, které absolvovaly letos zápis do 1. ročníku, na jednotlivá pracoviště na Ostravské a na Slezské ul.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že rozdělení je stále ještě pracovní a může v něm v průběhu jara 2013 dojít ke změně.

Rozdělení bylo provedeno v souladu s vnitřní směrnicí ŘŠ k přijímání dětí do 1. roč..

Na rozdělení dětí na jednotlivá pracoviště se nevztahuje správní řád, proto není možné se proti němu odvolat.

Za vedení školy Rudolf Fiedler, ředitel


Zápisy do 1. ročníku

K zápisům do 1. ročníku, které proběhly 15. a 16. ledna 2013 pro obě naše školy v letošním roce v budobě ZŠ Slezská , se vracíme několika fotografiemi.

Ohlédnutí II.C za Vánocemi

…zpívání koled, recitování vánočních básní a předvádění vánočních zvyků – to vše jsme si pečlivě připravovali, abychom tak v úterý 18. 12. mohli potěšit naše nejbližší. Podařilo se nám zastavit vánoční shon a společně prožít sváteční chvíle. A nejkrásnější chvíle přišla na závěr, kdy jsme zpívali koledy všichni za doprovodu kytary, na kterou krásně hrála Adámkova maminka. A naše přání na závěr je ukryto v básni: „ …kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka, ať má na mě pořád čas můj táta i maminka…“ Spokojený a šťastný nový rok všem přeje 2. C

Žáci ze Slezské vydávají nový časopis!

Žáci ZŠ Slezská začali pod vedením Mgr. Jalowiczorzové vydávat nový školní časopis!

Už v pátek 25.1. 2013 školní ples SRPŠ ZŠ Slezská

Sdělujeme rodičů, příznivcům školy i absolventům školy, že školní ples organizovaný výborem SRPŠ při ZŠ Slezská se uskuteční v pátek 25.1.2013 v 19,00 hod. v restauraci Na Brandýse. Bližší podrobnosti přineseme v nejbližší době.


Zápis č. 3 z jednání výboru SRPDŠ

V příloze naleznete zápis z jednání výboru SRPDŠ, které se uskutečnilo dne 3. ledna 2012.

Projektový den "Cesta kolem světa"

Projektový den „Cesta kolem světa“
(7 divů světa a jiné zajímavosti)
 

Dne 16.11.2012 proběhl projektový den napříč školou „Cesta kolem světa“. Cílem celého projektu bylo seznámení žáky se 7 divy světa a jinými světovými zajímavostmi, rozvíjení čtenářské gramotnosti, práce s informacemi, rozvíjení komunikativních dovedností ve skupině a prevence šikany (skupiny napříč školou).
Žáci 9. třídy se aktivně zapojili do přípravy zadaných témat. Nastudovali a zpracovali si informace, doplnili je o další zajímavosti a názorné ukázky. Nachystali si i seznamovací hru, aby se jednotliví žáci ve své skupině cítili dobře.
Projekt proběhl dle plánu. Žáci se seznámili s tématem, vytvořili projekt na A3, vytvořili spoustu zvířat a další dekorací na společný závěrečný výstup (3D zeměkouli, která je umístěná u vchodu do školy), zahráli si i soutěže společnou osmisměrku a doplňování textu s porozuměním. Nakonec zhlédli prezentaci, kde si zopakovali informace o svém a dalších tématech.
Všichni žáci dostali pak ještě možnost zhodnotit projekt, jeho přínos, získané nové informace, poznané nové kamarády i práci ve skupině. Hodnocení bylo velmi kladné, je vidět, že projektové dny na naší škole mají dlouhou tradici a velkou oblíbenost u žáků.
Mgr. Marta Jalowiczorzová